Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

SFS-käsikirjat(Sivu)
SFS-käsikirjat ovat tietyn aihealueen standardien kokoelmia ja muuta tietoa yksiin kansiin koottuina. Suurin osa käsikirjoista on saatavana pa...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
ellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökulmia viemäreiden kunnostamisen laadun kehittämiseen. Siitä löytyvät mm. alan keskeisten...

PE-peltosalaojaputkia koskeva SFS-standardi lausuntokierroksella(Uutinen)
luonnoksen standardiksi ”SFS 7509 Muoviputket. PE-salaojaputkijärjestelmä peltosalaojitukseen”. Tämä aivan uuden standardin luonnos on laadit...

Standardointi(Sivu)
men Standardisoimisliitto SFS ry on standardoinnin keskusjärjestö Suomessa. SFS on riippumaton, taloudellista voittoa tavoittelematon yhdistys...

SFS-standardi polyeteenistä valmistetuille peltosalaojaputkille(Uutinen)
utkijärjestelmiä koskevan SFS-standardin laatimiseksi. Suomessa on käytössä pääosin PVC:stä valmistettuja peltosalaojaputkia. Polyvinyyliklori...

Uutta tietoa muovisten peltosalaojaputkien standardoinnista(Uutinen)
julkaistu uusi standardi SFS 7509, joka asettaa vaatimukset polyeteenimuovista valmistettujen peltosalaojaputkien ominaisuuksille. Vuodesta 1...

EN-standardien laadinta nopeutuu(Uutinen)
kuukaudesta 3 kuukauteen SFS tiedottaa, että eurooppalainen standardisoimisjärjestö (CEN) on päättänyt lyhentää EN-standardien lausuntoajan v...

SFS(Sanastosana)
en standardisoimisliitto. www.sfs.fi...

Muoviputkijärjestelmien standardointi(Sivu)
ekee tiivistä yhteistyötä SFS:n toimialayhteisönä toimivan Muoviteollisuus ry:n toimialayhteyshenkilön kanssa osallistuen mm. standardiehdotuk...

Julkaistut standardit ja oppilaitosyhteistyö(Sivu)
SFS-verkkokauppa myy kaikkia Muoviteollisuus ry:n vastuualueen voimassa olevia standardeja ja SFS-käsikirjoja. SFS-verkkokaupan sivuilta löy...

Uutta PE-paineputkista(Uutinen)
PE-paineputkien standardi SFS-EN 12201 julkaistiin päivitettynä 13.2.2024. Standardi koskee polyeteenimuovista valmistettuja vesijohto- ja pai...

Lausunnolla olevat standardit(Sivu)
Puhtaasti kansallisia SFS-standardeja ei lausuntokierroksella. Eurooppalaiset standardit <TABLE15:LAUSUNNOLLA-CE> Kansain...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
kien tuotestandardisarjaa SFS-EN 12201 ja PEX-putkien tuotestandardisarjaa SFS-EN ISO 15875. Komission direktiivistä 2002/72/EY löytyy vaatimu...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
ttamisesta julkaistavaksi SFS:lle. Muoviputkialan standardoinnin asiantuntijoilla on mahdollisuus osallistua työryhmätoiminnan standardointios...

Päällystejaosto(Sivu)
ärjestämisestä julkisesti SFS:n lausuntopyyntöpalvelun kautta sekä standardiehdotusten Suomen vastausten ja kommenttien laadinnasta. Vastaavas...

Organisaatio(Sivu)
men Standardisoimisliitto SFS ry Suomen Uusiomuovi Oy Tekes Teknologiateollisuus ry Teollisuuskeskus Oy Työ- ja elinkeino...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
ään tiiviyskoe standardin SFS 3115 mukaan. Standardin menetelmä huomioi polyeteenimateriaalin viskoelastisen luonteen. Standardi on myynnissä ...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
ekee tiivistä yhteistyötä SFS:n toimialayhteisön yhteyshenkilön kanssa....

Muoviputkien asentaminen maahan(Sivu)
nkielisiä standardeja myy SFS (standardeja ei ole suomennettu). Kaivamattomilla menetelmillä suoritettavien asennusten tuoteval...

Lausunto PEX-putkien ja joustavien kytkentäputkien asetusehdotuksista (Uutinen)
ettu haju- ja makutestaus SFS 2335 Liite A mukaan). 7. Panostusta tarvitaan vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen tekemiseen ymmärretyksi...

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta(Uutinen)
EN-tuotestandardeihin ja SFS 7000-sarjassa julkaistuihin kansallisiin soveltamisstandardeihin Asetusluonnoksen yleisluontoiset lain vaatimus...

Suomalaisen muoviputkihistorian infografiikka 1950-luvulta alkaen(Uutinen)
ertifiointimerkkejä kuten SFS-, SIS-, DS-, NS-, P- ja KP-merkki. Aikajanalle on poimittu vuosikymmenittäin alan kehitykseen liittyviä keskeis...

Pakolliset merkinnät(Tietopankki)
itä voi tiedustella ostaa SFS:stä. Paljon on keskusteltu merkinnän roolista itse kierrätyksessa yleensä. Lajittelulaitoksissa tuotteet kuiten...

Muovi(Sanastosana)
ja lämmön avulla. (standardissa SFS-EN ISO 472 julkaistu määritelmä) (katso myös Muovitietoa-sivu "Muovin määrittely")...

Osallistu standardointiin(Sivu)
Standardointi Muoviteollisuus ry:ssä Muoviteollisuus ry:n standardointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin muo...