Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Hyvä suhdanne maamme muovituotevalmistuksessa jatkuu

Hyvä suhdanne maamme muovituotevalmistuksessa jatkuu

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 5.11.2021

Vuosi 2021 on hektinen muoviteollisuudessa. Lieviä merkkejä tasaantumisesta sikäli kun näkymää on.

Suomen muoviteollisuus on monipuolista ja siksi sen suhdannekuvat melkein aina hajaantuvat. Sadat yrityksemme toimivat niin eri markkinoilla. Mutta juuri nyt, EK:n Q3/2021 kyselyssä, suhdannekuva on todella harvinaisen yhtenäinen: Liki kaikilla on kovasti töitä, on lisää ihmisiä palkattuna, on kipeä tarve saada kohonneet kustannukset tuotteisiin ja yleensäkin mittarit niin sanotusti positiivisen punaisen puolella.

Puolet yritystoiminnasta liikevaihdon mukaan mitattuna kärsii huonosta raaka- ainesaatavuudesta. Viidenneksestä puuttuu ammattitekijöitä rivistä ongelmaksi asti.

Kymmenesosa ottaisi mielellään vieläkin lisää tuotetilauksia, kun normaalisti tässä kohdin 1/3 ilmoittaa ongelmaksi riittämättömän kysynnän eli voisi ottaa paljon lisäätilauksia.
Muovituotevalmistuksen näkymät tämän perusteella ovat loppuvuonna 2021 hyvät ellei peräti erinomaiset. Loppuvuosikin nähdään koko lailla positiivisesti vaikka itse tilauskanta ei nyt pituudeltaan ole mitenkään erityisen pitkä vaan sellainen tavanomainen 2,5kk. Muutamat yritykset kertovat kysynnän kovimman nousun tasaantumisesta, mikä ei sinänsä ole huono asia
Kaiken kaikkiaan korona ja sen jälkeinen aika edellyttävät menestyviltä valmistajilta nopeaa kykyä reagoida asiakas- tai muihin toimintaympäristömuutoksiin.

Toivotaan, ettei tule nyt mitään uutta ikävää isoa maailmankäännettä, johon emme pystyisi ketteryydellämme vastaamaan.

Takaisin