Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

NPM uutiskirje 1/2014 Ulkoinen laadunvalvonta(Sivu)
yttää vaatimukset ja että valmistajalla on kyky ja valmius myös itse jatkuvasti valvoa tuotteen laatua sisäisen laadunvarmistuksensa avulla. ...

Muovien valmistaja avaa raaka-ainetiedostot ja tuotesuunnitteluoppaansa kaikille(Uutinen)
ävä teknisten polyamidien valmistaja Solvay tekee samanlaisen liikkeen kuin sähköauto Teslan valmistaja eli vapauttaa suuren määrän aiemmin va...

NPM uutiskirje 2/2014 Hyödyt vesilaitoksille(Sivu)
(kaaviossa: x=valmistajan ilmoittama arvo vaaditaan) Täydellinen taulukko kaikkine ominaisuuksineen sekä luettelo tuoteryhmistä...

Valmistajatiedustelu(Tietopankki)
Valmistajatiedustelu Hei. Haen valmistajaa uimahallin portaiden askelmalankuille, materiaali pvc-muovi. Jos teillä on yhteystietoja niin halua...

Profiilia kumista (video)(Sivu)
kumi- ja muovituotteiden valmistaja Jose Rajala tekee....

NPM uutiskirje 1/2013 Laatu- ja sertifiointimerkki(Sivu)
NPM-merkillä muoviputkien valmistajat takaavat tuotteidensa turvallisuuden, Rontu sanoo. Nordic Poly Mark on ulkopuolisen, riippumattoman t...

NPM uutiskirje 4/2014 Pohjoisiin oloihin(Sivu)
-merkki lisämerkintänä on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin vaatimukset ja saa liikkua vapaasti EU:...

Pienpuhdistamohuoltajat(Sivu)
ttaako yhden vai useamman valmistajan osion. Mahdolliset aiemmin suoritetut valmistajakoulutukset ja/tai huoltokäynnit voidaan ottaa huomioon ...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
aatua, vaan se on lähinnä valmistajan ilmoitus siitä, että tuotteet on tehty jonkin standardin mukaisesti. Koska CE-merkintää ei vielä voi käy...

Muovien hinnat rakettinousussa(Uutinen)
sevat nyt monen muovituotevalmistajan tarvitsemat raaka-aineet maailmalla. Varsinkin monien teknisten ja kertamuovien osalta ollaan helisemäs...

Uusiomuovituotteet ja kielletyt palonestoaineet(Tietopankki)
? Olen esittänyt tuotteen valmistajalle myös kysymyksen heidän uusiomateriaalien laadusta yms., mutta en ole saanut heiltä siihen vastausta...

Muoviastian elintarvikekelpoisuus(Tietopankki)
aikkonen Käytännössä vain valmistaja pystyy tuollaisiin kysymyksiin vastaamaan, koska ainoastaan valmistaja tietää varmuudella kaikki käytetyt...

27.9.2013 Muoviteollisuus huolissaan(Sivu)
aista Suomessa hyväksytyt valmistajakohtaiset 0,5 - 1 000-litraisten VAK -pakkausten ja -säiliöiden UN -lupapäätökset. Tätä pientä, mutta tarp...

Puhdistamotyöryhmä 1/2015 - ohjausta messuilla(Sivu)
stamotyöryhmässä toimivat valmistajat ovat Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy. Lisätietoja: Puhdistamotyör...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
hakea minkä tahansa maan valmistaja. Merkintäoikeuden samisen edellytyksenä on kolmannen osapuolen testien ja tarkastusten läpäiseminen. Noin...

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus(Sivu)
den osien kestävyys. Jos valmistaja ilmoittaa tuotteen täyttävän tietyn standardin tai antaa sille muun oman vakuuden, tuotteen ostaja ei voi...

NPM-merkki ja CE-merkintä(Sivu)
tuotteella on yksittäisen valmistajan hakemukseen ja EAD:n vaatimuksiin perustuva teknisen arviointilaitokset (TAB) myöntämä eurooppalainen te...

