Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Kuinka liittyä jäseneksi?(Sivu)
itoimin edistää muovialan yritysten kilpailukykyä, sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Liiton henkilöstö on lisäresurssi yrityksille. Mu...

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
ttelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matka...

Tarkista tiedot Luotu suojaksi ja Autoliikenne(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten pakkaustuotteista tai ajoneuvoteollisuudelle valmistamisesta. Kummankin julkaisun jäsenyrityssivu liit...

Muovisaumaajasta Vuoden itä-helsinkiläinen yritys (Uutinen)
onna 1948 perustettu perheyritys ja Suomen vanhin muovisaumaustehdas Saintex Oy. Nyt Saintex Oy on palkittu Vuoden 2014 itä-helsinkiläinen y...

Tillsammans i Jakobstad 23.10.2017 - Yhdessä Pietarsaaressa(Uutinen)
ä ja kehittämisehdotuksia yritysten elinvoimaisuuden parantamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Seminaari on osa Suomi 100 - Suomal...

Organisaatio(Sivu)
ovituotteita valmistavien yritysten oma elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö. Se on Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen ja toimii l...

Muovin tulevaisuus(Sivu)
hityksen mukaisina hyvinä yrityskansalaisina. Muoviteollisuutta ovat viime vuosina haitanneet yleisen talouskurimuksen lisäksi kansainvälis...

New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin (Uutinen)
n haasteisiin ja kokoavat yrityslähtöisen muovien osaamisverkoston. New Plastics Center keskittyy uusiin innovaatioihin ja materiaaleihin, tuo...

Jäsenedut(Sivu)
työtahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman alan yritystensä mielipiteitä ja vie viestiä eteenp...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
rpeeseen kuin yksittäinen yritys. Jaostossa keskustellaan koulutustarpeista yritysten näkökulmasta. Alaa sivuava toiminta Edelle...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
en asentajien ja urakointiyritysten pätevyysrekisteri. Lisätietoa laadunvarmistusmenettelystä on Energiateollisuus ry:n kotisivujen www.e...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
mukaan tarvittaessa jäsenyritysten ulkopuolisia asiantuntijoita. Tuoteryhmäkohtaiset työryhmät hoitavat käytännössä alan teknisten komiteoide...

Muovialan koulutus(Sivu)
tua useita väyliä myöten. Yritys antaa henkilökunnalleen useimmiten myös omaa yrityslähtöistä koulutusta muun osaamisen tueksi. Ammatillist...

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen(Uutinen)
a täysin samanlaista muoviyritystä ei ole. Paikallisuus ja joustavuus ovat täysin oleellisia selviytymistekijöitä. Juuri kotimaisen muovituote...

Muovien tuotanto maailmalla keskittyy(Uutinen)
ujen tietojen mukaan uusi yritys jakautuisi kolmeen erilliseen yhtiöön, joista yhteen keskitetään muovit. Vaikka yritykset ovat jo aiemmin sii...

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava(Uutinen)
mitä varmasti kuvaa myös yritysedustajiemme kasvanut kiinnostus osallistua EK:n uudistettuun valiokuntatoimintaan ja muuhun keskusjärjestöakt...

Muoviteollisuusyritykset merkittäviä veronmaksajia Suomessa(Uutinen)
istään 20 suurinta alamme yritystä maksoi yhteensä noin 20 miljoonaa euroa yhteisöveroina. Ominaista muovialalle on veromaksukertymän jakau...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019(Sivu)
noinnin tavat auttavat pk-yritystä kasvamaan? Process industrialisation for high volume composite part manufacture Kiertotalous ja muotoil...

Putkijaosto(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten yhteistyöelimenä. Putkijaosto voi ottaa ns. yhteistyöjäseniksi myös sellaisia alalla toimivia yrityksiä, j...

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
tsaajien määrä oli 319 ja yritysten 60. Rekisteriin hakeutuneiden määrä on siis kasvanut 2 vuodessa ilahduttavat 100 % ja pätevien hitsaajien ...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjien Liitto ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suomen V...

Puhdistamotyöryhmän uutiskirje(Sivu)
stavien putkijaoston jäsenyritysten yhteistyöelin. Toimintaan osallistuvat yritykset ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wav...

