Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotus sisältää yhä huononnuksia

Pakkaus- ja pakkausjäteasetusehdotus sisältää yhä huononnuksia

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 31.1.2024

Muoveihin kohdistuu tarpeetonta demonisointia nyt jo säädösvalmistelutasolla. Tämä johtaa ympäristön terveyden ja turvallisuuden kannalta harhaan. Sääntelyn tulee olla lähtökohtaisesti materiaali- ja teknologianeutraalia. Muovit ovat käypä ja resurssitehokas monipuolinen materiaaliryhmä, jota ei ole syytä diskriminoida

Euroopan unioni aikoo kieltää pullojen ja tölkkien muoviset ryhmäpakkaukset. Tältä osin asetus olisi monessa suhteessa vain iso heikennys. Ryhmäpakkauksilla on tärkeä merkitys nykyisessä jakeluketjussa, ei vain niiden tehokkuuden ja turvallisuuden vuoksi, vaan myös minimaalisen ympäristövaikutuksen vuoksi vaihtoehtoihin verrattuna. Kenties hyvää tarkoittava kielto ei toteuta hyviä tavoitteitaan vaan heikentäisi saavutettua toimivuutta ja säästöä.

Ideaali jakeluväline

Monien elintarvikkeiden ja juomien jakelussa suorituskykyiset ja materiaalitehokkaat muovipakkaukset ovat aivan keskeisessä asemassa. Erityisesti kutistekalvot tarjoavat käytännöllisen ratkaisun pullojen niputtamiseen, mikä helpottaa niiden käsittelyä, kuljettamista ja varastointia. Muoviset keveät ryhmäpakkaukset myös varmistavat materiaalitehokkaasti pakattujen tuotteiden suojan, takaavat niiden eheyden tuotannosta kaupan kautta kotiin kaikissa olosuhteissa.

Kielto heikentäisi ympäristötehokkuutta

Muovikalvojen ympäristötehokkuutta hahmotetaan usein huonosti. Tutkimukset osoittavat, että näillä materiaaleilla on huomattavasti vähemmän ympäristövaikutuksia kuin vaihtoehdoilla. Muovi voi olla biopohjaista ja/tai se voi olla kierrätettyä. Kaikki ryhmäpakkausmuovit voidaan kierrättää 100 %. Itse asiassa muovikalvot eivät ole vain vähämateriaalisia, vaan myös tehokkaampia kokonaishiilijalanjäljen pienentämisessä. Lisäksi niiden täysi kierrätettävyys on merkittävä resurssien säästöominaisuus. Kieltämällä tämän kehittyneen pakkaustyypin, sulkisimme pois kestävimpiä pakkausratkaisuja, lisäisimme kulutusta.

Turvallisuus ja kuluttajien tarpeet jääneet huomiotta

Tuoteturvallisuus ja kuluttajien tarpeet ovat ydinasioita. Ehdotettu kielto voisi vaarantaa tuotteet kuljetuksen aikana ja sen jälkeen. Se lisäisi kuljetus- ja ruokahävikin riskiä. Muovinen ryhmäpakkaus suojaa parhaiten ja siihen saa erittäin hyvin myös mukaan tuoteinformaatiota.

Oikeudelliset ja kilpailuvaikutukset

Oikeudellisesti kielto herättää kysymyksiä kilpailusta ja eurooppalaisten sääntöjen vaikutuksesta toimijoiden elinkeinon tasapuoliseen kohteluun. Kohdistamalla kielto muovipakkauksiin, aiheutuu eri pakkausmateriaalien jalostajille täysin epätasa-arvoinen toimintaympäristö. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kaikkien rajoitusten on oltava perusteltuja ja oikeasuhteisia. Näemme, että tässä perusteet muovikieltoon voidaan kyseenalaistaa. Ne vääristävät markkinaa eivätkä perustu paremman tulevaisuuden tavoitteeseen.

Takaisin