Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Nordic Poly Mark ja olennaiset tekniset vaatimukset

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 2.1.2020

Vuoden 2020 alussa Suomessa tulivat voimaan YM:n asetukset eräitä rakennustuotteita koskevista olennaisista teknisistä vaatimuksista. Valitsemalla NPM-merkityt tuotteet rakennushankkeissa voidaan varmistua siitä, että tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät.

Vuoden 2020 alussa Suomessa tulivat voimaan YM:n asetukset eräitä rakennustuotteita koskevista olennaisista teknisistä vaatimuksista. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee huolehtia siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sitä koskevien säännösten, määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Valitsemalla NPM-merkityt tuotteet rakennushankkeissa voidaan varmistua siitä, että tuotteita koskevat olennaiset tekniset vaatimukset täyttyvät.

Nordic Poly Mark (NPM) -merkki takaa jatkossakin Suomen rakennuslainsäädännön vaatimusten täyttymisen lisäksi myös kyseisten tuotteiden soveltumisen pohjoismaisiin käyttöolosuhteisiin. ”NPM-merkki tuotteessa varmistaa, että tuote täyttää sitä koskevat olennaiset tekniset vaatimukset. Nordic Poly Mark -merkityt tuotteet ovat käyttötarkoitukseensa sopivia ja turvallisia. Merkittyjen tuotteiden tuote-erät ovat jäljitettävissä niiden käytön ajan.”, toteaa asiamies Kari Kuivalainen Muoviteollisuus ry:n putkijaostosta.

Nordic Poly Mark logo

NPM-merkki on muoviputkituotteille ja -järjestelmille myönnettävä tuotesertifiointi- ja laatumerkki, joka osoittaa EN-standardien ja pohjoismaisten korkeiden laatuvaatimusten täyttymisen. Se on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen jo yli 15 vuoden ajan. ”Yhä useammat ammattilaiset pitävät tärkeänä, että rakennushankkeissa käytettäville tuotteille on myönnetty NPM-merkki”, Kari Kuivalainen toteaa.

Ympäristöministeriön 1.1.2020 voimaan tulleet asetukset eräiden rakennustuotteiden olennaisista teknisistä vaatimuksista koskevat mm. seuraavia kiinteistöjen muoviputkijärjestelmiä:
• Talousveden ja lämpimän käyttöveden johtamiseen rakennuksissa käytettävät monikerros- ja PEX-putket sekä niiden liittimet
• Polypropeenista valmistetut rakennusten viemäriputket ja putkiyhteet
• Rakennusten jätevesilaitteistoihin tarkoitetut lattiakaivot ja vesilukot

Lisätietoa

Rakentamisen ohjauksesta: www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Rakentamisen_ohjaus

Olennaisista teknisistä vaatimuksista: www.ym.fi/fi-FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Rakentamismaarayskokoelma/Terveellisyys

NPM-merkistä: nordicpolymark.com/fi-start/

Muoviteollisuus ry:n putkijaostosta:kari.kuivalainen a plastics.fi

Takaisin