Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Uudistettu Opas hajajätevesien puhdistamiseen

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 24.9.2018

Puhdistamotyöryhmän julkaisua Hajajätevesiopas tukeva tietosivu osoitteessa www.plastics.fi/hajajate on uudistettu. Sivun uusi nimi on Opas hajajätevesien puhdistamiseen. Tietosivu opastaa haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamista koskevan lisätiedon äärelle.

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän julkaisema Hajajätevesiopas pyrkii auttamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja kiinteistöjen omistajia haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamista koskevan lainsäädännön toimeenpanon tehtävissä.

Painettuna kirjasena ja tiedostona saatavissa olevan oppaan tueksi puhdistamotyöryhmä on koonnut tietosivun, joka opastaa lisätiedon äärelle. Uudistetun tietosivun nimi on nyt Opas hajajätevesien puhdistamiseen.

Oppaan tiedot koskevat erityisesti niitä haja-asutusalueen kiinteistöjä, joiden talousjätevesien käsittelyyn käytetään kiinteistökohtaista ratkaisua. Käsittelyjärjestelmien saneerauksen osalta huomio kiinnittyy etenkin ennen vuotta 2004 rakennettuihin järjestelmiin. Keväällä 2017 uudistuneet säännökset koskevat mm. rakennuksen etäisyyttä vesistöön, kiinteistöllä tehtävien remonttien vaikutusta jätevesien käsittelyyn ja perustason puhdistusvaatimusten mukaisuuden määräaikaa 31.10.2019. Osalla kiinteistöjä on vuosi aikaa laittaa saneerausta vaativa talousjätevesien käsittely lainsäädännön vaatimusten edellyttämälle tasolle.

Esimerkkiyhteenveto hajajätevesilainsäädännön puhdistusvaatimusten toimeenpanon siirtymäajoista
105KB, päivitetty 23.9.2018

Talousjätevesien kiinteistökohtaisessa puhdistamisessa on kyse kunnallisen jätevedenkäsittelyn ulkopuolella olevien kiinteistöjen juomavesikaivojen, lähirantojen ja alueellisten pohjavesivarojen vedenlaadusta huolehtimisesta. Se on jatkuva tehtävä ilman määräaikaa ja yhteisen hyvinvoinnin edistämistä.

Opas hajajätevesien puhdistamiseen on tietosivulla www.plastics.fi/hajajate.

Takaisin