Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Pätevöinti tuo varmuutta hitsaustyön valvontaan

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 20.3.2024

Yhä useampi vesilaitos edellyttää, että muoviputkistohitsaajien lisäksi myös hitsaustyön valvojat ovat pätevöityneet tehtäväänsä. Rakennuttamisinsinööri Pekka Kaikkonen Lahti Aqua Oy:stä kannustaa valvojia pätevöitymään, sillä laadukkaan työnjäljen varmistaminen on kaikkien etu.

Muoviteollisuus ry:n neuvottelukunta NK1 on järjestänyt muoviputkistohitsaajien pätevöintikoulutuksia jo vuodesta 2010. Keväällä 2018 pätevöintikoulutukset aloitettiin myös muovisten paineputkien hitsauksen valvojille. Koulutus soveltuu erityisesti vesijohto- ja viemäriverkon putkistoasennuksia valvoville suunnittelijoille, työnjohtajille ja konsulteille.

Tavoite kummassakin koulutuksessa on selkeä: pätevien tekijöiden ja valvojien avulla voidaan välttää virheet liitostöissä ja säästyä merkittäviltä korjauskustannuksilta.
– On kaikkien etu, että huolehdimme yhdessä hitsaustyön korkeasta laadusta, toteaa rakennuttamisinsinööri Pekka Kaikkonen Lahti Aqua Oy:stä.

Hän huomauttaa, että vesihuollossa työn ja materiaalien laadusta ei voida tinkiä, sillä putkien ja liitosten on kestettävä maan alla jopa 100 vuotta.
– Vaikka vahinkoja onneksi harvoin tapahtuukin, useimmiten syynä kuitenkin ovat asennusvirheet ja etenkin virheellisestä hitsauksesta johtuvat liitosten pettämiset jopa muutaman vuoden kuluttua asennuksesta. Kun putkia ryhdytään kaivamaan ylös, kustannukset nousevat nopeasti korkeiksi.

Perusasiat oltava kaikilla hallussa


Lahti Aqua vastaa lähes 150 000 asukkaan vesihuollosta Lahdessa, Hollolassa ja Iitissä.
– Paineputkia asennetaan työmaillamme vuosittain kymmenisen kilometriä, joten tuohon määrään mahtuu aika lailla hitsaussaumojakin.

Vesilaitos osallistui muovisten paineputkien pusku- ja sähköhitsauksen valvojille suunnattuun pätevöintikoulutukseen maaliskuussa 2023.
– Mukana oli koko henkilöstömme, joka vastaa verkostojen valvonnasta, suunnittelusta ja rakennuttamisesta. Lisäksi pätevyyden ovat hankkineet myös konsulttitoimistot, jotka valvovat työmaitamme. On ehdottoman tärkeää, että myös tilaajapuolella tiedetään, miten asioita työmaalla tehdään – ja ennen kaikkea, miten ne tehdään oikein, Kaikkonen sanoo.
– Kun rakennetaan vesihuollon kaltaista kriittistä infraa, on kaikilla osapuolilla oltava perusasiat hyvin hallussaan.

Puskuhitsausta nurmikentällä
Kuva 1 Puskuhitsausta nurmikentällä (kuva: Lahti Aqua Oy)

Käytännönläheistä oppimista


Kaikkonen kiittää valvojille räätälöidyn kaksipäiväisen koulutuksen käytännönläheisyyttä ja asioiden konkreettista läpikäyntiä.
– Koulutusjakson aikana käsiteltiin yleisimmät hitsattavat muoviputkimateriaalit sekä hitsausmenetelmät, joita kurssilaiset pääsivät myös itse kokeilemaan. Materiaalien ja oikeiden työmenetelmien lisäksi läpi käytiin tärkeimmät muoviputkistohitsausta koskevat standardit ja testit, samoin kuin muun muassa putkien oikeat kuljetus-, käsittely- ja varastointitavat. Oleellinen asia oli myös hitsauksen dokumentoinnin valvominen.

Käytännön tasolla oppimista Kaikkonen pitää tärkeänä, sillä työnjohdossa ja valvonnassa ei useinkaan ole kokemusta hitsaustyöstä ja sen vaatimuksista.
– Koulutus antaa hyvät valmiudet keskustella, kysyä ja tarpeen mukaan kyseenalaistaakin työmaalla asioita, jotta työt tehtäisiin oikein, ei vaikkapa niin kuin on aina tehty.

Hän uskoo, että valvojia pätevöittämällä on mahdollista myös yhtenäistää toimintatapoja ja laatuvaatimuksia vesilaitoksilla.
– Vesilaitoksilla saattaa olla hyvinkin erilaisia toimintatapoja. Näkisin rakentamisen laadun kannalta hyvänä asiana sen, että kaikkialla olisi käytössään samat vaatimukset.

Kaikkonen muistuttaa, että osaamista ja ammattitaitoa on myös pidettävä yllä. Pätevyystodistus on voimassa neljä vuotta, jonka jälkeen pätevyys on päivitettävä.

Puskuhitsausta ponttikaivannossa
Kuva 2 Puskuhitsausta ponttikaivannossa (kuva: Lahti Aqua Oy)

Lisätietoa
Muoviteollisuus ry:n tietosivulta: www.plastics.fi/paineputkihitsauksen_valvojat/
Neuvottelukunnan NK1 sihteerinä toimivalta putkijaoston asiamieheltä: kari.kuivalainen a plastics.fi

Takaisin