Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje

Muoviteollisuus ry:n Putkijaoston puhdistamotyöryhmä haluaa kertoa muutaman kerran vuodessa ilmestyvillä uutiskirjeillään haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyjärjestelmiin sekä pienpuhdistamojen huoltoihin liittyvistä asioista.

Puhdistamotyöryhmä on hajajätevesien käsittelyjärjestelmiä valmistavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy.

Hajajätevesiasetuksen mukaan käsittelyjärjestelmällä tarkoitetaan talousjätevesien puhdistusta tai muuta käsittelyä varten tarvittavien laitteiden ja rakenteiden muodostamaa kokonaisuutta, joka voi koostua saostussäiliöstä, maahanimeyttämöstä, maasuodattamosta, umpisäiliöstä, pienpuhdistamosta tai muista laitteista taikka näiden laitteiden ja menetelmien yhdistelmästä.

Puhdistamotyöryhmä organisoi yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa jäsenyritysten valmistamien pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöivää koulutusta.

Puhdistamotyöryhmä osallistuu ympäristöministeriön organisoimaan ja alan toimijoiden yhteistyössä toteuttamaan valtakunnallista jätevesiviikkoa koskevaan tiedottamiseen. Uutiskirjeiden otsikkokuvaksi valittu "Pönttö ei putsaa jätevesiä" -logo on yksi jätevesiviikkotiedottamisen tunnuksista.

Puhdistamotyöryhmän uutiskirjeet julkaistaan kokonaisuudessaan tällä sivulla. Uutiskirjeet avautuvat vasemmalla olevasta valikosta.

Lue lisää

Pätevistä pienpuhdistamohuoltajista kerrotaan myös aihetta käsittelevällä putkijaoston tietosivulla.

Pienpuhdistamohuoltajat tietosivu

Kuva 1 Uutiskirjeissä käytettävän logon saa ympäristöhallinnon kuvapankista. Se on yksi jätevesiviikkotiedottamisen tunnuksista. Lisätietoja osoitteesta www.ymparisto.fi/jatevesiviikko. Puhdistamotyöryhmän uutiskirjesivun logo