2.10.2014 Hajajätevesiasetus suojelee(Sivu)
ttelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matka...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
ttelypalveluihin liittyvä yritysverkosto on merkittävä työllistäjä haja-asutusalueilla. Luontomme on keskeisessä roolissa houkuteltaessa matka...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
no laitteita valmistavien yritysten sekä asennus-, huolto- ja suunnittelupalveluita tarjoavien pienyritysten näkökulmasta. Toistuvat muutokset...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten edustus (puheenjohtajuus) - Infra ry - Koneyrittäjien Liitto ry - Kuntien Putkimestarit ry - Suomen V...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
iittyvistä asioista. Jäsenyritysten laitetiedot löytyvät kotisivustojen lisäksi myös ympäristöhallinnon tietosivuilta. Tietosivuihin tutustumi...

Ketterät komposiitit 27.-28.11.2019(Sivu)
noinnin tavat auttavat pk-yritystä kasvamaan? Process industrialisation for high volume composite part manufacture Kiertotalous ja muotoil...

Muoviteollisuutta kaivataan Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäiville(Uutinen)
a on kaksi vaihtoehtoista yritysvierailuryhmää. Lue lisää ja tutustu päivien ohjelmaan tästä. Lämpimästi tervetuloa Jyväsk...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
en ja heitä työllistävien yritysten tiedot on koottu rekisteriin, joka on juuri julkaistu SuLVI ry:n kotisivuilla osoitteessa http://www.sulvi...

Muovialan asiantuntija haussa(Uutinen)
ita Suomessa valmistavien yritysten työmarkkina- ja elinkeinopoliittinen järjestö. Suomessa on noin 580 muovituoteyritystä. Lisäksi muoviosaam...

Muovit talouden pelastusliivien materiaalina (Uutinen)
ukseen. Vanhat kiinteät yritysverkostot ovat hyvä pohja, mutta niiden yhteispeliä on vietävä vieläkin suurempiin verkostokokonaisuuksiin, jo...

Maltti olisi valttia sekä toimitusketjussa että Suomessa.(Uutinen)
usein isojen petrokemian yritysten ja usein myös vahvojen ostajien välissä. Siinä raossa rajut muovien hinnannousut heikentävät orastavaa nou...

Muovikomposiittisia hätämajoitustiloja maailman kriisialueille(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Exel Composites kehittää ja toimittaa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tilaamiin 10.000 moduuli...

Muoviteollisuuden suhdanteessa paljon myönteisyyttä (Uutinen)
14 loppuun ajoittuneeseen yrityskyselyyn on selvästi. Sekä tuotanto että tilaukset osoittavat virkistymisen merkkejä. Suomalaisten yritysten...

Onnea Serres Oy ja sinnikäs muovialan yrittäjyys !(Uutinen)
johtavista yrityksistä. Yritys suuntaa vahvan määrätietoisesti kansainvälisille markkinoille. Serreksen liikevaihto onkin lähes kuusinkertai...

Uusi vaihde silmään globaalissa muoviteollisuudessa(Uutinen)
uuden saralla. ChemChina -yritys on ostanut lähes miljardilla dollarilla Euroopan johtavan muovikonevalmistajan saksalaisen KraussMaffein. A...

Water and Jobs – Vettä ja Töitä(Uutinen)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten valmistamat muoviputket ovat keskeinen osa suomalaista vedenkäsittelyjärjestelmää. Rakentamalla ja saneera...

Positiivisuutta muoviteollisuudessa - tilauksia saisi kyllä olla reilummin. (Uutinen)
mä tulee ilmi myös monien yritysten kanssa keskustellessa. Näkymää on monilla vain alkukesään, mutta siitä eteenpäin kaikki on arvoituksellis...

Brexit and plastics (Uutinen)
sa. Moni paikallinen muoviyritys, varsinkin pk-yritys liputti aika avoimesti EU:sta eroamisen puolesta. Edelleenkään ei ole lainkaan vaikeaa l...

Satsaa muovikoulutukseen ajoissa !(Uutinen)
Muoviteollisuus ry toivoo yritysten todella tarttuvan tällaiseen koulutustarjontaan. Ammatillisen kouluttautumisen ja osaamisen kohentami...

Tunnustusta oikeaan osoitteeseen(Uutinen)
itykseksi tuotannollisten yritysten sarjassa. Palkintoraati arvosti pitkään toimineen yrityksen onnistunutta sukupolvenvaihdosta sekä menestyk...

Juhlavuoden yhteenvetoa (Uutinen)
annetta, mutta hyvin moni yritys ja tietysti tuhannet ihmiset niissä ovat varmasti aika jouluisissa tunnelmissa parhaillaan. Vuosi on ollut...

