Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
ellyt Peltosalaojaputkien standardisointiryhmä on saanut valmiiksi luonnoksen standardiksi ”SFS 7509 Muoviputket. PE-salaojaputkijärjestelmä p...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
eista Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys METSTA ry:llä on iso rooli vesihuoltojärjestelmien standardisoinnissa. METSTA on Muoviteolli...

Toiminta(Sivu)
n. Alan standardisointi Jaosto on tiivisti mukana alan eurooppalaisessa standardoinnissa. Seurataan alan standardien va...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
ärkeisiin asioihin, kuten standardisointiin, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin ja viestintään. Esimerkkinä TEPPFAn toiminnasta voi...

SFS-standardi polyeteenistä valmistetuille peltosalaojaputkille(Uutinen)
ellä ”Peltosalaojaputkien standardisointiryhmä”. Standardisointityön vetovastuussa on muoviputkien standardisoinnin toimialayhteisönä yhteist...

Muovien tunnistamisen parantaminen(Tietopankki)
että käytännössä kaiken standardisointi globaalisti olisi... niin ainakin se olisi todella pitkä standardisointihanke. Itse näen, että väre...

Lausunnolla olevat standardit(Sivu)
Kansalliset standardit Puhtaasti kansallisia SFS-standardeja ei lausuntokierroksella. Eurooppalaiset standardit ...

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
Putkijaosto CEN/TC 155 Plastic piping systems and ducting systems ISO/TC 138 Plastic pipes, fi...

Julkaistut standardit ja oppilaitosyhteistyö(Sivu)
SFS-verkkokauppa myy kaikkia Muoviteollisuus ry:n vastuualueen voimassa olevia standardeja ja SFS-käsikirjoja. SFS-verkkokaupan sivuilta löy...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökul...

EN-standardien laadinta nopeutuu(Uutinen)
Eurooppalaisten standardiehdotusten lausuntoaika lyhenee 5 kuukaudesta 3 kuukauteen SFS tiedottaa, että eurooppalainen standardisoimisjärjestö...

Osallistu standardointiin(Sivu)
alaiset ja kansainväliset standardisointikokoukset. Seurantakomitea päättää eurooppalaisten ja kansainvälisten teknisten komiteoiden (TC) ja a...

Komposiittijaosto(Sivu)
teknologian kehitystä ja standardisointia sekä pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön. Jaosto edistää alan koulutusta ja tutkimusta, toteuttaa ...

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit(Sivu)
> Muoviteollisuus ry:n standardisointiasiantuntija Karl-Johan Ström kertoo, että harmonisoituja standardeja edellyttävä CE-merkintävaatimus...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n standardisointiasiantuntija Kari Kuivalainen kertoo, että muoviputkien CE-merkintään tarvittavat harmonisoidut standardit...

Organisaatio(Sivu)
s ry Opetushallitus PSK standardisointi Rakennusteollisuus RT ry Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry ...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
oviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä), jossa käytännön työ on hajautettu jaoston työryhmiin. Näin ollen alan st...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
mintaympäristöjä ovat mm. standardisointiorganisaatio CEN ja muoviputkialan järjestö TEPPFA. Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat jo vuosien aj...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
levän peltosalaojaputkien standardisointiryhmän puheenjohtajana toimii Muoviteollisuus ry:n putkijaoston johtoryhmän jäsen Anders Andtbacka Up...

CEN(Sanastosana)
CEN Lyhenne eurooppalaisen standardisointijärjestön nimestä, ranskaksi Comité Européen de Normalisation ja englanniksi The European Committee...

ISO(Sanastosana)
ISO Kansainvälinen standardisointijärjestö. International Organization for Standardization. www.iso.org...

Standardointi(Sanastosana)
Standardointi aikaisemmin standardisointi...

Jäsenedut(Sivu)
Muoviteollisuus ry on kontakti lainsäätäjän, yhteistyötahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman ...

Palvelut(Sivu)
Tutustu tarkemmin Muoviteollisuus ry:n tarjoamiin palveluihin alaotsikoissa , , , , ja . Muov...

Palvelupalaute(Sivu)
...

Jaostotoiminta(Sivu)
Jaostot ovat Muoviteollisuus ry:n toiminnan ydin. Näissä tehdään alan tai intressiryhmän sisäistä yhteistyötä merkittävissä alakohtaisissa asi...