Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Uusi vetytalous nostaa muovit aivan uudelle tasolle

Uusi vetytalous nostaa muovit aivan uudelle tasolle

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 21.8.2020

EU:n yksi isoimmista kestävyyshankkeista 2020-luvulla tulee olemaan Unionin vetystrategian toteutus. Vedyn laajamittainen valmistus, jakelu ja monen monet käyttökohteet edellyttävät kokonaan uutta klusterijaottelua, tuotteita ja teollista osaamista. Muoveille ja muovituotteita valmistavalle teollisuudelle se tulee merkitsemään kehitysloikkia toisensa jälkeen.

Ensinnäkin uusi tai nykyistä täydentävä vetyinfrastruktuuri edellyttävät uusia tuotteita: Voimaloita, putkia, säiliöitä, muita laitteita. Uusi laaja vedyn tuotanto, logistiikka sekä loppukäyttö edellyttävät mittavaa muovikehitystyötä laitteissa, standardeissa, tutkimuksessa ja innovaatioiden kautta.

Toinen konkreettinen muutosalue tulee olemaan vedyn käyttö itse muovien ja tuotteiden valmistuksessa.
Muovit tullaan tuottamaan jatkossa uusilla vähähiilisillä vetyprosesseilla. Lopputuote voi olla edelleen tuttu muovi, mutta sen tuotannon CO2 -päästöt alenevat jo siitä syystä, että fossiilista syöttöainetta ei enää jalostamoissa käytetä aiemmassa määrin. Muovituotevalmistuksen tarvitsema lämpö ja sähkö tulevaisuudessa tulevat varmasti tuotetuiksi ja välittymään vetyä hyödyntäen.

Vedyn käytön lisääntyessä tulee huomioida sen ympäristö-, terveys- ja turvallisuus- sekä huoltovarmuusnäkökulmat. Näissäkin muoveilla on jo hyvät referenssit osin valmiina. Muoviteollisuus on edelleen valmis lisäämään, levittämään ja parantamaan yleistä osaamistasoa näillä alueilla. Realismia on kyllä mainita, että jättimittakaavaisen vedyn vaatimaa kestävää energiatuotantoa ei vielä ole olemassa eikä edes täyttä käsitystä, millä se toteutetaan. Varmaa ainoastaan on se, että ilman muoveja, kuten kaapelinpäällysteitä ja tuulivoimalan lapoja sekä paljon muuta muovista sitä ei voi toteuttaa.

Kolmantena selvästi tunnistettavana loikka-alueena on se, että vedyn tuotanto ja käyttö tulevat sulkemaan kiertotalouden muovisyklit. Tämä tarkoittaa selkokielisesti sitä, että jätemuovit hajotetaan kaasuiksi eli tuotetaan vetyä ja yleisimmin hiilimonoksidia, joista puolestaan voidaan rakentaa eri peruskemikaalien kautta uutta muovia.

Vetytalous on myös uusi muovitalous.

Takaisin