Kuva: Oy Fluorotech LtdMuovin työstö

Päällystejaosto

Muovipäällysteet ovat hygieenisiä ja kosteudenkestäviä

Päällystejaosto

Päällystejaosto toimii lattia- ja seinäpäällysteitä valmistavien Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä erityiskysymyksissä.

Toiminta


Päällystejaosto vaikuttaa erityisesti standardoinnin kautta. Muoviteollisuus ry:n toimialavelvollisuuksiin kuuluvat eurooppalaisen standardisoimisjärjestö CENin tekninen komitea TC 134 "Resilient, textile and laminate floor coverings" ja kansainvälisen ISO-järjestön TC 219 -komitea "Floor coverings" ja näitä hoitaa päällystejaosto.

Jaosto on seurannut tiiviisti komiteoiden kansainvälistä toimintaa, kommentoinut ja ottanut kantaa. Jaosto toimii CENin TC 134 –komitean varsinaisena jäsenenä ja on äänivaltainen komitean äänestyksissä. Viime vuosina on selkeästi ollut havaittavissa, että lattianpäällystestandardien kehitystyö on monelta osin siirtynyt kansainväliselle ISO-komitealle. Siksi jaoston jäsenyys ISO/TC 219 –komiteassa muutettiin helmikuussa 2015 O-jäsenyydestä täydeksi P-jäsenyydeksi, jolla saadaan oikeus ja velvollisuus kommentoida ja äänestää komitean ehdotuksia.

Standardointiin pystyy vaikuttamaan parhaiten olemalla mukana heti työn alkuvaiheessa ja päällystejaosto pyrkii osallistumaan vuosittain eurooppalaisiin CEN/TC 134 -komitean yleiskokouksiin ja komitean työryhmien WG7 ja WG10 kokouksiin. Myös ISO/TC 219 -komitean kokouksiin osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Jaoston mielenkiinto kohdistuu erityisesti harmonisoitujen standardien kehittämiseen ja uudistamiseen, kuten standardin EN 14041 uudistustyöhön, sekä alan ISO-standardien yhdenmukaistamiseen EN ISO -standardeiksi.

Vuonna 2015 CENin komiteassa oli neljä standardiehdotusta lausuntokierroksella (prEN) ja seitsemän lopullisessa äänestyksessä (FprEN). Jaosto vastasi näiden kansallisten lausuntokierroksien järjestämisestä julkisesti SFS:n lausuntopyyntöpalvelun kautta sekä standardiehdotusten Suomen vastausten ja kommenttien laadinnasta. Vastaavasti ISOn komiteassa oli valmisteltu lausuntokierrokselle neljä standardiehdotusta (DIS) ja kolme äänestystä (FDIS), jotka olivat myös kansallisella lausuntokierroksella ja jaosto huolehti P-jäsenenä lausuntojen laadinnasta ja äänestyksistä.

Vuonna 2020 jaosto jatkaa aktiivista standardointivaikuttamista termoplastisten lattiapäällysteiden, kvartsivinyylilaattojen ja lattian alusmateriaalien parissa.

Yhteyshenkilö

Pirjo Pietikäinen
Asiantuntija
pirjo.pietikainen a plastics.fi