Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovimenestys ei tule ihan automaattisesti

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 17.11.2014

Muoveilla on aivan ratkaiseva rooli hyvinvoinnin ylläpidossa ja tuotannollisen toiminnan saamisessa uudelleen vauhtiin Euroopassa. Alan järjestöt European Plastics Converters ja PlasticsEurope ovat yhdessä ilmaisseet näkemyksensä siitä, mitkä yksinkertaiset perusasiat on maanosassa oltava kunnossa, jotta kehitystä voidaan täällä jatkaa.

Euroopassa muoveja ja muovituotteita valmistava teollisuus julkaisi 4.11.2014 PolyTalk -tilaisuuden alustukseksi yhteisen lausumansa siitä, miten suuri merkitys muoveilla on maanosamme taloudessa sekä hyvinvoinnissa. Tässä manifestissa on myös viiden avainasian kiteytetty lista, jolla päättäjät voivat vaikuttaa tämän tuotantohaaran säilymiseen maanosassamme:

Lista on seuraava
1. Tuotantoon on oltava saatavilla raaka-aineita ja energiaa kilpailuky-kyisesti ja häiriöttömästi
2. Koulutus ja alaa tukeva muu osaaminen on pidettävä hyvällä tasolla
3. Investoinnit Eurooppaan on tehtävä houkutteleviksi
4. Lainsäädännön on oltava johdonmukaista, yrittämistä tukevaa ja toi-mivaa
5. Muovien jätehuollon tulee olla kaikkialla tehokasta

Manifesti ladattavissa englanniksi
Manifesto_brochure_final (2).pdf
muovialan manifesti
6.7MB, päivitetty 17.11.2014


Takaisin