MuoviLove Lounais-Suomessa(Sivu)
tsaaja, muovi-ja kumituotevalmistaja https://www.winnova.fi/koulutukset/koulutustarjonta/kone-_ja_tuotantotekniikka/kone-_ja_tuotantotekniikan...

Muovipakkausalan kehitys tasainen muttei riskitön (Uutinen)
elleen Saksan muovipakkausvalmistajat näkevät lähinnä Euroopan yleisen taloustilanteen. Lama heijastuu mm. epätoivoisina tarjouskilpailuina. T...

Pienpuhdistamojen huoltoihin pätevöittävä koulutus: Yleisosio Tampereella 7.11.2013(Uutinen)
ttaako yhden vai useamman valmistajan osion. Mahdollinen aiemmin suoritettu valmistajan tai valmistajien koulutus voidaan ottaa huomioon. Pie...

Suomalaisia muovisia käyttövesiputkia voi huoletta käyttää(Uutinen)
Valmistaja vastaa kesän keskellä purskahtaneeseen keskusteluun käyttövesiputkista. Maamme johtava muoviputkivalmistaja Uponor on muovisten käy...

Maiden väliset kasvuerot tasaantuvat muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
sinkin pienet muovipakkausvalmistajat pärjäävät ja rynnivät eteenpäin. Ketteryys ja kova tekeminen on aika monessa paikassa myös suomalaisen m...

Kelpaamaton tuoteinnovaatio(Tietopankki)
kehittää yhdessä raivurin valmistajan kanssa, jotta kokonaistuotteesta tulee varmasti yhteensopiva ja turvallinen. Spreijattavan vesakon torju...

Polypropeeni tuotteiden valmistus(Tietopankki)
PP, niin sen ostaa tuotevalmistaja. Jälleen jätetään tässä paljon yksityiskohtia pois, mutta kuvataan, että tuotevalmistaja syöttää riisinjy...

elintarvikemuovinen letku?(Tietopankki)
isijaltaan 1 cm tai alle? valmistaja? maahantuoja? tuotenimike? Etralla on isot valikoimat dokumentteineen tuollaiseen kuvaukseen sopivia letk...

Elintarvikemuovi(Tietopankki)
lvollisuutensakin. Samoin valmistajan (tai maahantuojan) tulee antaa pyytäjälle tiedot soveltuvuudesta ja valmistajan nimi ainakin kotimaisist...

HDPE ja LDPE erot(Tietopankki)
on vain otettava muutaman valmistajan teknisistä esitteistä tuossa tapauksessa ilmeisesti ruiskuvalulaadut. Pari valmistajaa ja kaikilta pari...

Muovin hapertuminen. Turvakaukalot/istuimet(Tietopankki)
n vaihtelu ym.) Hei, Jos valmistaja on jonkun käyttörajoituksen tai -suosituksen vaikkapa käyttöiästä antanut, sitä on syytä noudattaa. Itse...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Elintarvikemuovit(Sivu)
antotavat Tuotteiden valmistajan ja maahantuojan tulee tietää, mistä hän on hankkinut kaikki käyttämänsä raaka-aineet ja tuotteet, ja ken...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
remmin. CE-merkintähän on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää ne vaatimukset joita merkintä edellyttää.. NPM-merkityltä tuotteelta ...

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit(Sivu)
hakea minkä tahansa maan valmistaja. Edellytyksenä on kolmannen tahon testien ja tarkastusten läpäiseminen. Noin viidesosa NPM-merkin haltijo...

7.5.2015 Muovien saatavuus ja hinta(Sivu)
Euroopan muovituotevalmistajat ovat, pettyneinä raaka-ainehuoltoonsa ja toimittajiinsa, alkaneet vaatia nopeaa tuontitullien poistoa mu...

