Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Muovien valmistaja avaa raaka-ainetiedostot ja tuotesuunnitteluoppaansa kaikille(Uutinen)
paljon aiempaa laajemman suunnittelu- ja tuotevalmistuspiirin käyttöön. Tämä taas vie polyamidien käyttöä kokonaisuutena voimalla eteenpäin...

Luukku 10: 3D - tekniikka, tulostaminen, koulutus, suunnittelu ja tuotteistaminen (Uutinen)
analyysejä, koulutusta ja suunnittelua. Lähes hengästyttävä webinaari 3Dn mahdollisuuksista nyt ja ihan lähitulevaisuudessa. 11 vuotta sitten...

10.11.2014 Tulevaisuus tulostuu muovista(Sivu)
toimivien muovituotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi vievät Suomeakin eteenpäin. Riittää kunhan perusedellytykset ovat kohdallaan ...

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus(Sivu)
et ovat puolueettomia. Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Pöyry Finland Oy:n suunnittelupäällikkö Jarmo Salo pitää NPM-laatumerkkiä luotetta...

Plastteknik 2019 Malmö, Ruotsi(Sivu)
ntä polymeerimateriaalia, suunnittelua, kehitystä, jalostusta ja tuotantoteknologiaa. Plastteknik Nordic on kohtauspaikka kaikille muovi...

Kestomuoviset kemikaaliputkistot(Sivu)
tka toimivat hankinnassa, suunnittelussa, urakoinnissa tai projektijohdossa. Myös kunnossapito, putkistojen käyttäjäyritykset sekä valmistavat...

Hajajätevesiasetus suojelee lähiympäristön vesiä ja tukee työllisyyttä(Uutinen)
ittely alkaa aina hyvästä suunnittelusta. Laadukkaan suunnitelman perusteella kiinteistön omistajan on turvallista toteuttaa tarvittavat hanki...

Tulevaisuus tulostuu muoveista(Uutinen)
toimivien muovituotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi vievät Suomeakin eteenpäin. Muovituotteiden tulostaminen 3D-printtereillä on...

Ranskan ja Saksan muovipakkausalat varoittavat yhdessä ylisäätelystä (Uutinen)
nnanneet kestävään pakkaussuunnitteluun ja valmistusprosesseihin, joiden tavoitteena on sulkea materiaalisyklit. Teemme tiivistä yhteistyötä a...

Muovialan koulutus(Sivu)
ovien tunnistaminen tuotesuunnittelu ja muotoilu kestomuovituotteiden valmistusmenetelmät muovikomposiitit muovien viimeistelytekniikat m...

Palvelut(Sivu)
tuoteneuvontaa, jatkuvuussuunnittelua ja paljon muuta, koko laajan EK-verkoston voimalla. ...

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja(Sivu)
0. koulutuksen aiheena on suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen. Vesihuoltolaitosten hankinnoista päättävien on hyvä tuntea muoviputkituot...

Ei tuotteita ilman muotteja(Sivu)
aa ruiskupuristusmuottien suunnittelusta ja kunnossapidosta. Työstään nauttiva Henrik sanoo, että kahta samanlaista päivää ei ole. - Käytännös...

NPM uutiskirje 2/2014 Hyödyt vesilaitoksille(Sivu)
ys eli pitävyys. − Jo suunnitteluvaiheessa olisi hyvä edellyttää tuotteilta Nordic Poly Mark- laadun täyttämistä. Näin saadaan laadultaan ...

Kestävä kehitys(Sivu)
lta. Kestävä suunnittelu / Muovi kuuluu kiertoon 2019 Usein ei tule ajatelleeksi kuinka monessa eri asiassa voi vaikuttaa...

Puhdistamotyöryhmä 2/2015 - paluu 60-luvulle?(Sivu)
sekä asennus-, huolto- ja suunnittelupalveluita tarjoavien pienyritysten näkökulmasta. Toistuvat muutokset lainsäädännössä ovat murskanneet mo...

Ruiskuvalujaoston kokousmuistiot(Sivu)
Muovikappaleiden suunnittelu 29.9.2016 Alihankintamessut, Tampere Kokonaisuus on tärkeämpi kuin osaoptimointi. Aihe...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
oston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 214/2015 Ajantasainen lainsäädäntö löytyy sivustolt...

Upea uusi sillanpääasema suomalaiselle lujitemuoviteollisuudelle(Uutinen)
uksia siltojen ulkomuodon suunnittelulle...

Mitä pinnalla muovien muoteissa ja muissa työvalineissä?(Uutinen)
nyt ! Neuvottelupäivien suunnitteluryhmä ottaa mielellään vastaan ehdotuksia esitysten aiheiksi sekä kartoittaa kiinnostusta workshop-aiheal...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
ita jätevesijärjestelmien suunnittelussa, asentamisessa ja huoltamisessa. Yritysten kotisivuilta löydät helposti sekä jätevesien puhdistamisen...

Ympäristö ja toimiva vesihuolto jäivät vaalikampanjan jalkoihin (Uutinen)
rautuneet tekemään paljon suunnittelutyötä ja toimittamaan tuhansille asiakkailleen jätevesiasetuksen edellyttämät toimivat jätevesien puhdist...

VTT ja Amerplast Oy mukana muovikassin eurooppalaisessa kehitystyössä (Uutinen)
jekti kehitti muun muassa suunnitteluohjeita muovikassien ympäristötekijöiden hallintaan. Projektissa saatiin kokoon paljon uutta, hyvää käy...

RIL:n ohje peltojen salaojaputkituksesta julkaistu(Uutinen)
tää ohjeita salaojituksen suunnitteluun, toteutukseen ja kunnossapitoon. RIL 128-2016 on 52 sivun kirja. Sen voi hankkia . ...

