Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovien ympäristökustannus näkyy vahvasti säästösarakkeessa

Muovien ympäristökustannus näkyy vahvasti säästösarakkeessa

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 16.8.2016

Yhdysvalloissa julkaistiin heinäkuussa 2016 ympäristölaskentaan erikoistuneen Trucostin selvitys: “Plastics and Sustainability: A Valuation of Environmental Benefits, Costs, and Opportunities for Continuous Improvement”. Muovien laajamittainen korvaaminen muilla materiaaleilla olisi tutkitusti onneton ympäristöteko.

Selvityksen oli tilannut American Chemical Council (ACC). Pohjana olivat YK:n ympäristöohjelman UNEPin Trucostilla aiemmin teettämät materiaalilaskelmat ja -data. Tässä selvityksessä ACC pyysi puolueetonta vastausta sen jäsenistöä askarruttaneeseen kysymykseen: Entäpä jos tuotteemme tehtäisiin jostain muusta kuin muoveista?

Trucost laski siis USAn ympäristökuormia oletuksella, että muovia ei ole lainkaan käytössä ja pitää käyttää aina jotain lähinnä korvaavaa materiaalia, toki kaikki kriittiset toiminnot ja ihmisten elämä mahdollisimman ennallaan säilyttäen.

Tulokset olivat samanlaiset kuin esimerkiksi Euroopassa Denkstatt-tutkimuslaitoksen laskemat muutaman vuoden takaa. Trucost päätyi siihen, että ensinnäkin kuluttajapakkausten ja muiden muovituotteiden massa USAssa nykyisin on 84 miljoonaa tonnia. Tuo määrä korvattuna vaihtoehtomateriaaleilla kasvattaisi materiaalitarpeen 342 miljoonaan tonniin, mikä siis pitäisi tuottaa jostain vuosittain, siirrellä ja hävittää. Kustannuslisänä tuotteisiin muutos merkkaisi hyppyä nykyisestä materiaalikustannuksesta 139 miljardista dollarista 533 miljardiin dollariin. Se olisi iso summa pois muusta ihmisten tarpeista ja ympäristöpäästötkin suunnilleen nelinkertaistuisivat.

Pantakoon merkille, että Trucost myös laski siirtymisen aivan huippumuoveihin kaikissa applikaatioissa puristavan vuosikustannukset teoriassa 98 miljardiin dollariin. Siis emme käytä maksimaalisen tehokkaasti vielä muovejakaan. Myös muita hyviä havaintoja ja tietokoosteita sekä suhteellistuksia sisältyy Trucostin selvitykseen.

Trucost-tutkimus on saattanut hämmentää joitain yleisöjä, mutta hiemankin muovien oikeaan käyttöön perehtyneille tuskin tulee isona yllätyksenä se, että muovien korvaaminen johtaisi ympäristöllisesti onnettomaan lopputulokseen. Muovit ovat vähämateriaalisia, keveitä, kestäviä ja käyttöönsä juuri räätälöityjä, pääosin jonkun muun tuotannon sivuvirtoja. Niitä pitää käyttää ja uusiokäyttää oikein.

Erityisesti muovituotteiden tuotanto- ja käyttövaiheessa saavutetaan resurssien säästöä, jota ei oikein millään muulla materiaalilla saa aikaan. Siksi muovien korvaamisessa päädytään sekä taloudellisesti että ympäristöllisesti merkittävästi heikompaan tulokseen.

Muovien laajamittainen korvaaminen muilla materiaaleilla olisi kaikkea muuta kuin ympäristöteko tai järkevä teko ylipäätään. Sen sijaan muovejakin, niiden ominaisuuksia ja elinkaaren hallintaa voidaan vielä merkittävästikin parantaa.

Takaisin