2.10.2014 Hajajätevesiasetus suojelee(Sivu)
uunnittelijan, järjestelmävalmistajan, asennusurakoitsijan ja puhdistamohuoltajan valinnassa. Lähivesien suojelu työllistää Hajajätev...

29.1.2015 Investointiaalto nousee (Sivu)
014 useat muovituotteiden valmistajayritykset ovat tehneet mittavia investointeja Suomessa. Erityisesti Pirkanmaan ja PäijätHämeen muoviyrityk...

Ammattikoulut(Sivu)
nimeä muovi- ja kumituotevalmistaja. Tee lisää hakuja www.opintopolku.fi ja löydä mieluisin koulutuspaikkasi. Myös ammatillisen aikuiskou...

PE-paineputkimateriaalit ja -tuotteet(Sivu)
yttyminen. Tilaajan ja valmistajan välillä on mahdollista sopia tuotepituudesta, johon vaikuttavat mm. tuotekoko ja toimitustapa. Vakiintun...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
lutuksen yleisosion, laitevalmistajakoulutuksen ja huoltokäyntien suorittaminen. Pätevöityneiden huoltajien rekisteri löytyy Suomen LVI-liitto...

Muoviputkijärjestelmien kierrätys(Sivu)
. Muoviputkijärjestelmien valmistajat käyttävät uusiomuoveja tuotteisiin, joiden käyttötarkoitus ja laatuvaatimukset mahdollistavat kierrätett...

Jäsensivu(Sivu)
en yhdistyksen kautta 350 valmistajaa, joiden yhteenlaskettu vuotuisen tuotannon määrä on 3 miljoonaa tonnia muoviputkijärjestelmien tuotteita...

Haja-asutusalueiden jätevedet vastuullisesti puhtaiksi(Uutinen)
htavat jätevesijärjestelmävalmistajat. ...

Muoviteollisuus mukana 25 vuotta täyttävillä Alihankinta-messuilla(Uutinen)
uudelle. Täällä muovituotevalmistaja voi näyttää oman kyvykkyytensä sekä toisaalta löytää itselleen toimitusketjun luotettavimmat partnerit ja...

Borealis investoi Suomeen ja Ruotsiin(Uutinen)
en muovien ja kemikaalien valmistaja Borealis julkaisi tammikuun lopulla kaksi isoa investointia. Nämä tulevat Pohjoismaihin ja parantavat tää...

Pankit raunioittamassa muoviteollisuutta(Uutinen)
ä. Tavallinen muovituotevalmistaja sijaitsee muutoinkin hankalassa markkina-asemassa suurten petrokemian eritysten ja ison asiakkaan esim. k...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
tysmuoveja käyttävät tuotevalmistajat haluavat muistuttaa suomalaista yhteiskuntaa tässä uudessa tilanteessa, että muovien materiaalina kierrä...

Muovialan tulevaisuus keskusteluissa Lahdessa, oppimiskeskus Fellmanniassa(Uutinen)
ksena on lisätä muovituotevalmistaja- ja insinööriopiskelun palvelukykyä teollisuuden suuntaan sekä parantaa verkostoitumista. Erityisesti k...

Ei saa antaa kaiken palaa (Uutinen)
tysmuoveja käyttävät tuotevalmistajat haluavat muistuttaa suomalaista yhteiskuntaa tässä uudessa tilanteessa, että muovien materiaalina kierrä...

Ekin Muovi Oy pelastamassa Suomen duuneja(Uutinen)
nen lujitemuovituotteiden valmistaja Ekin Muovi Oy. Onko lujitemuovi ja Lappien perheyrityksen voima lopulta vuosituhannen lamaakin lujempaa?...

Muoviala kokoontuu uudistuneeseen Lahden Messukeskukseen(Uutinen)
ivalmisteiden ja muottien valmistajat. Viime Muovi-messuilla vuonna 2011 tuhannet alan ammattilaiset tutustuivat tapahtuman kattavaan sisältöö...