Lujitemuovipäiville vielä perushintaan!(Uutinen)
konkretiaa ideointiin ja suunnitteluun. Hallituksen kärkihanke Komposiittien elinkaarianalyysiin on tarjolla työkalu, jolla o...

Muovien tuotanto toipuu Saksassa(Uutinen)
lisella varautumisella ja suunnittelulla. Muoveja ostavien yritysten tulisi aina varmistaa sopimuksin sekä oma toimitusvarmuutensa että mu...

Brexit and plastics (Uutinen)
toisaalta insinööritason suunnittelussa. Jo ennen BREXIT-prosessia puolella Iso-Britannian muoviyrityksiä oli rekrytointivaikeuksia. BREXIT-p...

Kasvava kysyntä alkaa vaikuttaa teknisten muovien saatavuuteen. (Uutinen)
lellista yhteistä projektisuunnittelua sekä selkeää sopimista kaikista tilauksen vaiheista. ...

Muoviputkijärjestelmien asennustyön tarkastuslista(Uutinen)
järjestämällä kurssilla "Suunnittelu, rakentaminen ja saneeraus" 30.10.-2.11.2017 Lahdessa. Putkijaosto julkaisee listan nyt ensimmäisen ker...

Muoviton maaliskuu haastaa meidät kaikki panostamaan kiertotalouteen: tekemään kestävämpiä valintoja ja tarkastamaan suhtautumisemme muovimateriaaleihin. (Uutinen)
ätystä sekä parempaa tuotesuunnittelua. Samalla luodaan edellytyksiä kiertotalouden innovaatioille ja investoinneille sekä vähennetään riippuv...

#Ämpäristöteko toi kuluttajien kovamuovituotteita kierrätykseen(Uutinen)
äyttöön. Muovituotteiden suunnittelussa huomioidaan koko ajan paremmin niiden kierrätettävyys käytöstä poiston jälkeen, samoin kierrätysmuovi...

Muovien tulevaisuus ja vastuullinen kierrättäminen(Uutinen)
än syksyn aikana myös Aluesuunnittelu- ja logistiikka-, Digi-, Laki- ja finanssi-, Kaupan ja palvelualan, Osaamis- sekä Matkailuvaliokunnan aj...

NPM-merkki muoviputkituotteiden laadun takeena jo 15 vuotta(Uutinen)
äurakoissa aina vaatia jo suunnittelusta alkaen. Yhteispohjoismaisen sertifiointijärjestelmän ja sertifiointimerkin tarve oli havaitt...

Muovi nyt vain kuuluu kiertoon - uudestaan ja uudestaan(Uutinen)
Muovituotteiden kestävä suunnittelu https://bit.ly/2Ty55PR Muovi ja terveys https://bit.ly/2HXHh61 Uudet muovit https://bit.ly/2FzpYVM...

#Ämpäristöteko innoitti kuluttajat tuomaan kovamuovit kiertoon(Uutinen)
opumista, vaan laadukasta suunnittelua ja kierrätysmahdollisuuksia. – Hyvin suunniteltu tuote on valmistettu materiaalitehokkaasti, se kestää...

EU-komissio: Kymmenen miljoonan tonnin uudet kierrätysmuovimarkkinat 2025 mennessä(Uutinen)
antamalla muovituotteiden suunnittelua, jotta ne olisivat helpommin kierrätettäviä ja sisältäisivät enemmän kierrätysmuovia. Kierrätyksen lis...

Muoviala esillä Helsingissä (Uutinen)
na alojen koko arvoketjut suunnittelusta käyttöön ja markkinoinnista raaka-aineisiin. Siis pakkaus-, elintarvike- ja muovialan ammattilaiset k...

Lannistumaton muoviteollisuus ei periksi anna(Uutinen)
tynyt ja edessä on paljon suunnittelua haittaavaa sumua, taloushaastetta, pysyvääkin muutosta. Muoviteollisuus ry toimii tukeakseen kaikkia y...

Muovien saatavuudessa ongelmia (Uutinen)
set oppivat sopimuksin ja suunnittelutoimin varmistamaan raaka-ainehuoltoaan useista lähteistä. Aina sekään ei onnistu, sillä joskus tuotteide...

Salo on Suomen paras hajajätevesikunta 2020(Uutinen)
oi liiaksi korostaa hyvän suunnittelutyön merkitystä, minkä vuoksi hän haluaa lähettää kiitoksensa myös Salon seudulla toimiville hajajätevesi...

Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kilpailun voittaja YT21-näyttelyssä 13.10.2021(Uutinen)
oi liiaksi korostaa hyvän suunnittelutyön merkitystä, minkä vuoksi hän lähetti kiitoksensa tittelistä myös Salon seudulla toimiville hajajätev...

Kierrätysmuovin käyttö kalusteteollisuudessa(Tietopankki)
aalinvalinta on osa tuotesuunnittelua ja se on syytä tehdä kokonaistarkasteluna. Pelkkä "pitää saada halvalla kierrätysmuovia" on vähän riski...

Muovien kierrätys(Tietopankki)
oppaassa muovipakkausten suunnittelusta kierrätyskelpoiseksi on hyvä kuvaus muovipakkauksen kierrätysmatkasta Fortumilla https://www.uusiomuo...

Jaoston yritykset(Sivu)
Komposiittijaoston jäseniä on kaikilta lujitemuovialan osa-alueilta....

Jäsentapahtumat(Sivu)
Tarjolla on seminaareja, messuja, teemapäiviä sekä muita tapahtumia, jotka edistävät verkostoitumista muovialalla ja tuovat uutta tietoa jäsen...