Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 6.7.2016

Muoviteollisuus ry on Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n jäsen. Yleinen jäsenkokemus on ollut voittopuolisesti myönteinen, mitä varmasti kuvaa myös yritysedustajiemme kasvanut kiinnostus osallistua EK:n uudistettuun valiokuntatoimintaan ja muuhun keskusjärjestöaktiviteettiin.

Puheenjohtaja Matti Alahuhta pudotteli 6.7.2016 Helsingin Sanomissa tavattoman viisaita sanoja maamme ja täällä toimivien yritysten tulevaisuudesta. Pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuva muovituotteita valmistava teollisuutemme on varmasti tyytyväinen siihen, että EK lupaa muuttaa painopistettä nimenomaan näiden edunvalvontaan.

Muovituotteita valmistetaan merkittävästi sekä kotimarkkinoille että vientiin yhteensä yli 4 miljardin euron arvosta. Täten monipuolisen alamme toimintaedellytykset riippuvat suuresti niin suhteellisesta kilpailukyvystämme kuin koko suomalaisen vakaan yhteiskunnan suorituskyvystä. Realismin nimissä oma toimialamme ei pysty eikä haluakaan runnoa yksin mitään läpi Suomessa saati EU:ssa. Siksikin tarvitaan EK:n tapaisia neutraaleja laajoja foorumeja, joissa oma näkökantamme ja toimintamallimme on usein otettu jopa kokonaan tai osittain muiden käytännöksi.

Vuoden 2016 ensimmäinen puolisko päättyi muutamaan järisyttävään jäsenyyseroaikeeseen EK:ssa ja EU:ssa. Muoviteollisuus ry toivoo, että vuoden jälkipuolisko ja aika siitä eteenpäin tasaantuvat kuitenkin puheenjohtaja Alahuhdankin toivomaksi herpaantumattoman jatkuvaksi ja johdonmukaiseksi yhteiseksi tekemiseksi yritysten ja samalla kaikkien parhaaksi.

Takaisin
Avainsanat EK, Jäsenyritykset, Jäsenyys