Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Jätemuovien maailma mullistuu

Jätemuovien maailma mullistuu

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 16.9.2013

Muovien jätehuollossa on Suomessa tapahtumassa lyhyen ajan sisällä rinnakkain paljon asioita. Ovatko yritykset ja kansalaiset valmiita siihen, että kaatopaikat sulkeutuvat parin vuoden päästä ? Muoveja voidaan onneksi hyödyntää monin tavoin jätteenä, joskin niiden suurin ympäristöhyvä tapahtuu jo ennen jätevaihetta.

Suomessa on vastikään uusittu jätelaki. Sen nojalla annetaan asetuksia, joista yksi käytännössä kieltää orgaanisen hiilen eli myös useimpien muovituotteiden viennin maamme kaatopaikoille vuodesta 2016 lähtien. Kielto ei olisi mahdollinen, ellei tuolloin maahamme olisi valmistunut yli 1 500 000 jätetonnia vetävä uusien jätevoimaloiden polttokapasiteetti. Jätevoimaloissa lähes kaikki muovijätteet, joita valtakunnassa arvioidaan vuonna 2016 syntyvän 253 000-299 000 tonnia (Moliis et al. 2009), voidaan muuttaa turvallisesti energiaksi muun palavan joukossa.

Muovit ovat alle 10 % yhdyskuntajätteen painosta, mutta yli 30 % sen sisältämästä energiasta.

Toisaalta materiaalina hyödyntämistä pidetään yleensä ensisijaisena energiahyödyntämiseen nähden. Muovien kierrätyksellä vain on runsaasti taloudellisia, teknisiä ja luonnontieteellisiä rajoitteita. Siksi tarvitaan erilaisia muovien kaasutus-, oheispoltto- ja sementtiuunikäyttöjä täydentämään sekä jätevoimalakapasiteettia että rajallista materiaalikierrätystä. Jätteiden hyödyntämisen tulisi myös mielellään tapahtua hallitusti ja tasokkaasti lähellä syntypaikkaa. Tällöin vältytään kuljetuksilta ja jätteiden maasta toiseen siirtelyltä.

Muovien kierrätys on Suomessa vuositasolla noin 50 000 tonnia, josta puolet on pakkauksia ja erityisesti pantillisia PET -pulloja. Kokonaiskierrätysaste on pysynyt aika lailla 16-20 %:n tasolla, vaikka maasta on hävinnyt sekä uusiomuovia käyttäviä yrityksiä että kierrätyskelpoisen muovin suurkertymiä, kuten elektroniikkateollisuutta.

Suurin muovien ympärisöetu on niiden ilmiömäinen kyky säästää resursseja ja estää jätteen syntyä sekä valmistuksessa että käytössä. Jätteen ja hävikin estämisen lisäksi muovi säästää käytössä energiaa, vettä, varoja ja jopa kallisarvoista aikaa.

Vesa Kärhä, Muoviteollisuus ry

Takaisin
Avainsanat Jäteasetus, Jätelaki, Kierrätys, Kierrätysaste, Muovien energiakäyttö, Muovien kierrätys, Uusiokäyttö