Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Kasvihuonekaasu(Sanastosana)
muovit vähentävät energiankulutusta sekä kasvihuonekaasuja...

Muovit ja ympäristö(Sivu)
styy, vähentää muovi myös kasvihuonekaasupäästöjä. Nykyisellä kulutustasolla muovin käyttö eri applikaatioissa leikkaa n. 120 miljoonaa tonnia...

MuovitOn? Sortattu? Valinta on sinun!(Uutinen)
laisten kassimateriaalien kasvihuonekaasupäästöjä niiden koko elinkaaren ajalta. Muovikassia verrattiin paperi- ja kangaskasseihin sekä uusiom...

Hiilijalanjälki(Sanastosana)
aa ilmastokuormaa eli sitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja tuotteen tai toiminnan elinkaaren aikana syntyy. Yleensä hiilijalanjälki ilmoiteta...

Ilmastosopimus tietää hyvää muovituotteiden kysynnälle(Uutinen)
Pariisin ilmastosopimus on tervetullut kaikessa kunnianhimoisuudessaan. Kasvihuonepäästöjen vähentäminen onnistuu vain resurssitehokkailla m...

Tehdään yhdessä kiertotaloutta(Uutinen)
ovaikutuksia, erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä. Tutkimuksen tuloksena kierrätysmateriaalista valmistettu muovikassi paljastui parhaaksi vai...