Ukrainan muovituotanto ajettu alas - Tuotteiden valmistus jatkuu (Uutinen)
muovialan tuote- ja laitevalmistajalla on maassa aktiivista liiketoimintaa. Viime aikojen kuohunta on omiaan vaikeuttamaan toimintoja etenki...

Panos puhdistamoiden huoltoihin(Uutinen)
isuus ry ja alan johtavat valmistajat (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy) panostavat yhteistyössä Suomen LVI-lii...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
isuus ry ja alan johtavat valmistajat (Jita Oy, Pipelife Finland Oy, Uponor Infra Oy ja Wavin-Labko Oy) panostavat yhteistyössä Suomen LVI-lii...

Muovit talouden pelastusliivien materiaalina (Uutinen)
eräät muutkin perinteiset valmistajamaat ovat pärjänneet paremmin. Selvitys kävi läpi erityisesti muoviteollisuusketjun, joka Italias...

Muovi syventää ihmisen luontosuhdetta(Uutinen)
Usea kotimainen muovituotevalmistaja on kiinnostunut tarjoamaan uusia kestäviä rakenteita alkaen muovilankusta aina siltoihin ja muihin aivan...

Alihankinta ylitti ennätykset(Uutinen)
aalta varmasti muoviosien valmistajat saivat uusia ideoita ja kontakteja liiketoimintansa edelleen kehittämiseksi. Seuraavat Alihankinta-me...

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
uunnittelijan, järjestelmävalmistajan, asennusurakoitsijan ja puhdistamohuoltajan valinnassa. 4. Lähivesien suojelu työllistää Hajajät...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
esien käsittelylaitteiden valmistajat olivat varautuneet tekemään paljon suunnittelutyötä ja toimittamaan tuhansille asiakkailleen jätevesiase...

Airpop® on IN(Uutinen)
kaus- ja suojamateriaalin valmistajat ovat päättäneet nimetä materiaalinsa yleisnimellä Airpop®, sen pääkomponentin eli ilman mukaan. N...

Asianmukaiset muoviset kemikaalipakkaukset löytyvät nyt helpommin (Uutinen)
ealta kemikaalipakkausten valmistajayritykseltä löytyy jo sertifikaatti noilta sivuilta ja kaikissa pakkauskysymyksissä asiakas saa aina asian...

Muoviteollisuuden investointiaalto kohoaa lupaavasti Suomessa (Uutinen)
014 useat muovituotteiden valmistajayritykset ovat tehneet mittavia investointeja Suomessa. Erityisesti Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen muoviyrity...

Maltti olisi valttia sekä toimitusketjussa että Suomessa.(Uutinen)
erinomainen. Muovituotevalmistaja on usein isojen petrokemian yritysten ja usein myös vahvojen ostajien välissä. Siinä raossa rajut muovien...

Muovien saatavuus puhuttaa(Uutinen)
soi 23.4. monen muovituotevalmistajan kärsivän muovien toimitushäiriöistä. Selkeää syytä siihen, miksi muovien tuottajilla on vaikeuksia euroo...

Muovit: saatavuudessa vaikeuksia, hinnat taivaissa (Uutinen)
sa. Euroopan muovituotevalmistajat ovat, pettyneinä raaka-ainehuoltoonsa ja toimittajiinsa, alkaneet vaatia nopeaa tuontitullien poistoa mu...

Etsitkö tekijää muovituotteellesi?(Uutinen)
sta ? Ideaa ? Työvälineen valmistajaa ? Tietoa, kauppaa, kaveria? No sitten Tampereelle 15.-17.9.2015 Suomen johtava teollisuuden messutapah...

Lakkoilu vahingoittaa kaikkia (Uutinen)
noin 12 000. Muovituotevalmistajat ovat paljolti pieniä ja keskisuuria firmoja, joilla on kilpailijoita käytännössä kaikkialla maailmassa...