Mopon duunaus rekrytoinnin pohjana?(Uutinen)
kaita tuotteitamme, mutta yritystasolla selvästi näkee rekrytointien muuttuneen vaativimmiksi. Hakuajat ovat pidentyneet ja yrityksen on itsen...

Muovien tulevaisuuteen hypen ja pintakuohujen läpi (Uutinen)
uusorganisaation, suoraan yritysten ja alamme ammattilaisten sekä monen muun asiantuntijatahon kanssa. Elinkeinoelämän keskusliito...

Suomalainen muoviala on perinteitä ja pitkäjänteisyyttä(Uutinen)
i hienoa kotimaista muoviyritystä juhlii varsin kunnioitettavia pyöreitä vuosia. Onnittelut: Uponor ja Saintex ! Peräti 100-vuotiaan...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
eessa erottunut massasta. Yritys on aktiivisesti kertonut valinnoistaan, ollut mukana kehittämässä muovien kierrätystä ja uusiutumista käytänn...

Koronavirus ja muoviteollisuus(Uutinen)
taa kuitenkin tavallisten yritysten käyttämien rahalaitosten roolia lainanlyhennysten vapaakuukausien myöntämisessä ja käyttörahoituksen turva...

Huhuja ja huijareita nyt kentällä(Uutinen)
in hyvään huolellisuuteen yritystoiminnassa. Uudet erikoiset yhteydenotot kannattaa aina tarkistaa ihan rauhassa ja pitää pää kylmänä. Kaikki...

Koronatilannekatsaus alalla 30.3.2020(Uutinen)
omessa on yli 500 osaavaa yritystä, jotka kykenevät valmistamaan lähes kaikilla tuotantotekniikoilla tuotteita tilausten mukaan mitä moninaise...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Muovimarkkinat kehityksen mittareina (Uutinen)
Euroopan muovien tuottajien järjestö PlasticsEurope julkaisi 21.10.2016 K2016 -messuilla tuotanto-, kysyntä- ja kierrätystilastonsa. Kansainvä...

Muovialan uramahdollisuudet(Sivu)
ta muovituotteita, joista yritys tienaa leipänsä. Muovialalla on paljon eri kokoisia yrityksiä, sekä suuria että pieniä. Pienissä yrityksissä ...

17.5.2013 Vetoomus muovikoulutuksen puolesta(Sivu)
n pienten ja keskisuurten yritysten monipuolinen, moderni toimiala. Se on myös vankan tulevaisuuden ja kasvun toimiala, mikäli osaavan työvoim...

Jäsenyys(Sivu)
a toiminta määrittyy jäsenyritysten tarpeiden mukaan. Jäseniä kannustetaan aktiivisesti tuomaan esille kehitysideoita ja yhteistyössä asiaanku...

Osallistuminen standardisointiin(Sivu)
ksu on 800 euroa vuodessa/yritys/seurantaryhmä. Seurantaryhmän jäsenet pääsevät lukemaan nettiportaalin kautta eurooppalaisten ja kansainväli...

Jaostotoiminta(Sivu)
tilla, joka perustuu jäsenyritysten jäsenmaksuun. Jaoston hallitus määrittää vuosittain jäsenmaksun suuruuden, toiminta on voittoa tavoittelem...

Pakkausjaosto(Sivu)
alueella. Pakkausjaoston yritysverkko on tässä suhteessa hyvä kanava auttaa asiakkaita ja suurta yleisöä valitsemaan oikein. Muovi on aiv...

Energiatehokkuussopimukset(Sivu)
na 2008-16 kaikkiaan 38 yritystä Täällä Motivan raportti Muoviteollisuuden toimenpideohjelmasta vuodelta 2015 Lisätietoja: ...

Palvelut(Sivu)
luita, joilla helpotetaan yritysten arkipäiväisiä toimintoja, vältetään kalliitakin virheitä ja helpotetaan alan verkostoitumista. Asiantuntij...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
ollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten sivuilta. Video tulee katsottavaksi myös YouTube-kanavalle. Lyhyessä tietoiskussa kerrotaan tiivistetysti,...

NPM uutiskirje 1/2013 Laatu- ja sertifiointimerkki(Sivu)
iteollisuuden ja sen jäsenyritysten tapahtumissa. Tavoitteena on tehdä NPM-merkintä ja sen tärkeys tunnetuksi etenkin alan asiantuntijoiden ke...

