Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovilla kiertotalous toimii

Muovilla kiertotalous toimii

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 4.12.2015

Euroopan komissio esitteli uuden kiertotalouspakettinsa joulukuun 2. päivä 2015. Euroopan muoviteollisuuden kokouksessa Kööpenhaminassa 3. joulukuuta ohjelmapaketti -esitystä analysoitiin tuoreeltaan kokonaisuutena.

Koko kiertotalousajattelun ydin on resurssien säästö. Muovit ovat käytössä resurssitehokkain valmistusmateriaali. Muovit ovat myös kautta historiansa olleet teollisten symbioosien sivuvirtoina hyödynnettäviä arvokkaita hiilivetyjä, joten kiertotalouspaketin sisällössä ei sinänsä ole mullistavaa uutta.

Suomalaiset muovituotevalmistajat toivovat, että paketin toimeenpano järkevästi koko EU:ssa elvyttää maanosamme taloutta aidosti luoden tätä kautta myös kysyntää kestäville, kiertotaloudessa tarvittaville täällä valmistetuille muovituotteille. Käytännössä jo kymmeniä vuosia kiertotaloutta harjoittaneena tiedämme, ettei kyseessä ole mikään helppo tapa ansaita elantoa eikä mikään kiertotie onneen.

Ilman muoveja kiertotalous ei voi toimia. EU-paketin ohjelmassa on materiaalin kierrätykselle, kaatopaikkarajoituksille sekä eräille muille toimille asetettu tavoitetasoja. Nämä vaikuttaisivat olevan Suomessakin saavutettavissa, joskin monet paketin yksityiskohdat alkaen vaikkapa harmonisesta jätetilastoinnista ja laskentaperusteista voivat käytännössä muuttaa vielä suuresti toteutusta kustannuksineen. Joka tapauksessa tarvitaan kansallista liikkumatilaa ja yhteistyötä. Suomen kannalta varmasti kaikkein ratkaisevinta on nyt olla tuottamatta lisärasitteita kuluttajille sekä vientiteollisuudelle. Vain taloudellisesti vakaa yhteiskunta ja sen kannattava teollisuus voivat kehittää kestävää kiertotaloutta tai ylipäätään mitään lisäarvoa ihmisille.

Muoviteollisuus ry:ssä on lukuisia yrityksiä joiden liiketoiminta tukee suoraan kiertotalouden kehitystä. Muovien kierrättäjät ovat järjestäytyneet uusiomuovijaostoomme. Meillä on jäteastioiden, jätevesijärjestelmien, uudelleen käytettävien laatikoiden sekä monien muiden kiertotalouden työkalujen osaava valmistus käytössämme.

Takaisin
Avainsanat Jäte, Jäteasetus