Alihankinta aukeaa 15.9.2015 täynnä muovi-innovaatioita(Uutinen)
on noin 12 000. Muovituotevalmistajat ovat paljolti pieniä ja keskisuuria firmoja, joilla on kilpailijoita käytännössä kaikkialla maailmassa. ...

Loista nyt – järkijälkeä kuluttajille (Uutinen)
slaitos) • käyttöohjeet • valmistaja • Heijastinliivi on tehokas näkymisen lisääjä esimerkiksi ulkoilijalle. Kunnon kuluttajaheijastin on CE-...

Myönteistä väreilyä muovituotevalmistuksessa Suomessa (Uutinen)
tietyt vientituotteiden valmistajat elävät keskimäärin paremmassa suhdannetilanteessa kuin vaikkapa kotimarkkinan ja kenties Venäjän viennin...

Onnea Serres Oy ja sinnikäs muovialan yrittäjyys !(Uutinen)
lattiakaivojärjestelmien valmistajana ja on sillä saralla yksi Pohjoismaiden johtavista yrityksistä. Yritys suuntaa vahvan määrätietoisesti...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
Suomalaiset muovituotevalmistajat toivovat, että paketin toimeenpano järkevästi koko EU:ssa elvyttää maanosamme taloutta aidosti luoden tä...

Muovien hinnat hyökkäävät taas ylös (Uutinen)
ole kohdallaan. Muovituotevalmistajat ovat tässä tilanteessa pakotettuja olemaan erittäin harkitsevia hankinnoissaan ja omissa tuotetarjouksis...

Uusi vaihde silmään globaalissa muoviteollisuudessa(Uutinen)
uroopan johtavan muovikonevalmistajan saksalaisen KraussMaffein. Aiemmin viime vuoden puolella jo kiinalaiset hankkivat merkittäviä siivuja...

Muovit ovat äärimmäistä resurssiviisautta (Uutinen)
37 kotimaista muovituotevalmistajaa on allekirjoittanut sopimuksen valtiovallan kanssa systemaattisesta ja todennettavasta energiatehokkuude...

Uudet materiaalivaihtoehdot kiinnostavat kovasti (Uutinen)
Muovituotevalmistajat ja heidän asiakkaansa ovat kiivaasti tutkimassa kierrätysmuovien käytön lisäämistä sekä myös nopeasti uusiutuvista raaka...

Alihankinta 2016 lähestyy (Uutinen)
iivista ja ketterää tilausvalmistajasektoria, mutta varmasti oma alammekin saa lisälämpöä AlihankintaHEATistä”, toteaa Muoviteollisuus ry:n to...

Heijastin on välittämistä - itsestä, lemmikeistä, kaikista (Uutinen)
slaitos) • käyttöohjeet • valmistaja • Heijastinliivi on tehokas näkymisen lisääjä esimerkiksi ulkoilijalle. Kunnon kuluttajaheijastin on CE-...

Muoviala toimii yhdessä Suomen hyväksi(Uutinen)
een, kotimaiset muovituotevalmistajat ovat yleisesti ottaen löytäneet hyvin ja itsenäisesti ne kilpailukykysopimuksen edellyttämät paikalliset...

Muovi&Pakkaus -messut 2017(Uutinen)
riaaleihin. Isot muovikonevalmistajat ovat jo liikkeellä kohti Lahtea. Tulkaa muutkin! Tutustu messuihin lähemmin TÄSTÄ ...

Mopon duunaus rekrytoinnin pohjana?(Uutinen)
e tarvitaan myös osaavat valmistajansa. Suomen muoviteollisuus työllistää nyt hyvin. Riittääkö täällä osaajia oikealla asenteella ? Muoviteol...

Uutta muovituotantoa maailmalle(Uutinen)
ja niiden raaka-aineiden valmistajaa Total, Borealis ja NOVA Chemicals Corporation ovat 19.2.2018 yhdistäneet voimansa yhteisyritykseen USAss...