27.9.2013 Muoviteollisuus huolissaan(Sivu)
mahdollista todeta, minkä yritysten tuotteet on oikeasti hyväksytty vaarallisten aineiden pakkauksiksi maassamme. Vastaavat tietokannat ov...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
aamana varsin lupaavalta. Yritysten tuotanto ja tilaukset ovat selvästi vahvistuneet vuoden 2014 lopusta. Uutta kapasiteettia ollaan hankkimas...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
toimii noin 600 muovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaid...

29.1.2015 Investointiaalto nousee (Sivu)
toimii Suomessa lähes 600 yritystä, työntekijöitä on noin 12 000 ja tuotevalmistuksen vuosiliikevaihto ylittää 3 miljardia euroa. Muovialan me...

Muovialan projektit(Sivu)
ew Plastics Center NPC on yrityslähtöinenverkosto uusien muoviratkaisujen ja raaka-aineiden edistäjä....

Päällystejaosto(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten yhdyssiteenä sekä asiantuntijana alaan liittyvissä erityiskysymyksissä....

Yhteystiedot ja henkilöstö(Sivu)
vat aina sovittaessa jäsenyritystemme käytössä väliaikaisina työ- ja kokoustiloina, <iframe width=\"425\" height=\"350\" frameborder=\"0\"...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
o, Tampere Kannattaisiko yritystenkin sisustaa innovaatioympäristöjä? Design Factory 8.12.2016 Design Factory, Otaniemi,...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
>Puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten jätevesijärjestelmiä koskevat tietosivut http://www.jita.fi/fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/ http:/...

Plastteknik 2019 Malmö, Ruotsi(Sivu)
n eturintamassa toimivien yritysten edustajia, keskustellaan myös koulutusmahdollisuuksista ja opetuksesta. Plastteknik Nordic on myös sinull...

Kestomuoviset kemikaaliputkistot(Sivu)
in työmaa-, projekti- tai yrityskohtaisia. Toiminnan ryhdistämiseksi haluamme järjestää kaikille alan toimijoille tämän teemapäivän, jonka aik...

Muoviala(Sivu)
uovipoli Oy kokoavat tätä yrityslähtöistä muovien osaamisverkostoa yhdessä. Lisätietoja https://www.muovipoli.fi/new-plastics-center-npc/. ...

Muoviputkijärjestelmien standardisointi(Sivu)
mintaan putkijaoston jäsenyritysten edustajina ja ns. seurantaryhmäjäseninä. Standardisointikomitea nimeää suomalaiset asiantuntijat ja edusta...

Muovituotteiden valmistus toipunut ICT-kuplasta(Uutinen)
jia oli vuonna 2011 582 yritystä ja niissä suoraan töissä noin 10 600 työntekijää. ...

Muoviteollisuus järkyttynyt alan koulutuksen alasajosta (Uutinen)
llut edistyksellinen muoviyritysten keskittymä maassamme. Alueella toimii useita kymmeniä merkittäviä ja menestyviä muovifirmoja. Menestys on...

Muoviteollisuus mukana 25 vuotta täyttävillä Alihankinta-messuilla(Uutinen)
ilussa. Suomessa jopa 600 yritystä muotoilee eli työstää muoveista mitä moninaisimpia tuotteita. Useat kymmenet niistä osallistuvat Alihankint...

Muoviteollisuuden tulevaisuudenkuva muokattavana Saksassa 20.-21.9.2012(Uutinen)
uksia. Mikä on maanosamme yritystoiminnan, tuotevalmistuksen ja materiaalien tuotannon tulevaisuus näiden synkkien pilvien alla? Muoveja varma...

Muovialan tutkintojen määrä kasvaa kivasti (Uutinen)
ammatillista perustaa. Yritysten ja päättäjien toivotaan näkevän korkealuokkaisen ammatilllisen kouluttautumisen nimenomaan teollisuuden ta...

Masamuovi Oy ja pari muutakin muovialan huippuosaajaa tavattavissa Tampereella Alihankintamessuilla(Uutinen)
muovialalla toiminut perheyritys Masamuovi Oy on yksi niistä ripeistä Muoviteollisuus ry:n jäsenfirmoista, jotka ehtivät varata paikan...

Muotoilu ja kilpailukyky vetivät väkeä Tampereelle(Uutinen)
la vaikuttaneen muovialan yritysihmisen mielipide. Muoviteollisuus ry oli nyt ensi kertaa pääyhteistyökumppanina Alihankinnassa. Siitä jäi pää...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
vikasseja valmistaa viisi yritystä, joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. Suomalaisen muovikassin elinkaari...

Muovien raaka-ainepohja uusiutuvaksi(Uutinen)
Neste Oil laajentaa yritysasiakkaidensa tuotevalikoimaa biomuovien valmistukseen soveltuvalla uusiutuvalla NExBTL-naftalla. Uusiutuvaa NExBTL...

