Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovijätteen määrä laskussa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 11.5.2016

Pääkaupunkiseudulla toteutettiin syyskuussa 2015 kotitalouksien sekä julkisen sektorin jätteen koostumustutkimus. Se on tehty vertailukelpoisena myös vuosina 2007 ja 2012.

Muovien (kova- ja kalvomuovipakkaukset, muu kova- ja kalvomuovi) osuus kotitalouksien sekajätteistä oli yhteensä noin 16 %. Se on noin 28,4 kg asukasta kohden vuodessa. Vuonna 2012 määrä oli yli 30 kg/as/a.

Muovien määrän alenema kotitalouksien sekajätteessä vuodesta 2012 vuoteen 2015 on tilastollisesti merkitsevä. Tosin vuoteen 2007 verrattuna muovien määrä on noussut, ei kuitenkaan lainkaan siinä suhteessa, mitä muovien käyttöalue on 8 vuodessa laajentunut.

Muovien jätemäärien kasvua rajoittaa eniten yhä jatkuva muovien ohentuminen ja muu kehittyminen. Tuo vajaa kolmekymmentä kiloa jätemuovia, jonka kukin suomalainen tuottaa vuosittain, ei myöskään onneksemme enää ole oikeastaan jätettä vaan se saadaan liki kaikkialla maassamme energiaksi ja uusiomateriaaliksi. Tämä hyötykäyttökäänne on ylivoimaisesti suurin muutos 2007..2015 välisenä ajanjaksona Suomessa.

Takaisin
Avainsanat Elinkaarianalyysi (LCA), Jäte, Kierrätys, Pakkaus