Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 20.9.2019

Tänään 20.9.2019 yli 100 yritystä, viranomaistahoa ja toimialajärjestöä muovien käytön arvoketjusta allekirjoitti Circular Plastics Alliance -foorumin julistuksen. Julistukseen on kirjattu allekirjoittajien vapaaehtoiset toimet ja tavoitteet EU:n kierrätysmuovimarkkinoiden toiminnan parantamiseksi.

Euroopassa kerätään vuosittain yli 27 miljoonaa tonnia muovijätettä. Siitä kuitenkin vain alle kolmannes päätyy kierrätyslaitoksiin.

Pyrkimällä siihen, että EU:ssa myydään 10 miljoonaa tonnia kierrätysmuovia vuoteen 2025 mennessä, Circular Plastics Alliance -foorumi sitoutuu laajentamaan EU:n kierrätysmuovimarkkinoita yli 150 prosenttia. Näin aiotaan kuroa umpeen nykyinen kysynnän ja tarjonnan välinen kuilu.

Tätä varten allekirjoitettiin tänään Circular Plastics Alliance -foorumin julistus, jonka yli 100 allekirjoittajaa sitoutuu käyttämään 10 miljoonaa tonnia kierrätysmuovia uusissa tuotteissa vuoteen 2025 mennessä.

Julistuksen allekirjoittajiin kuuluu yrityksiä, toimialajärjestöjä, standardointielimiä, tutkimuslaitoksia sekä viranomaistahoja. Yrityksistä mukana ovat esimerkiksi Neste, Lidl, Miele, Coca Cola ja Pepsi, HP ja Dell sekä IKEA.

Julistuksessa vahvistetaan 10 miljoonan tonnin tavoite ja todetaan, ettei muovijätettä saisi päätyä luontoon lainkaan ja että muovijätteen kaatopaikalle sijoittaminen olisi lopetettava kokonaan. Suomessa kaatopaikat käytännössä suljettiin muoveilta jo vuoden 2016 alusta ja kaikki hyödynnetään materiaalina ja energiana.

EU-tavoitteet aiotaan saavuttaa parantamalla muovituotteiden suunnittelua, jotta ne olisivat helpommin kierrätettäviä ja sisältäisivät enemmän kierrätysmuovia.

Kierrätyksen lisäämiseksi kartoitetaan myös vielä hyödyntämättömiä mahdollisuuksia muovijätteen keräämiseen, lajitteluun ja kierrätykseen EU:ssa sekä selvitetään tähän liittyvät investointitarpeet.

Muovialan kiertotaloutta edistetään laatimalla alan tutkimus- ja kehitystarpeista priorisoitu etenemissuunnitelma.

Lisäksi perustetaan päätöksenteon tueksi läpinäkyvä ja luotettava seurantajärjestelmä, jolla voidaan jäljittää kaikki muovijätevirrat EU:ssa.

Takaisin