Ekin Muovi Oy pelastamassa Suomen duuneja(Uutinen)
ja, jossa neljä teollisuusyritystä kamppailee selviytyäkseen hurjasta murroksesta voittajina. Yksi näistä neljästä taistelijasta on virtasalm...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
vikasseja valmistaa viisi yritystä, joissa on yhteenä yli 120 työntekijää. ...

Muovipoli Oy muovialan palveluksessa - monipuolisesti ja osaavasti(Uutinen)
n vakiinnuttanut asemansa yritysten hyvänä palvelutarjoajana. Testauslaboratorio ja koulutustoiminnot kuuluvat repertuaariin. Jokaisen muovia...

Kesäkausi saattaa aiheuttaa muovien saatavuusongelmia(Uutinen)
äärä vähentynyt lukuisten yrityskauppojen, fuusioiden sekä jossain määrin myös laitosten sulkemisten myötä. Moni tuottaja on lisäksi ilmoittan...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
skeinen toimija Suomessa. Yritysten vuosien yhteistyöllä on aikaansaatu kansainvälisen vertailun hyvin kestävä kotimainen laadukkaiden muovipu...

Espoolaisen Toppi Oy:n muovirottinki Juttujakkaran pelastus (Uutinen)
sityö ja espoolainen perheyritys Toppi Oy saivat tuotettua aivan uuden materiaalin vaativan suunnittelija Eero Aarnion ja hänen Juttujakkara-t...

Maiden väliset kasvuerot tasaantuvat muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
vipakkauksia valmistavien yritysten järjestön IK:n 7.10. antaman lehdistötiedotteen mukaan nykyisessä ahtaassa taloustilanteessa varsinkin pie...

Tulevaisuus tulostuu muoveista(Uutinen)
toimii noin 600 muovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaid...

Muoviteollisuus ry:n syyskokous valitsi hallituksen vuodelle 2015(Uutinen)
kokouksessa kuultiin Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Matti Vanhasen puheenvuoro aiheesta BKT kasvaa yrityksissä...

Työväline- ja muoviteollisuuden neuvottelupäivät Hämeenlinnassa 29.–30.1.2015(Uutinen)
menee. Ohjelmassa on myös yritysvierailut. Tule, verkostoidu ja kerää uudet kirkkaat näkymät kohti tulevaisuutta. Ohjelma ja ilmoit...

Monipuolisia ja joustavia työaikamalleja löytyy(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten johdolle ja luottamusmiehille. Kiitos kaikille noin 50 aktiiviselle osallistuneelle ! ...

Muovipakkaukset uusiutuvat uusiutuviksi (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritys Amerplastin muitakin uutuuksia täällä...

Asianmukaiset muoviset kemikaalipakkaukset löytyvät nyt helpommin (Uutinen)
odistus sertifikaatti- ja yrityslista elää koko ajan. Listalle tullaan lisäämään uusia sertifikaatteja, sekä uusia yrityksiä sitä mukaa, kun n...

Muoviteollisuuden investointiaalto kohoaa lupaavasti Suomessa (Uutinen)
toimii Suomessa lähes 600 yritystä, työntekijöitä on noin 12 000 ja tuotevalmistuksen vuosiliikevaihto ylittää 3 miljardia euroa. Muovialan me...

Tulossa isosti uutta muovikapasiteettia(Uutinen)
myös laajapohjainen yhteisyritysten verkosto, mukaan lukien paljon eurooppalaisia toimijoita. Hankkeen taustatahot ilmoittavat tässä olevan...

Muovialan hyviä uutisia Pohjois-Karjalasta(Uutinen)
oita valmistava ruiskuvaluyritys Medisize Oy laajentaa toimintaansa Kontiolahdella ja arvioi palkkaavansa ensi vuoden puolella 30…40 uutta työ...

Uudet materiaalit Alihankinnassa(Uutinen)
alia. Suomessa on satojen yritysten joukko, joka osaa työstää eri menetelmin juuri sen toimivimman muoviosan asiakkaan tarpeisiin. Ilman uusie...

Sitkeää yrittämistä jo kolmannessa sukupolvessa(Uutinen)
vat 1950-luvulla. Pitkään yrityshistoriaan mahtuu monenlaisia aikoja. Tänään Solupak Oy on malliesimerkki ketterästä ja yr...