Muovialan työvoimatarve jatkuu (Uutinen)
s-Karjalan isot muovituotevalmistajat rekrytoivat myös kuluvana vuonna 2018. ...

Orthex on Uuden Ajan Ruiskuvalaja 2020(Uutinen)
on Pohjoismaiden johtava valmistaja käyttötavaroissa, jotka tekevät jokapäiväisestä elämästä helpompaa. Yrityksellä on vahvat perinteet kodin...

Korona korostanut kotimaisen muovituotevalmistuksen tärkeyttä(Uutinen)
Toistakymmentä muovituotevalmistajaa on saanut Business Finlandin kautta kehitysrahaa muun muassa antibakteeristen tuotteiden kehitykseen, di...

Turvallista juhannusta - Trygg midsommar!(Uutinen)
ijärjestelmien tuotteiden valmistajayrityksiä ja niiden kansallisia yhdistyksiä. TEPPFAn yleiskokous valitsi 28.5.2020 Karin johtoryhmään. K...

Muovituotteiden valmistus ei ole kustannustukitoimiala - miksi ihmeessä ?(Uutinen)
ihmeessä muovituotteiden valmistajayritys ei voisi olla oikeutettu kustannustukeen, jos sen talous on koronasta alamäessä? Tasavallan presid...

Muoviteollisuuden ehdottomasti hyvät uutiset(Uutinen)
2020 esimerkiksi pakkausvalmistaja Wipak ilmoitti jatkavansa Lahden Nastolassa sijaitsevan tehtaansa kehittämistä investoinnein. Yrityksen t...

Muovituotteiden ympäristövaikutukset ja rooli ilmastomuutoksen hillinnässä hahmottuvat (Uutinen)
ankkeessa on 11 muovituotevalmistajaa - ikään kuin valistuneiden etujoukkona. Nämä edustavat hyvin erilaisia työstö- ja tuotealueita. Voi sano...

Muoviteollisuuteen lisää työntekijöitä Suomessa (Uutinen)
rkeää pitää nyt muovituotevalmistajat hyvin sekä työllistettyinä että saada heille toimitettua riittävät tuotannon tarvitsemat muovit ja muut...

Muovien saatavuudessa ongelmia (Uutinen)
mm suomalaisen muovituotevalmistajan markkinavahvuuksia. Ne on saatu pätemään yli koko korona-ajan. Nyt meistä riiippumattomista syistä nämä...

Puheenjohtaja Sundberg: Mitä tiukempi tilanne, sen tärkeämpiä muovit ja kotimainen muoviteollisuus ovat (Uutinen)
iteollisuus itse, me tuotevalmistajat eli 500 alan yritystä ja yli 10 000 työpaikkaa. Arvoisat kuulijat. Toivotan kaikille menestystä, to...

Muoviteollisuus erittäin valmis ilmastotyön käytännön toteutukseen(Uutinen)
sa on lähes 500 muovituotevalmistaja yritystä, joissa noin 10 000 työntekijää minkä lisäksi monilla muillakin valmistavilla sektoreilla muovit...

Muoviteollisuus käyttää yhä enemmän uusiomuovia(Uutinen)
ssa on noin 500 muovituotevalmistajaa, kymmenkunta muovin kierrätykseen erikoistunutta firmaa ja kaikkiaan noin 10 000 työntekijää. ...

Muovien käyttökelpoisuusmerkinnät(Tietopankki)
andardeja eli ovat paljon valmistajakohtaisia ja iso osa muovituotteista tehdään Suomen ulkopuolella eli asia eri ole ihan kansallisesti ratka...

