Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Pätevöityneitä pienpuhdistamohuoltajia

Muoviteollisuus ry, alan johtavat valmistajat (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin Finland Oy) ja Suomen LVI-liitto SuLVI ry käynnistivät syksyllä 2013 haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyssä käytettävien pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöivän koulutuksen. Koulutusjärjestelmään sisältyy myös pätevien huoltajien julkinen rekisteri.

Tavoite

Pätevöitymiskoulutuksen tavoite on vahvistaa huoltopalveluja tarjoavien ammattilaisten alakohtaista erityisosaamista. Pätevien huoltajien rekisteri auttaa haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajia heidän hankkiessaan huoltopalveluja jätevesien käsittelyjärjestelmiensä ylläpitoa varten.

Koulutusohjelma

Pätevöitymiskoulutus koostuu Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n toteuttamasta pakollisesta yleisosiosta ja valmistajien toteuttamista valinnaisista osioista. Pätevöityminen edellyttää tietopuolisen koulutuksen ja käytännön huoltokäyntien suorittamista. Valmistajien pienpuhdistamotyyppikohtaisista koulutuspäivistä kerrotaan yleisosion toteutuksen yhteydessä. Koulutuksen osallistuja voi valita, suorittaako yhden vai useamman valmistajan osion. Mahdolliset aiemmin suoritetut valmistajakoulutukset ja/tai huoltokäynnit voidaan ottaa huomioon koulutussuorituksina. Yleisosiokurssille ilmoittaudutaan Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kotisivuilla.

Lisätietoa koulutuksesta ja ilmoittautumisohjeet löytyvät oheisesta esitteestä.
Pienpuhdistamohuoltajia pätevöivän PPHP-koulutuksen esite
117KB, päivitetty 6.11.2017


Osaamisvaatimukset

Osaavilta pienpuhdistamohuoltajilta edellytetään pienpuhdistamoiden laitetyyppikohtaisen käytännön huoltotyön osaamisen lisäksi hyvän asiakaspalvelun periaatteiden ja alan lainsäädännön tuntemusta sekä jäteveden puhdistusprosessin toiminnan ja turvallisten työtapojen hallintaa. Yleisosiossa osaaminen varmistetaan tentillä. Valinnaisissa osioissa laitevalmistajien huolto- ja koulutusvastaavat arvioivat osaamisen riittävyyden pätevään kyseessä olevien laitteiden huoltoon.

Pätevyys

Pienpuhdistamohuoltajan määräaikaista pätevyyttä (7 v.) voi hakea, kun hakija on suorittanut yleisosion ja tentin lisäksi vähintään yhden valinnaisen osion huoltokäynteineen pääsääntöisesti yhden vuoden kuluessa yleisosion suorittamispäivästä. Koulutuksen ohjausryhmä voi tarvittaessa myöntää lisää suoritusaikaa. Valinnaisten osioiden ja huoltokäyntien suorittaminen mahdollistaa laitetyyppikohtaiset pätevöitymiset. Hakemuslomake täyttöohjeineen annetaan koulutukseen osallistuneille. Lomake on ohessa ladattavissa pdf-versiona. Hakemuksen voi täyttää ja toimittaa myös sähköisenä versiona, joka löytyy Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n sivuilta nimellä pienpuhdistamohuoltajan pätevyyden hakulomake.

Pienpuhdistamohuoltajan pätevyyden hakulomake
108KB, päivitetty 23.1.2018

Pätevöityneiden huoltajien työnantaja saa oikeuden käyttää Pätevöitynyt pienpuhdistamohuoltaja -merkkiä markkinoinnissaan. Merkin käyttöoikeuden ja huoltajien pätevyyksien ylläpidon ehdot ilmenevät hakemuslomakkeen ohjeista.

Logo pätevöitynyt pienpuhdistamohuoltaja
Kuva 1. Pätevöitynyt pienpuhdistamohuoltaja -merkki

Pätevien huoltajien rekisteri

Pienpuhdistamohuoltajien pätevyydet rekisteröidään SuLVIn ylläpitämään julkiseen rekisteriin, josta ajantasaiset tiedot ovat helposti tarkistettavissa. Rekisteristä ilmenevät pätevöityneet huoltajat sekä heitä työllistävät yritykset. Huoltajien osalta pätevyydet eritellään pienpuhdistamoiden laitenimien ja pätevyyksien voimassaolon mukaan.

Pätevyys on mahdollista rekisteröidä seuraaville pienpuhdistamoiden laitenimille:
-BioKem
-Biosetti 5
-Clean I
-Jita Kemik
-Uponor 7
-V6 tai V12
-WehoPuts 5-10

Lisätietoja

Pätevöitymisestä kiinnostuneiden kannattaa ottaa yhteyttä suoraan oman alueensa pienpuhdistamovalmistajaan. Koulutuksen yleisosioiden ajantasaiset tiedot ilmoittautumisohjeineen löytyvät Suomen LVI-liitto SuLVI ry:n kotisivuilta. Muoviteollisuus ry:ssä järjestelmästä lisätietoja antava yhteyshenkilö on pätevöitymiskoulutuksen ohjausryhmän sihteerinä toimiva putkijaoston asiamies.Tästä pääset putkijaoston asiamiehen yhteystietoihin.