Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Panos puhdistamoiden huoltoihin

Kari Kuivalainen (kari.kuivalainen a plastics.fi), 19.3.2014

Ilmoittautuminen Pienpuhdistamohuoltajan pätevöitymiskoulutukseen on alkanut.

Haja-asutusalueiden jätevesien käsittelyyn käytettävät pienpuhdistamot ovat tyypillisesti biologis-kemialliseen puhdistukseen perustuvia sähköä vaativia laitteita. Ne toimivat yleisesti ns. panosperiaatteella, jossa laite käsittelee ja puhdistaa kerrallaan tietyn kokoisia jätevesiannoksia (ns. panoksia) useassa vaiheessa. Panosprosessin tyypillisiä vaiheita ovat ilmastus, saostus ja selkeytys. Jätteitä hajottavat bakteerit saavat ilmastuksesta happea ja saostuskemikaalit edistävät kiintoaineen laskeutumista prosessisäiliön pohjalta poistettavaksi lietteeksi. Kiinteistön omistaja vaikuttaa todella merkittävästi pienpuhdistamonsa toimintaan panostamalla sen huoltoon ja kunnossapitoon laitetoimittajan ohjeiden mukaan.

Muoviteollisuus ry ja alan johtavat valmistajat (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy) panostavat yhteistyössä Suomen LVI-liiton kanssa pienpuhdistamoiden huoltotoimintaan kouluttamalla ja pätevöimällä huoltopalveluja tarjoavia alan ammattilaisia.

Seuraava pätevöitymiskoulutus alkaa aiheeseen liittyvän yleistiedon kurssilla 8.5.2014 Kuopiossa. Ilmoittautuminen koulutukseen ”Pienpuhdistamohuoltajan pätevöitymiskoulutus, yleisosio” tulee tehdä 24.4.2014 mennessä osoitteessa www.sulvi.fi/koulutus. Koulutusta esitellään tarkemmin ohjelmassa, joka löytyy ohesta ja ilmoittautumisen yhteydestä.

Päivitys uutiseen 8.5.2014:
HUOM! Uusi päivämäärä yleistiedon kurssille on 6.11.2014. Uusi ohjelma ja ilmoittautumislomake julkaistaan viimeistään jätevesiviikolla 12.-18.5.2014.

Ohjelmaan ja ilmoittautumislomakkelle tästä
Lisätietoja: Muoviteollisuus ry, kari.kuivalainen a plastics.fi, 040 8439 425

Takaisin