Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Kohti parempaa merien suojelua(Uutinen)
Muovi on ykkösmateriaali vesien ja ympäristön suojeluun. Maaliskuun 9. päivänä Helsingissä kokoontunut HELCOM-organisaation...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
en panostamisen arvoisena Cleantech- ja Greentech-teknologioita soveltavana toimialana. Puhdistamotyöryhmä vetoaa hajajätevesiasetuksen ...

Kotimaisen muoviteollisuuden mukavia merkkipäiviä(Uutinen)
ta jo vuosikymmeniä ennen cleantechin tai ympäristötekniikan iskostumista yleiseen tietoisuuteen. Muoviteollisuus ry onnittelee juhlivia...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
Työtä oli tiedossa paljon Cleantech-Suomessa. Nyt kaiken varautumisen sekä uuden kapasiteetin investointeineen pelätään valuneen hukkaan. Y...

Viisikko sotkee meriä (Uutinen)
teiden esimerkillisyyttä, cleantech-imagoamme ja markkinauskottavuuttamme ei vahvista se seikka, että oma haja-asutusalueidemme jätevesihuolto...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
ien resursseja säästävien Cleantech -tekniikoiden kehittämiseen. Ja ennen kaikkea muovit mahdollistavat ne. Biotalous on tarjonnut muovituot...

Cleantech(Sanastosana)
Cleantech Tekniikka, joka edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ehkäisee kielteisiä ympäristövaikutuksia, muoveilla paljolti toteutettavi...