Kuva: Medisize OyInsuliinikynät

Oppaat ja materiaalit

Materiaalia opettajille ja oppiville

Oppaat ja opetusmateriaalit

Asiallisen ja ajankohtaisen faktatiedon löytäminen alati kehittyvistä muoveista ei aina ole helppoa. Näillä sivuilla opiskelijoille, oppilaille, opettajille ja muoveista kiinnostuneille koottua tietoa.

Biomuoviopas on vuonna 2020 valmistunut toiselle asteelle soveltuja teos, joka valottaa erilaisten bio-alkuisten tuotteiden käytettävyyttä ja soveltuvuutta. Oppaan tavoitteena on myös vähentää vallitsevaa termien sekaannusta.

Muovituotannon työntekijän koulutusmateriaalin Oppilaan kirja on EUn osarahoittaman Erasmus+ Upskill projektin lopputuote. Moduleittain toteutetusta materiaalista voi käyttää haluamansa osuudet - täysin maksutta. Oppilaan kirjat löytyvät suomen ja englannin lisäksi projektiin osallistuneiden maiden kielillä. Oppimateriaalia ei ole fyysisenä tuotteena.

Muovi-ilmiö on suomalainen, vuonna 2012 tehdyn pilottikokeilun perusteelle rakennettu virikepaketti opettamisesta ja oppimisesta. Virikepaketti on tarkoitettu lähinnä ala- ja yläasteen opettajille. Virikepaketista löytyy tehtäväideoita eri aineiden opetukseen.

Tarina 2 öljytipasta ja niiden matkasta läpi tuotantoketjun. Toinen tipoista on hyödyllinen monella eri tapaa.


youtu.be/3kJyvpFWtFQ


Euroopan kouluille suunnattu opetuspaketti muoveista (Muovien ihmeellinen maailma) on ollut käytössä jo 1990-luvulla. Suomessa materiaalia on käytetty soveltaen useiden eri aineopintojen ja oppimistilanteiden yhteydessä. Opetuskortit ovat vapaasti ladattavissa opetuskäyttöön. Hyvät muoviominaisuudet ovat entisestään parantuneet. Opetuspaketin voi ladata joko kokonaisena dokumenttina tai paketti kerrallaan.

Ylen vuoden 2019 I love muovi -kampanjasta löytyy paljon oppitunneillekin sopivaa materiaalia. Linkkisikermä löytyy Muovipakkaus - luotu suojaksi esitteeseen opettajanoppaasta
Luotu suojaksi opettajanopas
Luotu suojaksi - jo yli 34.000 tuhatta kappaletta. Opettajanopas päivitetty
329KB, päivitetty 4.4.2019

Muoviteollisuus Subject Aidin syyskatalogissa
Muoviteollisuuden julkaisut Subject Aidissa
1024KB, päivitetty 19.6.2013

Tuoreimmat tiedot ja varastotilanne, katso

Subject Aid - koulumateriaalit