Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

NPM-merkki ja CE-merkintä

Euroopan Unionin 1.7.2013 voimaan tullut rakennustuoteasetus edellyttää suoritustasoilmoitusta (DoP) ja CE-merkintää rakennustuotteilta, jotka sijoitetaan Euroopan talousalueen (ETA) markkinoille ja joita koskee harmonisoitu eurooppalainen standardi (hEN).

Vapaaehtoinen CE-merkintä on mahdollinen eurooppalaiseen arviointiasiakirjaan (EAD) perustuvan eurooppalaisen teknisen arviointimenettelyn kautta.

Muoviputkijärjestelmille CE-merkintä ei ole mahdollinen, joten käyttöön on vakiintunut kaksi rakennustuotteiden kansallisista tuotehyväksynnän menettelyistä: tyyppihyväksyntä ja rakennuspaikkakohtainen varmentaminen. Muoviputkijärjestelmien rakennuspaikkakohtaisessa kelpoisuuden osoittamisessa käytetään NPM-merkkiä.

Muoviputkijärjestelmät kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Niille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmonisoituja eurooppalaisia standardeja (hEN). Standardien viimeistely OJEU-julkaisua varten on pysähdyksissä ja odottaa Euroopan komission ohjeistusta rakennustuoteasetuksen mukaisten standardien laatimista koskien.

Harmonisoitujen standardien puuttuminen tarkoittaa, että on laitonta antaa suoritustasoilmoitus (DoP) tai käyttää CE-merkintää mihinkään muoviputkeen tai -putkiyhteeseen paitsi hyvin erityisissä tapauksissa, joissa niitä koskee eurooppalainen arviointiasiakirja (EAD). Näissä erityistapauksissa tuotteella on yksittäisen valmistajan hakemukseen ja EAD:n vaatimuksiin perustuva teknisen arviointilaitokset (TAB) myöntämä eurooppalainen tekninen hyväksyntä (ETA). Mikäli markkinoilla on yrityksiä, jotka laittomasti käyttävät CE-merkintää muoviputkituotteissaan, voi tästä ilmoittaa valvovalle viranomaiselle, joka on TUKES (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto).

Harmonisoidut standardit ovat valmisteilla seuraaville muoviputkituoteryhmille:

  • kiinteistöviemärit
  • maahan asennetut viemärit
  • maahan asennetut ja maanpäälliset paineputket
  • talotekniset käyttö- ja lämmitysvesiputket

CE-merkintä ei ole takuu tuotteen laadusta. Valmisteilla oleviin harmonisoituihin standardeihin perustuva CE-merkintä tulisi olemaan tuotteen valmistajan oma ilmoitus siitä, että tuote täyttää kaikki Euroopan talousalueella tuotteen vapaalle liikkuvuudelle asetetut vaatimukset. CE-merkintä ei ole laatumerkki eikä yleinen turvallisuusmerkintä.

Jos haluaa varmistua siitä, että muoviputkijärjestelmät ovat laadukkaita kannattaa valita Nordic Poly Mark (NPM) -merkitty tuote. NPM-merkin käyttöoikeuden myöntää INSTA-CERT ja merkki takaa sen, että muoviputket kestävät, ovat pohjoismaisten erityisvaatimusten mukaiset ja ovat puolueettoman tahon testaamat ja tarkastamat. NPM on laatumerkki joka takaa, että muoviputket soveltuvat käyttökohteeseen.

Tutustu tarkemmin NPM-laatumerkkiin oheisen lisätietoruudun sivustolinkkejä ja liitetiedostoja hyödyntäen.

Alla oleva video esittelee NPM-laatumerkin:

Lisätietoa CE-merkinnästä ja NPM-laatu-merkistä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä
hEN Helpdesk - tietoa harmonisoiduista tuotestandardeista ja CE-merkinnästä
TEPPFAn lausunto muoviputkien CE-merkintää koskien
CE-merkintää koskevan TEPPFAn lausunnon suomennos
49KB, päivitetty 20.1.2017
Nordic Poly Mark logo
Nordic Poly Mark (NPM) -merkki on rekisteröity EU:n tavaramerkki, jonka omistaa NPG ja jonka käyttöoikeuden myöntää INSTA-CERT.
NPG ja NPM EUIPOn rekisterissä
http://npgnordic.com/suomi/
http://www.insta-cert.net/
http://nordicpolymark.com/fi-start/
Nordic Poly Mark (NPM) esite 05_2017
Muoviputkijärjestelmät pohjoismaisiin olosuhteisiin
630KB, päivitetty 8.5.2017
Putkijaoston tiedote Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset
94KB, päivitetty 19.12.2019