Elintarvikemuovi(Tietopankki)
soveltuvaksi ja tuotteen valmistajan on annettava tästä kokonaisuudesta sekä tuotteen muista käyttöön vaikuttavista asioista esim. pakkaajall...

pp=elintarvikemuovi(Tietopankki)
lpoinen, siitä pitää olla valmistajan vakuutus siitä, että se on valmistettu elintarvikekontaktiin hyväksytyistä raaka-aineista ja soveltuu el...

mitä saa käyttää ??(Tietopankki)
a lähellä 100 C:tä. Karkkivalmistaja tuskin on ottanut kuumatäyttöä huomioon rakenteessa. Varsinkin rasvaisen ruoan osalta huomautan, että pu...

Biohajoavat kalvot(Tietopankki)
ajoavien mansikkakalvojen valmistaja on Plastiroll Oy. Nämä kalvot ovat vain yhden satokauden käytössä, jonka jälkeen ne kynnetään maahan. ...

Vaahtomuovien lämmönkesto(Tietopankki)
n ja ota suoraan yhteyttä valmistajaan sivuilla www.evonikfoams.com...

Medikaalikäyttöön sopivia muovilaatuja?(Tietopankki)
Lähtökohta kuitenkin tuotevalmistajan kannalta näissä on, että hänen raaka-ainetoimittajansa tietää mihin käyttöön hänen muovinsa menee ja ett...

turvalliset muoviastiat(Tietopankki)
a tarvittaessa voi sitten valmistajalta tiedustella lisää. Valmistajista esim. Orthex on laittanut tuotteisiinsa tai niiden mukana saatavaan...

lääkepakkausten muovi(Tietopankki)
n muuta, kuin että purkin valmistaja tai lääketehdas eivät todennäköisesti ole ajatelleet tuotetta tuohon käyttöön. Jos purkissa ei ole vaaral...

ulkokalusteet(Tietopankki)
a auttaa ehkä levyjen iso valmistajaRöhling Rimito Plast Oy Ruskossa: http://www.rimitoplast.fi/fi/etusivu.html...

Tietoa Saarplastista(Tietopankki)
Saarplast. Löytyykö tästä valmistajasta mitään tietoja? Toiminta-aika? Paikkakunta? Kiitos etukäteen mahdollisista tiedoista. Hei, Hankit tos...

Kännykän suojakuoret(Tietopankki)
a, toisin kuin kotimaiset valmistajat. Tosin kaikkia muovituotteita ei läheskään ikävä kyllä täällä valmisteta vaikka meillä tuollainen laatuk...

muovituotteen ikä(Tietopankki)
yttöikärajaa, mutta eräät valmistajat suosittelevat 6-8 vuoden käytön jälkeen istuimen uusintaa tai vähintäänkin perusteellista kuntotarkistus...

Muovipakkausten tekstien maalit(Tietopankki)
omalaiset muovipakkausten valmistajat hankkivat yleensä painovärinsä Painoväriyhdistyksen jäseniltä http://www.variteollisuus.fi/ ...

Medical grade polyurethane (Tietopankki)
eta julki, joten muitakin valmistajamahdollisuuksia jää. Tuollaista materiaalia ei voi oikein itse kotikonstein muotoon valaa, vaan nuokin tuo...

Salaatinkastikepullo PE-HD(Tietopankki)
okumetti, jossa on pullon valmistajan nimi, tuotteen yksilöivä nimi ja muut tunnistetiedot sekä soveltuvuus EU-lainsäädännön mukaisesti kontak...

DC-Fixin käyttö keittiön työtasolla(Tietopankki)
sesti katselin ilmeisesti valmistajan ja välittäjien sivuja, mutten löytänyt elintarvikekontaktikelpoisuudesta mainintoja, enkä teknisiä tieto...

EVA-muovin valon läpäisy(Tietopankki)
tyytyy suosittamaan vain valmistajan ja myyjän antamien asennusohjeiden tarkkaa noudattamista. Ja toivotamme tietty satoisaa kasvukautta mu...

