upload_1b3d22f_Exel_Composites_ikkunapesu_teleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoveista luopuminen olisi vahingollista ihmisille ja ympäristölle

Muoveista luopuminen olisi vahingollista ihmisille ja ympäristölle

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 19.4.2018

Muovien vastuullinen käyttäminen ei tarkoita muoveista luopumista. Luonnonvarojen kokonaiskulutuksen näkökulmasta ei ole mitenkään perusteltua lopettaa muovien käyttöä.

Sen sijaan roskaamista on vähennettävä ja muovien kierrättämistä lisättävä, sanoo toimitus-johtaja Vesa Kärhä Muoviteollisuus ry:stä. Muoveissa vastuullisuus tarkoittaa materiaalite-hokkaita ratkaisuja sekä selkeään tarpeeseen ja pitkäaikaiseen käyttöön suunniteltuja tuot-teita sekä uusia ratkaisuja. Luontoon muovi tai muutkaan roskat eivät tietenkään kuulu.

Muoviteollisuus ry:n uusin lehdistötiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Tiedotteet ja kannanotot sivulla.

Faktasivu muovien tehtävistä arjessa sekä muovien kierrättämisestä on tiedotteen yhteydessä.

Uusi vastauspaketti yleisiin muovikysymyksiin on Muovit -sivulla.

Takaisin