Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 11.2.2021

Muoviteollisuuden elinkaarianalyysi (LCA) -hanke kohta puolivälissä. Yritykset innokkaan aktiivisesti mukana.

Muoviteollisuus ry:n, LCA Consulting Oy:n ja Muovipoli Oy:n kokoama ja käynnistämä LCA-hanke nimeltään ”Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä” on lähtenyt hyvin käyntiin ja sen ensimmäiset yritysten yhteiset koulutukset on suoritettu.

Yhteensä hankkeessa on 11 muovituotevalmistajaa - ikään kuin valistuneiden etujoukkona. Nämä edustavat hyvin erilaisia työstö- ja tuotealueita. Voi sanoa, että koko muovituotevalmistuksen kotimainen valikoima on siinä jo lähestulkoon katettuna. Työtä tehdään sekä yhdessä että yrityskohtaisesti räätälöityinä paketteina.

Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhä kertoo, että tämä hanke lähti alan yritysten toiveista ja tarpeista. Muoviteollisuus ry:n hallituksessa tuotiin esiin vahva halu lisätä kykyä ja ymmärrystä arvioida luotettavalla tavalla oman teollisuuden, tuotteiden sekä yksittäisten toimijoiden ympäristövaikutuksia.

Hiilijalanjäljen pienentäminen muovien avulla on mainittu usein, mutta hyvän ympäristötekemisen ja -parantamisen kirjo on paljon laajempikin, kunhan asiat ensin hahmotetaan oikein. Sitten ne voidaan analysoida ja käyttää tuloksia oikeisiin valintoihin, viestintään tai jopa ihan uusien asioiden käyttöönottoon. Tähän elinkaarianalyttiseen arviointiin on jo olemassa runsaasti metodiikkaa, jota hanke kokoaa alan käyttöön.

Edelleen ympäristöasioiden asianmukainen kommunikointi eri suuntiin edellyttää termistön ja hyväksyttyjen arviointimenetelmien opiskelua.

Innostus tähän LCA-tekemiseen on ollut muovialalla suurta, kuten uuden oppiminen yleensäkin. Osa firmoista oli jo aiemmin perehtynyt syvällisestikin aiheisiin, joillain saattoi taas olla melko ohut käsitys vaikkapa vaihtoehtojen LCA-vertailuista. Oivalluksia on syntynyt varmasti jo kaikilla.

TT Säätiö rahoittaa hankettamme ja sen myötä suomalaisen muovialan kyvykkyyden kohottamista tälläkin osa-alueella.

Takaisin