Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit

Selaamalla alaspäin näet kaikki uutiskirjeen aiheet.

Muoviputkituotteiden harmonisoidut standardit valmisteilla


Muoviteollisuus ry:n standardisointiasiantuntija Karl-Johan Ström kertoo, että harmonisoituja standardeja edellyttävä CE-merkintävaatimus muoviputkituotteisiin on vielä valmisteilla. CE-merkintää on käytettävä muoviputkituotteissa todennäköisesti aikaisintaan vuonna 2015.

Käytännössä kaikki sekä kiinteistöjen että infran rakentamisessa Suomessa käytettävät muoviputket ja niiden osat ovat kuitenkin jo nyt eurooppalaisten standardien mukaisia.

Eurooppalaiset tuotestandardit ovat olleet voimassa yli kymmenen vuotta. Tämä merkitsee sitä, että koko Euroopassa käytetään samoja standardeja eikä muoviputkituotteilla siis esiinny rakennustarvikkeille muuten kovin yleisiä kansallisia vaatimuksia.

− Rakennusalan isot asiakaspiirit tietävät, että rakennustuotteilla on omia laatumerkkejä, kuten muoviputkituotteiden Nordic Poly Mark eli NPM. He tietävät myös, että CE-merkintä ilmentää aivan eri asiaa, etenkin silloin kuin se ei perustu kolmannen osapuolen tarkastukseen ja testaukseen, Ström kertoo.

Koska monen maan standardit ovat yhteiset, ei ole mielekästä pitää yllä kansallisia sertifiointeja. Siksi neljä Pohjoismaata on luonut yhteisen NPM-merkin. Maiden ilmasto-olot ovat samankaltaiset, joten rakennustuotteilta on loogista edellyttää samoja ominaisuuksia, jotka varmistavat tuotteen sopivuuden käyttökohteisiinsa. Vaikka kyse on pohjoismaisesta laatumerkistä, sen käyttöoikeutta voi hakea minkä tahansa maan valmistaja. Edellytyksenä on kolmannen tahon testien ja tarkastusten läpäiseminen. Noin viidesosa NPM-merkin haltijoista on pohjoismaiden ulkopuolelta.

− CE-merkintävaatimus tulee muoviputkituotteisiin, koska rakennustuoteasetus koskee kaikkia rakennustuotteita. Useiden tuotteiden osalta kansalliset vaatimukset ovat vaihdelleet paljonkin ja siksi tuotteiden vienti on ollut hankalaa. EU-maiden yhteinen CE-merkintä poistaa tällaiset viennin esteet.

Lisätietoja CE-merkinnästä
Karl-Johan Ström
Muoviteollisuus ry
p. 040 5006 772


Suomen NPM-materiaali kiinnostaa


Suomen Nordic Poly Mark -kampanja ja sen aineisto on herättänyt mielenkiintoa myös muissa Pohjoismaissa, joissa muoviputkituotteiden laatumerkki on käytössä. Tukholmassa pidetyssä NPG:n (Nordiska Plaströrgruppen, The Nordic Plastic Pipe Association) kokouksessa lokakuussa esiteltiin suomalaisia, vuonna 2013 toteutettuja NPM-materiaaleja (esitteitä, video ja PowerPoint-esitys).

Ruotsi, Norja ja Tanska ovat kiinnostuneita käännättämään materiaalin omille kielilleen tueksi Nordic Poly Mark -merkin tunnettuuden edistämiskampanjoilleen. Suomenkielisiin esitteisiin voi tutustua Muoviteollisuus ry:n sivuilla

NPM - tae laadukkaasta rakentamisesta (miniesite)
Nordic Poly Mark esite joka kertoo kuluttajaystävällisesti laadukkaista muoviputkista
177KB, päivitetty 16.6.2015


Luennoilla tietoa laatumerkistä


Nordic Poly Mark -tietoutta on jaettu kuluneen vuoden aikana useissa tilaisuuksissa. Lokakuussa asiasta luennoitiin Turussa ja Helsingissä Vesilaitosyhdistyksen ammattilaisille suunnatuissa tilaisuuksissa. Aihe ei ollut kaikille ammattilaisille entuudestaan tuttu, mutta herätti suurta kiinnostusta ja keskustelua.

Luentoja on jo sovittu pidettäväksi myös vuonna 2014. Aiheesta kiinnostuneet voivat tilata asiantuntijoita kertomaan aiheesta omiinkin tilaisuuksiinsa.

Yhteyshenkilö:
Muoviteollisuus ry
asiamies Kari Kuivalainen
p. 040 8439 425

Katso NPM-video


Nordic Poly Mark -merkistä ja sen käyttökohteista on koostettu video, joka löytyy YouTubesta nimellä ”Nordic Poly Mark (NPM) – tae laadukkaasta rakentamisesta”. Parin minuutin esitys havainnollistaa, mistä muoviputkituotteiden NPM-merkissä on kyse ja miksi se on takuu luotettavista, turvallisista ja pitkäikäisistä tuotteista. Videon voi katsella myös Muoviteollisuus ry:n sivuilla.


Kampanjointi on tehonnut Ruotsissa


Ruotsissa Nordic Poly Mark -merkin tunnettuus on ammattilaisten keskuudessa melko hyvä. Hans Bäckman Svensk Vattenista, Ruotsin vesilaitosyhdistyksestä arvioi, että suurin osa vesi- ja viemäriputkistojen suunnittelijoista tuntee NPM-merkin.

− Tiedotustyötä on tehty aktiivisesti vuosia. Svensk Vatten julkaisi vuonna 2008 P98-oppaan, joka ohjeistaa putkimateriaalin valinnassa ja jossa kerrotaan myös Nordic Poly Markista. Tietoisuutta on vahvistettu myös seminaareilla. Ammattilaiset osaavat jo vaatia pohjoismaista korkeaa laatua muoviputkituotteilta, Bäckman kertoo.

Oppaassa esitellään muun muassa tarkistuslista asioista, joita putkien valinnassa on huomioitava. Listan perusteella esimerkiksi vesihuollon suunnittelijat tietävät, mitä ominaisuuksia vesiputkilta pitää vaatia. Vesihuollon ammattilaiset edellyttävätkin yleensä putkilta NPM- tai vastaavaa laatumerkkiä.

− Jos muoviputket ja niiden osat valitaan kevein perustein, riskinä on saada kehnoja, oloihimme soveltumattomia tuotteita, Hans Bäckman toteaa.

Tehokas kampanjointi jatkuu


Nordic Poly Mark -kampanjaa koordinoinut Jaana Suur-Askola Uponor Infra Oy:sta kertoo, että muoviputkituotteiden laatumerkin tunnettuus rakennusalan ammattilaisten keskuudessa on kasvanut vuoden 2013 kampanjan aikana.

NPM-tietoutta on levitetty noin parille sadalle ammattilaiselle yli kymmenessä tilaisuudessa.

Tuotepäälliköt ovat valistaneet asiasta tukkuliikkeiden myyjiä, asentajia ja loppukäyttäjiä aina heitä tavatessaan.

− Määrätietoista tiedotusta on kuitenkin jatkettava, jotta laatumerkkiä osataan myös vaatia. Erinomaisia esimerkkejä Nordic Poly Mark -muoviputkituotteiden eduista on kertynyt, ja näitä konkreettisia etuja asiakkaamme kaipaavat. Esimerkiksi eräs iso kaupunki vaihtoi NPM-sadevesiputkiin todettuaan, että halvemmat ja laadultaan heikommat putket johtivat nopeasti vuotoihin, Uponorin tuotepäällikkö Teemu Salminen havainnollistaa.