Muoviteollisuusyrityksistä käytännöllistä muovitietoa(Uutinen)
Se jos mikä on oikeaa yrityskansalaisuutta ja kaikkia hyödyntävää toimintaa. Tutustu teknisiin muoveihin alla olevasta linkistä. ...

Tyhjenevä iso muovituotetehdas Etelä-Suomessa etsii uusia toimijoita. MYYTY !(Uutinen)
rillisiksi osastoiksi tai yrityskohtaiseksi tuotantotiloiksi. Kaikilta osastoilta on trukkiyhteys lastaussiltoihin (2 kpl). − Tuotantotilat o...

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa (Uutinen)
aamana varsin lupaavalta. Yritysten tuotanto ja tilaukset ovat selvästi vahvistuneet vuoden 2014 lopusta. Uutta kapasiteettia ollaan hankkimas...

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle (Uutinen)
tukevaa. Tarvitsemme siis yritystasolla vallitsevien erilaisten tilanteiden monipuolisempaa huomioimista, toimivia työaikamalleja sekä kaikilt...

CIPAD: Muovi on tämän vuosituhannen materiaali(Uutinen)
esitellä kokouksessa jäsenyritystensä tuottamia moninaisia muovituoteratkaisuja muun muassa vesi- ja jätehuoltoon. Huomattavan suurta kiinnost...

Alihankinta aukeaa 15.9.2015 täynnä muovi-innovaatioita(Uutinen)
arempaa vain aktiivisella yritystoiminnalla ja taitavalla tekemisellä. Alihankintamessut on ylivoimaisesti suurin teollisuuden messutapahtuma...

Työvälinepäivien ohjelma Vaasassa 28.–29.1.2016. Ilmoittautuminen on alkanut!(Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten henkilökunnalle - 390 € + ALV 24 % / hlö muut osallistujat Ilmoittautumiset 22.1.2016 mennessä...

Mikä muoveissa maksaa?(Uutinen)
ja tuottavien petrokemian yritysten ja laitosten määrä Euroopassa on vähentynyt voimakkaasti 2000-luvulla. Jäljelläkin olevissa tuotantolaitok...

Minne menet muovipakkaus? Ajankohtaisseminaarissa vielä muutama paikka vapaana (Uutinen)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritysten edustajalle maksuttomaan tilaisuuteen...

Putkijaosto suosittelee linjasaneerauksiin tehdasvalmisteisia muoviputkijärjestelmiä (Uutinen)
tävissä putkijaoston jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Yhteiskuntasopimuksesta yhteiseen tekemiseen(Uutinen)
ytää ne parhaat käytännöt yritysten käyttöön kentällä. Turussa 22.3.2016. Muoviteollisuuden työnantajat ja työntekijät katsovat, mitä eväitä...

Iso kiinnostus Teemana muovit -tilaisuuteen Turussa 25.5.2016 (Uutinen)
stävät käytännönläheisen, yritysnäkökulmaa korostavan tilaisuuden materiaalien sovelluksista. Haluamme antaa yrityksille eväitä tuotekehityst...

Työtä lähivesiemme hyväksi (Uutinen)
puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Parhaat muovitoimittajat valittu(Uutinen)
n täällä paljon sellaisia yritystoiminnan rasitteita , joita muualla ei edes tunneta. Muovituoteteollisuus kautta Euroopan on kärsinyt siitä...

BREXIT muokkaa muovimarkkinat uusiksi (Uutinen)
Muoviteollisuusyritysten tulee seurata tarkoin uuden Euroopan edellyttämiä liikkeitä ja toimenpiteitä. Paljon pitää nyt rakentaa uusiksi ja...

Euroopan parlamentissa kysellään muovimarkkinoiden toimivuudesta(Uutinen)
en polypropeenia ostavien yritysten voi olla vaikeaa saada kilpailevia tarjouksia raaka-ainetoimittajilta tai jos sattuu saamaan, niin hintaer...

Muovipakkausten vastaanottoverkosto valmis(Uutinen)
den 2015 vappuna avattiin yrityspakkauksille tarkoitettu nk. terminaaliverkosto eli 66 vastaanottopaikkaa ja kuluttajapakkausten 500 pisteen u...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
tävissä putkijaoston jäsenyritysten kotisivuilta. Katso . Lisätietoja: Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen...

Muovit ja muoviala kierrätyksen avainroolissa (Uutinen)
on satojen vastuullisten yritysten monipuolinen tuotantosektori. Hallitsemme muovien jalostuksen alusta loppuun. Facebookin Muovin...

