Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Vienti(Sanastosana)
Vienti Muovien rooli vientitulojen tuottajana on hyvin iso, sillä Suomesta viedään muovituotteita suoraan sekä muiden vientuotteiden osina ja...

Muoviteollisuuden suhdanteessa paljon myönteisyyttä (Uutinen)
äyttörahoitus, maksuajat, vienti- tai muut projektitakuut vai jokin muu rahoituksen laji. Ainakaan kaikkia raaka-aineita ei saanut katkotta ed...

Muoviteollisuus varautuu varsin vaikeaan ensi vuoteen(Uutinen)
sjoukolle sekä koti- että vientimarkkinoille. Suomen kilpailukyky alalla on perustunut asiakastyytyväisyyteen, luotettavuuteen ja toimitusvar...

Muovimarkkinat kehityksen mittareina (Uutinen)
a oli muovien nettoviejä. Vientiylijäämän arvo oli yli 16,5 miljardia euroa. Suurimmat vientikohteet olivat Turkki, Kiina ja USA, nämä kaikki...

Palvelut(Sivu)
ntaa, kemikaaliopastusta, vientikauppaverkostoa, tuoteneuvontaa, jatkuvuussuunnittelua ja paljon muuta, koko laajan EK-verkoston voimalla. ...

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit(Sivu)
onkin ja siksi tuotteiden vienti on ollut hankalaa. EU-maiden yhteinen CE-merkintä poistaa tällaiset viennin esteet. Lisätietoja ...

Muovi vetää Suomea suosta(Uutinen)
della kovaa. Saadaksemme vientiä, toimeentuloa ja menestystä myös tuleville sukupolville emme saa enää yhtään aikailla Suomen houkuttelevuude...

Suomalainen muovikassi puoltaa paikkansa (Uutinen)
va kantoväline ja roskien vientiin soveltuva vanha muovikassi puuttuu, alkavat ihmiset hankkia erikseen muun muassa ohuita roskapusseja. Jätea...

Ukrainan muovituotanto ajettu alas - Tuotteiden valmistus jatkuu (Uutinen)
kin juuri itäisen suunnan vientimarkkinoilla, joka on ollut Suomen muoviteollisuudelle hyvin keskeinen henkireikä . ...

Kotimainen muovikassi puoltaa edelleen paikkansa(Uutinen)
va kantoväline ja roskien vientiin soveltuva vanha muovikassi puuttuu, alkavat ihmiset hankkia erikseen muun muassa ohuita roskapusseja. Jätea...

EU patistaa jäseniään Suomen tapaisiin muovikassikäytäntöihin (Uutinen)
va kantoväline ja roskien vientiin soveltuva vanha muovikassi puuttuu, alkavat ihmiset hankkia erikseen muun muassa ohuita roskapusseja. Jätea...

Muoviteollisuuden vuosi 2014 Suomessa nippa nappa kasvussa(Uutinen)
ippuu EU:n elpymisestä ja vientikaupan onnistumisesta sillä kotimarkkinoilla ja Venäjällä tuotteiden kysyntäimu ei ole ollut valmistajien li...

Muoviteollisuus ry aloittaa TYKA-korotusten viennin toimialalle (Uutinen)
ille asiakkaille koti- ja vientimarkkinoilla. Vain todellinen tuotannollinen erinomaisuus ratkaisee markkinoilla selviytymisen. Isot suhdannev...

Myönteistä väreilyä muovituotevalmistuksessa Suomessa (Uutinen)
Nyt muun muassa tietyt vientituotteiden valmistajat elävät keskimäärin paremmassa suhdannetilanteessa kuin vaikkapa kotimarkkinan ja kentie...

Muovilla kiertotalous toimii (Uutinen)
itteita kuluttajille sekä vientiteollisuudelle. Vain taloudellisesti vakaa yhteiskunta ja sen kannattava teollisuus voivat kehittää kestävää k...

Nuutuva Venäjä tuo ja vie edelleen muoveja sekä muovituotteita (Uutinen)
ämä siitä huolimatta että vienti sinne on supistunut ja tuonti tänne kasvanut. Muovit ja muovituotteet yhä keskeisempiä kauppatavaroita ohentu...

