Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuus mukana maaperän mikromuoviselvityksessä

Muoviteollisuus mukana maaperän mikromuoviselvityksessä

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 11.9.2020

Muoveja tarvitaan ja käytetään yleisesti maanviljelyssä. Niiden ansiosta säästyy vettä, vaivaa ja kemikaaleja. Sadot onnistuvat paremmin. On kuitenkin tärkeää, ettei muoveista aiheudu haittaa etenkään mikromuovien muodossa. Asiaa tutkitaan ja tilannetta kartoitetaan.

Muoviteollisuus ry:n Vesa Kärhä on mukana maatalouden mikromuovitilannetta luotaavassa MicrAgri-hankkeessa, sen ohjausryhmässä asiantuntijana. Hankkeen rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahasto Makerasta. Tieteellisen tutkimusosan toteuttavat Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä Ruokavirasto.

Nykyaikaisessa maataloudessa on paljon käytössä toimintaa tehostavaa ja satoa parantavaa muovia eri tuotteissa. On tärkeää, että nämä muovit tunnetaan ja hallitaan asianmukaisesti eikä niistä aiheudu maaperään lopultakaan ongelmia. Yhtenä huolenaiheena on ollut, irtoaako muoveista maahan pieniä hippusia, mikromuoveja ja jos, niin kuinka paljon ja mikä niiden vaikutus maaperään voi olla.

Keväällä 2020 alkaneen MicrAgri-hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatalousmaan mikromuovien merkittävimmät päästölähteet, arvioida perinteisistä ja biohajoavista muoveista syntyneiden hiukkasten vaikutuksia maaperässä sekä löytää mikromuovien maaperävaikutusten tutkimiseen sopivia menetelmiä.


www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Uutiset/Maatilat_mukana_mikromuovitutkimuksessa(58626)

Takaisin