Muovituotevalmistuksessa lupaavin kasvu kahteen vuoteen(Uutinen)
alle. Vasta sitten alkaa yrityskentälle tulla merkittävästi rohkeutta rekrytoida ja investoida lisää. Muoveja tarvitaan niin hyvinä kuin h...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
muualla – nyt ollaan jo yritystoiminnassa: Spinnova Oy:n teknologialla kehrätään lankaa suoraan puukuidusta. Tule kuuntelemaan ja ideoimaan:...

Muovien tuotanto toipuu Saksassa(Uutinen)
lla. Muoveja ostavien yritysten tulisi aina varmistaa sopimuksin sekä oma toimitusvarmuutensa että muutosmahdollisuus asiakkaidensa suunta...

Kotimainen kiertokassi parantaa ympäristöä(Uutinen)
asioihin. On rohkaistava yritystoimintaa, kauppaa ja kuluttajia suosimaan ESSI-kassin tapaisia hyviä ratkaisuja sekä muutoi...

Muovit mahdollistavat uuden ihmeellisen elektroniikan (Uutinen)
tava alan koulutukseen ja yrityselämän pärjäämiseen maassamme, Kärhä kiteyttää. Julkaisu löytyy myös Julkaisukirjastosta...

Muovialoitteella hyvää tarkoitusta - Kielloilla tai rajoituksilla niitä ei saavuteta(Uutinen)
a Suomessa puolenkymmentä yritystä, joissa on satoja ihmisiä töissä. Kaikki nykyiset muovikassit voidaan maassamme kierrättää ja aivan lopuksi...

Vesihuoltoverkoston korjausvelka kuntavaaliteemaksi(Uutinen)
us ry:n putkijaoston jäsenyritysten valmistamia muoviputkijärjestelmiä käytetään sekä uuden vesihuoltoverkoston rakentamisessa että vanhan ver...

Huomio haja-asutuksen talousjätevesien puhdistamiseen(Uutinen)
puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten edustajat tarjoavat apuaan haja-jätevesien käsittelyjärjestelmien valinnassa. Asiantuntijaryhmän yhteystie...

Ylöspäin suuntaa muovien tarve ja arvo(Uutinen)
valmistavien petrokemian yritysten raaka-ainevirrat ovat edelleen olleet hinnoiltaan hivenen nousussa. Alkuvuonna eli helmikuussa 2017 eräide...

Putketon kaapeli maassa on turvallisuus- ja ympäristöriski (Lehdistötiedote 6.11.2017)(Uutinen)
ovituotteita valmistavien yritysten elinkeino- ja työmarkkinapoliittinen etujärjestö, Kemianteollisuus ry:n toimialajärjestö sekä Elinkeinoelä...

Tärkeä tiistai Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
e uuden, entistä paremmin yritysten kehitystä ja ohjaamista mahdollistavan työehtosopimuksen seuraavalle 2-vuotiskaudelle. Paljon positiivisia...

Vahvistumisen vuosi Suomen muoviteollisuudessa(Uutinen)
uoviyrityksille tarjotaan yrityspaikkoja Puolaan ja Baltiaan sekä Venäjälle. Kaikki tietävät, että juuri muoviyrittäjyys ja muovituotteet lev...

Suomessa kannattaa kuluttajienkin lajitella muovipakkaukset(Uutinen)
ille saatetusta määrästä. Yrityspakkausten osalta vastaava luku on 36 %. Pantillisten pakkausten palautusaste on tunnetusti Suomessa korkea. ...

Suhdannetilanne ei enää huippuvaloisa(Uutinen)
en jälkeen. Syksyn 2018 yrityskyselyjen mukaan muovituotevalmistuksen näkymämuutos ei vaikuta kovin jyrkältä. Tyypillisin vastaus on ollu...

Tule kehittämään Suomen biomuoviosaamista(Uutinen)
iden kanssa on perustanut yrityslähtöisen New Plastics Center NPC -osaamisverkoston biomateriaali-innovaatioiden ja tuotekehityksen edistämise...

#Ämpäristöteko innoitti kuluttajat tuomaan kovamuovit kiertoon(Uutinen)
dessä tekemisen meininki. Yritysten ihmiset olivat vastaanottamassa muoveja ja kuluttajat niitä heille hyvinkin ohjeiden mukaisesti putsattuin...

Muoviteollisuus tutuksi(Uutinen)
stä. Vastatakseen alueen yritysten työvoimatarpeisiin Riveria järjestää syksyllä muoviteollisuus tutuksi –koulutuksen. Siinä perehdytään alan...

