Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Lausunto rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden asetusluonnoksesta

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 2.3.2017

Muoviteollisuus ry:n putkijaosto on toimittanut ympäristöministeriölle lausunnon luonnoksesta asetukseksi rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta. Asetus tulee korvaamaan vuoden 2018 alkuun mennessä Suomen rakentamismääräyskokoelman osan C2 nykyiset ns. kosteusmääräykset.

Muoviteollisuus ry ja sen putkijaoston työryhmä TR1 Hule- ja jätevesijärjestelmät toteavat lausunnossa, että luonnoksen mukaisessa asetuksessa rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta 9. luvussa 40 §:ssä annetut rakennustuotteiden olennaiset tekniset vaatimukset ovat yleisluontoisia ja kaipaavat siksi tuekseen tarkkoja tuoteryhmäkohtaisia vaatimuksia.

Lausunnossa ehdotetaan tuotevaatimusdokumenteiksi soveltuvien standardien huomioimista asetuksen perustelumuistiota täsmennettäessä ja ministeriön ohjetta asetuksen tueksi laadittaessa. Ohjeessa tulisi mielestämme viitata rakennuksen kosteusteknisen toimivuuden kannalta oleellisiin EN-tuotestandardeihin ja SFS 7000-sarjassa julkaistuihin kansallisiin soveltamisstandardeihin

Asetusluonnoksen yleisluontoiset lain vaatimusten tarkennukset jättävät runsaasti tilaa suunnittelijoiden ja rakennusvalvojien erilaisille tulkinnoille. Tavoitteena tulisi olla tarkkojen vaatimusten mahdollistama käytäntöjen yhtenäistäminen, mikä osaltaan tukisi pyrkimyksiä alentaa rakentamisen kustannuksia laadusta tinkimättä.

Lausunto on kokonaisuudessaan ladattavissa sivulla Tiedotteet ja kannanotot .
Lisätietoja lausunnosta antaa putkijaoston asiamies. Yhteystiedot löytyvät lausunnosta.

Takaisin