Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 31.3.2017

Vesihuoltoverkostojen ulkopuolisilla alueilla sijaitsevien kiinteistöjen ennen vuotta 2004 rakennettuja jätevesien käsittelyjärjestelmiä koskeva uudistettu lainsäädäntö tulee voimaan 3.4.2017. Nyt on aika kiinnittää huomiota rantojen ja talousvesikaivojen vedenlaatuun panostamalla jätevesien puhdistamiseen.

Keskeisintä hajajätevesiä koskevaa lainsäädäntöä edustavan ympäristönsuojelulain (527/2014) pykäliä on muutettu ja lisätty. Lisäksi on ympäristönsuojelulain nojalla säädetty uusi haja-asutuksen talousjätevesien käsittelyä koskeva asetus.

Finlex-verkkopalvelusta löytyvässä Suomen säädöskokoelmassa on julkaistu Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 19/2017 ja Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017.

Lainsäädäntö korostaa kiinteistöjen omistajien vastuuta huolehtia säännösten toimeenpanosta. Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu on julkaissut neuvontasivun Kiinteistön omistajalle.

Muoviteollisuus ry:n puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten edustajat tarjoavat apuaan haja-jätevesien käsittelyjärjestelmien valinnassa. Asiantuntijaryhmän yhteystiedot löytyvät sivulta Puhdistamotyöryhmä. Ratkaisut haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseksi ovat esillä Helsingin Messukeskuksessa järjestettävillä Kevätmessuilla 6.-9.4.2017 hallissa nimeltä OmaMökki.

Perinteisen hajajätevesiasioiden teemaviikon ajankohta on 24.-30.4.2017. Viikon teematapahtumia ja tiedotteita varten ympäristöhallinto on julkaissut hajajätevesiviikon tunnuskuvan "Pönttö ei putsaa jätevesiä".

Pönttö ei putsaa jätevesiä

Takaisin