Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovipakkausalan kehitys tasainen muttei riskitön

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 23.4.2013

Kokonaisuudessaan muovipakkausten valmistus ei ole kovin suhdanneherkkä ala. Ei se kuitenkaan ihan irti suhdanteista ole. Muovipakkausten valmistus on kyllä erittäin kilpailtu ja vaativa ala, mikäli mielii menestyä tai edes säilyä mukana. Tärkeitä pakattuja tuotteita kuten elintarvikkeita, lääkkeitä, kemikaaleja ja kulutustarvikkeita tarvitaan niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

Saksalaisia muovipakkauksien valmistajia edustava IK on julkaissut varsin valaisevan talouskatsauksen Euroopan tilanteesta 2011-2013. Muovipakkausten kysyntä Saksassa säilyi lähes vakiona vuosina 2011-2012. Laskua tuotantovolyymeissä havaittiin vain 1,8 %. Liikevaihto samana aikajaksona laski yrityksissä tehtyjen säästöliikkeiden vuoksi ainoastaan 0,4 %. Nyt taas vuosi 2013 vaikuttaa ainakin Keski-Euroopassa lievästi virkistyvän kysynnän vuodelta.

Uhkana tulevaisuudelleen Saksan muovipakkausvalmistajat näkevät lähinnä Euroopan yleisen taloustilanteen. Lama heijastuu mm. epätoivoisina tarjouskilpailuina. Toisaalta lama ja taantuma estävät erityisen tehokkaasti tuotantotekijöiden kustannusnousun (raaka-aine, työ, energia) siirtoa pakkausvalmistajalta asiakastasolle. Tällöin murenee vähitellen koko toimiketjun kannattavuus.

Suomen muovituotevalmistajien tilanne muistuttaa paljon edellä kuvattua. Lisähaasteina meillä on maantieteellinen ja kulttuurillinenkin etäisyys moniin raaka-ainetoimittajiin ja pakkaajiin sekä muihin asiakkaisiin. Pärjätäksemme yhtään markkinoilla meidän tulisi olla erityisen toimitusvarmoja, kustannustehokkaita ja muutoinkin tunnustettuja sekä luotettavia toimijoita. Sillä kuten IK:kin toteaa: Kilpailu on nyt jos koskaan todella kovaa.

Takaisin