Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Mikromuovit hallintaan

Mikromuovit hallintaan

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 15.9.2019

Tieto ja asioiden hallinta mikromuovien ympärillä kasvussa. Muoviala on aktiivisesti mukana. Muoveja oikein käyttämällä vaikkapa hulevesijärjestelmissä vähennämme kaikkien epäpuhtauksien karkaamista luontoon.

Viikolla 38 Suomen eduskunta käsittelee tärkeää kansalaisaloitetta "Mikromuovien kieltäminen kosmetiikassa lainsäädännöllä". Suomen muoviteollisuus ei valmista eikä toimita muovituotteita tuollaisiin käyttötarkoituksiin. Kaikkien eri muovien ja niiden ainesosien sekä vaihtoehtojen hyödyt ja haitat on aina syytä punnita perusteellisin tieteellisin riskinarvoin, joissa Euroopan unioni on ollut edelläkävijä ja toimii ohjauksen tehostajana myös kosmetiikan alueella juuri parhaillaan.

Pyrkimyksemme on, ettei luontoon pääse aineita tai partikkeleja siten, että niistä koituu haittaa. Muovi tai mikään muukaan materiaali eivät kuulu roskina tai jätteinä ympäristöömme. Muoviset tuotteet oikein käytettyinä voivat puhdistaa ja vähentää etenkin ilman ja veden epäpuhtauksia, mukaan lukien niissä olevat pienpartikkelit, taudinaiheuttajat,lääkejäämät, kemikaalit jne. Kaikkien velvollisuus on käyttää tuotteita vastuullisesti, toimittaa ne käytön jälkeen asianmukaiseen kierrätykseen tai jätehuoltoon, pitää ympäristömme puhtaana jälkipolville.

Mikromuovilähteitä ja muitakin pienpartikkeleja vapauttavia kohteita on ympärillämme hyvin paljon erilaisia. Osa ei oikein edes ole muovia. Euroopan unionissa tätä isoa kenttää on alettu tarkastella osina, mikä on hyvin perusteltua. Vaikutukset ja ratkaisut pitää valita lähteen luonteen, jopa tapauksen mukaisina. Tarkoituksella tuotteeseen lisätty ja on hyvin erilainen tapaus kuin vaikkapa huonon jätehuollon vuoksi, liikenteessä, pyykinpesussa tai muussa tuotteen kulumisessa vapautuva partikkeli.

Tuotteiden valmistuksessa usein paras tutkittu ratkaisu löytyy jostain muovista, koska niiden ominaisuudet ovat niin moninaiset ja täysin hallittavissa. Mikromuovit on syytä jatkossa ottaa myös tarkoin huomioon koko tuotteen elinkaaren aikaisena asiana. Tarvitsemme selkeät kansainvälisesti hyväksytyt normit ja menetelmät mittaamisen sekä arvioinnin pohjaksi. Suomessa on tehty ja tehdään varsin paljon mikromuovitutkimusta. Tämä on hyväksi jatkokehityksen kannalta.

Takaisin
Avainsanat Mikromuovi, Muovi