NORDIWA2019 konferenssin aiheena ovat myös muoviputkijärjestelmät(Uutinen)
sa myös putkijaoston jäsenyritysten Pipelife ja Uponor edustajat. Kuvassa on otteena NORDIWA2019 ohjelmasta osuus ”Future Nordic pla...

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä(Uutinen)
Tänään 20.9.2019 yli 100 yritystä, viranomaistahoa ja toimialajärjestöä muovien käytön arvoketjusta allekirjoitti Circular Plastics Alliance...

Energiateollisuus ry ja Muoviteollisuus ry sopimukseen yhteistyöstä(Uutinen)
llättäen, energiasektorin yritysten tarjoamia kierrätys- ja energiahyötykäyttöpalveluja. ...

Ämpäristöteko taas 5.6.2020 (PERUTTU !)(Uutinen)
ikkakunnilla pääosin muoviyritysten voimin. Koronan vuoksi siirretään 2020 tapahtuma vuodella. ...

pakkausvanne (PET)(Tietopankki)
lessä alkanut pyöriä myös yritystoimintaa. Hei, Ei kait siinä mitään ylipääsemätöntä periaatteellista estettä ole. Kannattaa kysyä soveltuvi...

minne muovi pöntöt(Tietopankki)
n/yritykselle/terminaalit_yrityspakkauksille/ Tai jos noistakaan mikään ei tilalle käy, niin nuohan voi hyvin laittaa energiajakeeseen , puhda...

PHB(Tietopankki)
PHB Mikä yritys mahtaa tuoda polyhydroxybutyraattia (ruiskupuristukseen) Suomeen, onko teillä tietoa? Suosittelen asioimaan suoraan valmistaja...

elintarvikemuovi(Tietopankki)
päluotettavalta. Jos joku yritys aikoisi tuosta materiaalista elintarvikekontaktituotteita tehdä, suosittelisimme vahvasti hankkimaan asiasta...

Kovamuovin kierrätys yrityksessä(Tietopankki)
Oulun yliopistolla. Onko yritysperäiselle kovamuoville (mm. käytöstä poistetut laboratorioiden mitta-astiat) mitään kierrätysmahdollisuutta n...

Sarvis Oy(Sanastosana)
immäinen muovituotteita valmistanut yritys. Sarvis toimi Tampereen Hatanpäällä; entinen tehdasrakennus on nykyisin toimisto- ja virastokäytöss...

Jäsenten yhteystietojen päivitys(Sivu)
Lomakkeen voi täyttää myös sähköisesti. Palauta täytetty lomake joko lena.jenytin(a)plastics.fi tai postita osoitteella Muoviteoll...

Muovialan yritys: Aloita vuosi 2015 todella materiaali- ja energiatehokkaasti ! (Uutinen)
Torstaina 15.1.2015 Motiva Oy, Muovipoli Oy ja Muoviteollisuus ry järjestävät Helsingissä muovialan yrityksille tarkoitetun resurssitehokkuude...

Jaoston yritykset(Sivu)
Vuonna 2019 uusiomuovijaoston yrityksiä, jotka ovat aktiivisesti tekemisissä muovikierrätyksen kanssa....

Jäsenyritykset(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n jäsenyritykset 27.2.2020 Accon Suomi Oy Akaan Muovityö Oy A-kassi Ky Ala-Peite Alanko Oy Alfaplast Oy ...

kjkys(Sivu)
Miten helppoa tai hankalaa on rekrytointi komposiittialalla? Vastaa kyselyymme....

Ruiskuvalujaoston yritykset(Sivu)
Jaoston yritykset edustavat sekä tuotantoa, tutkimusta että koulutuspuolta. Jaoston puheenjohtajana toimii Tom St...

Tiedotteet ja kannanotot(Sivu)
<TABLE114:TIEDOTTEET-JA> <TABLE108:TIEDOTTEET-JA> <TABLE96:LAUSUNNOT-JA-K> <TABLE26:N-A> Lausuntopyynnöt nykyään verkkoversioita...

Putkijaoston jäsenyritykset(Sivu)
<TABLE32:PUTKIJAOSTON-Y> Jäsenet Työryhmäjäsenet Yhteistyöjäsenet Tällä...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
Johtoryhmä Työryhmät ja neuvottelukunta Putkijaosto muodostuu jäsenyrityks...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
Suomessa käytettävien muoviputkijärjestelmien osien yleisimmät muovimateriaalit - polyeteeni (PE), polypropeeni (PP) ja polyvinyylikloridi (PV...