Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Ihmisille oikeaa tietoa mikromuoveista

Ihmisille oikeaa tietoa mikromuoveista

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 7.9.2017

Kansalaiset ovat tiedustelleet viime aikana aktiivisesti vesistöissä mahdollisesti olevista mikromuoveista ja muista vesistöepäpuhtauksista.

Aihetta uutisoidaan paljon tällä hetkellä etenkin USAssa. Se on myös monen monelle elämän alueelle laajentunut teema: Autojen renkaat, kosmetiikka, maalit, tekstiilit ja jätehuolto sekä moni todennettu tai epäilty syntylähde, leviämismekanismit ja roskan torjuntamahdollisuudet ovat kaikki selvitysten alla.

Nyky-yhteiskunnan toimiva vesihuolto toimii itse asiassa muovien varassa. Muovisia putkia ja säiliöitä on käytetty ja tarvittu vedenkäsittelyyn yli puolen vuosisadan ajan, jopa 70 vuotta eräissä sovelluksista. Ei ole oletettavaa, että muoveista koituisi jokin yllättävä ja dramaattinen veden pilaantumisriski. Kotimaisten vesilaitosten laadunvalvonta sekä toiminnan taso ovat korkealla.

Se on varmaa, että veden käsittely ilman muovituotteita johtaisi suureen katastrofiin. Muovituotteilla kuten suojapeitteillä, kalvoilla ja suodattimilla on mahdollista estää muun muassa pölyjen ja pienten hiukkasten leviämistä ympäristöön tai kulkeutumista mihinkään. Vesien ja jätteiden käsittelyssä muovista tehty tuote on puhtaasti ratkaisu. Kunnon tutkimusta ja työtä varmasti tarvitaan, että epäpuhtaudet vesistöissämme eivät jatkossakaan pääse valloilleen.

Takaisin
Avainsanat Mikromuovi