Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 31.10.2017

Muovituote- ja kemiantuoteteollisuuden työehtosopimus on saatu 30.10.2017 neuvottelutulokseen hyvissä ajoin ennen nykyisen sopimuskauden päättymistä.

Mikäli neuvottelijoiden hallinnot neuvotellun esityksen hyväksyvät, saadaan alalle uusi työrauhajakso, joka kestää 1.12.2017−31.10.2020. Jakson alussa on palkkaratkaisu kahdelle vuodelle (yht 3,2 %) ja lopussa ns. optiojakso eli viimeiset 11 kuukautta ovat irtisanottavissa, ellei syyskuussa 2019 päästä loppujakson palkoista sopimukseen.

Muoviteollisuus elää Suomessa nyt varsin nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Raaka-aineiden ja työn kustannukset ovat nousussa, mutta ainakin jälkimmäisen osalta on nyt tiedossa pidempi ennustettavuus ja tekemisen rauha.

Yrityksiä on alallamme runsaasti, isoja ja pieniä hyvin erilaisissa toiminnoissa. Yhteistä kaikille lienee kapea elintila isojen kansainvälisten petrokemian eli muovien toimittajien ja vaativien asiakkaiden kuten kauppaketjujen välissä.

Muoviteollisuus toivoo, että Suomessa pian myös muut toimalat pystyvät sopimaan asiansa rakentavasti ja pystymme häiriöttä jatkamaan laadukkaiden muovituotteiden valmistusta täällä sekä toimittamista etenkin vientiin.

Viimeisimmästä EK:n suhdannebarometrista lokakuun 2017 lopussa näkyy tilauskannan lyheneminen sekä selvä alkuvuoden kovan nousun leikkautuminen. Kasvu on edelleen aika haurasta emmekä kestä toimitushäiriöitä mistään suunnasta tai missään laajuudessa. Loputkin tilaukset kääntyvät hetkessä kilpailijoille, joita maailmalla riittää.

Takaisin
Avainsanat TES