Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Putkijaoston ylläpitämät tarkastuslistat muoviputkijärjestelmien hankintojen ja asennusurakoiden avuksi

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 24.3.2022

Putkijaosto ja yhteistyökumppanit ovat laatineet ja juuri julkaisseet muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslistan. Kyseessä on hankintojen ja asennusurakoiden laadukasta toteuttamista helpottava muistilista. Nyt valmistunutta listaa suositellaan käytettäväksi yhdessä aiemmin julkaistun ns. perinteistä asentamista koskevan tarkastuslistan kanssa.

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto ja yhteistyökumppanit (Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry (FiSTT), Kuntien Putkimestarit ry (KPM) ja Suomen Vesilaitosyhdistys ry (VVY)) ovat yhdessä laatineet ja julkaisseet tarkastuslistan helpottamaan muoviputkijärjestelmien hankintojen ja asennusurakoiden laadukasta toteuttamista.

Nyt julkaistussa listassa on kyse ns. kaivamattomista (no-dig) asennustyön menetelmistä nimeltä pakkosujutus, pitkäsujutus, pätkäsujutus ja suuntaporaus sekä asennettavista muovisista putkista, kaivoista ja osista. Alla ovat mainittujen asennusmenetelmien periaatekuvat Suomen kaivamattoman tekniikan yhdistys ry:n (FiSTT) kuvakokoelmasta.

Pakkosujutus (kuva FiSTT)
Kuva 1 Pakkosujutus
Pitkäsujutus (kuva FiSTT)
Kuva 2 Pitkäsujutus
Pätkäsujutus (kuva FISTT)
Kuva 3 Pätkäsujutus
Suuntaporaus (kuva FiSTT)
Kuva 4 Suuntaporaus

Muistilista sisältää laatijoiden suositukset soveltuvin osin huomioitaviksi tarkastuskohteiksi, kun ollaan toteuttamassa tilaajan ja tuotevalmistajan ohjeita noudattavia infran putkistourakoita. Tarkastuslista auttaa kiinnittämään huomioita mm. seuraaviin seikkoihin:

- tilausvaiheen hankinta-asiakirjoissa esitettävät tuotteita ja työtä koskevat vaatimukset
- vastaanottotarkastuksessa tehtävä tilauksenmukaisuuden kontrollointi
- asennustyön aloitusta edeltävät ennakkotarkastuskohteet
- työnaikainen vaatimustenmukaisuuden kontrollointi
- asennustyön lopputarkastukseen sisältyvät laadunvarmistusmenettelyt

Nyt julkaistu ”Muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslista” muistuttaa käyttäjää aiemmin julkaistusta muistilistasta nimeltä ”Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista”. Sen rinnakkainen käyttö on suositeltavaa etenkin asennettaessa pitkiä polyeteenistä (PE) valmistettuja putkilinjoja, joihin tehdään hitsausliitoksia pusku- ja sähköhitsausmenetelmin. Kyseisen listan pääasiallinen käyttökohde ovat ns. perinteistä kaivaen asentamista käyttävät infraurakat sekä talotekniikan putkistojen asennukset.

Muoviputkijärjestelmien kaivamattoman (no-dig) asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ns. kaivamattomien vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tämä versio v4 on ensimmäinen julkaistu versio.
73KB, päivitetty 21.3.2022

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista
Tämän tarkastuslistan on tarkoitus helpottaa infran ja talotekniikan vesihuoltourakoiden laadukasta toteuttamista muovituotteita käyttäen. Tässä versiossa v8 uutta ovat vesijohtoputkien suojatulppausta koskevat tarkastuskohteet.
46KB, päivitetty 6.2.2019

Viimeisimmät versiot tarkastuslistoista löydät putkijaoston julkaisuista: www.plastics.fi/putkijaosto/putkijaoston_julkaisut/

Lisätiedot:
Kari Kuivalainen
Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies
kari.kuivalainen a plastics.fi, puh. 040 8439 425

Takaisin