PP muovi(Tietopankki)
tässä tarkoitetaan. Autonvalmistajat eivät taida pelkkää polypropeenia vielä autoihinsa (PP) kelpuuttaa. Syy ei ole kestävyydessä vaan tiiviy...

muoviastiat/korjaus kotioloissa(Tietopankki)
lleen käyttökuntoisiksi. -Valmistajan ilmoittama muovilaatu on polypropeeni. Kansia rakensin jo aiemmin osittain uusiksi sulattamalla vanhoja...

Irtokarkkirasit(Tietopankki)
käyttö-ohjeita ja tietoa valmistajalta tarvittaessa. Irtokarkkirasian muovinkin pitää periaatteessa olla elintarvikekontaktikelpoista, mutta...

Vedenkeitin(Tietopankki)
aan muutoin turvallisia. Valmistajan pitää testata tuotteet kaikissa käyttö-olosuhteissa, johon ne on tarkoitettu. Niiden mukana pitää toimit...

Komposiittilaudan kuumankestävyys(Tietopankki)
joten olisi paras kysyä valmistajalta suoraan http://www.upmprofi.fi. Tai sitten tosiaan tehdä lämpöpuusta ja vaikka Nerostepin www.nerostep...

PHB(Tietopankki)
ittelen asioimaan suoraan valmistajafirman kanssa netin kautta, koska PHB seoksineen on niin marginaalinen tuote, ettei sillä välttämättä ole...

Mikroaaltouunin kestävät muovit(Tietopankki)
tie ja edelleen tarvitaan valmistaja&toimittajan tietoja). Kolmantena tulee mieleen että mm. VTT analysoi ja antaa lausuntoja maksusta muovien...

elintarvikemuovi(Tietopankki)
anomaan, koska emme löydä valmistaja Ineoksen omaa vakuutusta netistä siitä, että kyseinen muovi olisi EU:ssa elintarvikekontaktilaatuinen, mi...

pvc muoviputki(Tietopankki)
uden hankintapaikasta tai valmistajalta, jos on joku vanha (epäselvä) asennus, harkitsisin vaihtoa jollain aikataululla varmuudella juuri tuoh...

Mistä muovista säästölippaat tehdään?(Tietopankki)
ka on ollut Hippo-lippaan valmistajafirma. Siksi menee vähän arvailuksi: Läpikuultavat versiot ovat jotain teknistä polystyreeniä (PS-HI) ja l...

Suodatinpussien mikromuovit(Tietopankki)
ko sanoa olisiko olemassa valmistajaa, jolla olisi rehellisesti paperista valmistettuja pusseja? Hei, Varmaan ainoa keino on kysyä koostumust...

PEM putki ja juomavesi(Tietopankki)
emasta. Suomalaiset putkenvalmistajat kyllä selkeästi viestivät tuotetiedoissaan muoviputken käyttötarkoituksen, niin jälleenmyyjille, kuin lo...

TPU alkuprä(Tietopankki)
ta kuullut. Melkein pitää valmistajalta sitten vahvistaa. jos haluaa olla varma. Hyvin epätodennäköisenä pidän eläinperäisyyttä, mutten voi 1...

Muovin hiilijalanjälki(Tietopankki)
ei, Jos lukemaa ei levyn valmistajalta saa, se pitänee sitten itse yrittää laskea. LCI-dataa saa täältä https://www.plasticseurope.org/en/re...

Älypuhelimissa käytettävät muovit(Tietopankki)
urkurobotteja ovat jotkut valmistajat esitelleet...

lääkelasi(Tietopankki)
yisin varmistusta ainakin valmistajalta...

Juomapullo(Tietopankki)
liaisen pullon pitää olla valmistajan tai maahantuojan turvalliseksi todisteellisesti todettu. Raaka-aineiden pitää löytyä lainsäädääntötason...

Patolevyn käyttö kasvimaalla (Tietopankki)
atolevyksi valmistaessaan valmistaja ole tässä esitettyä käyttöä huomioinut tuotevastuumieleessä...