EK on Muoviteollisuus ry:lle oleellinen kumppanuuskanava(Uutinen)
ekä kotimarkkinoille että vientiin yhteensä yli 4 miljardin euron arvosta. Täten monipuolisen alamme toimintaedellytykset riippuvat suuresti n...

Muovituotevalmistuksessa lupaavin kasvu kahteen vuoteen(Uutinen)
si vuoden ja että etenkin vientimuovituotteet saavat kunnolla ilmaa siipiensä alle. Vasta sitten alkaa yrityskentälle tulla merkittävästi rohk...

Vuoden Alihankkija on Tampereen Tiivisteteollisuus Oy(Uutinen)
kkailleen niin koti- kuin vientimarkkinoilla. Alihankinta 2016 jatkuu vielä 29.9. 2016 asti ja siellä on selvästi aistitta...

Euroopan muoviteollisuus jatkaa tasaista kasvuaan(Uutinen)
euron arvosta. Suurimmat vientimaat olivat Turkki, Kiina ja USA. Eniten tänne tuotiin USAsta, Saudi-Arabiasta ja Etelä-Koreasta. Muovien ja...

Suomea on rakennettu hienoilla muovituotteilla(Uutinen)
kentaneet tätä maata, sen vientiä ja hyvinvointia. Iso kunnia Suomelle ja sen muoveille! PERKELE-video...

Puhtaat meret maapallon laajuisesti(Uutinen)
paljon hyvää osaamista ja vientiin sopivaa tuotetta. Muovituotteet ovat välttämättömyys nyky-yhteiskunnan toimivuuden kannalta. Ne pitää myös...

Vuosi 2016 aavistuksenomaista kasvua muovituotevalmistuksessa(Uutinen)
äli yleiskehitys koti- ja vientimarkkinoilla jatkavat hyvällä uralla tänä vuonna 2017. ...

Muovialalle riittävästi osaajia ! (Uutinen)
i puolella maata. Suomen vientiteollisuus on nyt hyvässä nosteessa ja erityisesti laadukkaiden muovisten osien ja komponenttien tarve kasvaa...

Muoviteollisuuteen neuvoteltu työehtosopimus (Uutinen)
ekä toimittamista etenkin vientiin. Viimeisimmästä EK:n suhdannebarometrista lokakuun 2017 lopussa näkyy tilauskannan lyheneminen sekä selvä...

Muoviteollisuusyritykset merkittäviä veronmaksajia Suomessa(Uutinen)
istäjinä, veronmaksajina, vientitulojen tuottajina ja muutoinkin hyödyllisinä yrityskansalaisina on yhteiskunnallemme useiden satojen miljooni...

Valoisaa kevään odotusta muovituotevalmistuksessa (Uutinen)
varsin mukavasti koti- ja vientimarkkinoilla Suhdanneindikaattorit kautta linjan näyttävät muuttumatonta tai plussaa. Nousukäännehän alkoi Suo...

Suomessa kannattaa kuluttajienkin lajitella muovipakkaukset(Uutinen)
jolloin muovipakkausten vienti kaatopaikoille maassa kiellettiin. Kuluttajapakkauksista kierrätetään tällä hetkellä noin 10 % markkinoille s...

Yhä vakaasti ylös kotimainen muoviteollisuus(Uutinen)
riippuu paljon koti- ja vientimarkkinoiden yleisvireydestä sekä siitä, miten tuotannollista toimintaa maassamme ylipäätään halutaan harjoitt...

Muoviteollisuus Suomessa suhdannehuipulla(Uutinen)
uhiljaa taittuvat etenkin vientimarkkinoilla. Lisäksi pullonkauloja on tullut lisää materiaaleihin, tarvikkeisiin, henkilöstöön. Varastoja, jo...

Muovijätteiden käyttö(Tietopankki)
än vaikuttavia tekijöitä, vientiä&tuontia, suhdanteita sekä muita elementtejä...

PVC-alan ympäristötietoisuudesta vientihitti(Uutinen)
Eurooppalaisen PVC-teollisuuden aloittamasta kestävän kehityksen vapaaehtoisohjelmasta tuli vuosikymmenessä kiinnostava ja jopa haluttu malli...

Muoviopetuspaketista vientihitti(Uutinen)
Nimekkäitä suomalaisia muovituotteita urallaan toteuttanutta Markus Paloheimoa alkoi jokunen vuosi sitten nyppiä toden teolla se, ettei eri mu...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....