Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Osallistu standardisointiin(Sivu)
Standardisointi Muoviteollisuus ry:ssä Muoviteollisuus ry:n standardisointityö tehdään pääosin jaostoissa. Tarpeen mukaan jaostoihin...

Muoviputkijärjestelmien standardisointi(Sivu)
oviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä) on käytännössä hajautettu jaoston työryhmiin. Alan standardisoinnin asian...

Standardisointi(Sivu)
nisaatio, joka harjoittaa standardisointitoimintaa tietyllä erikseen määritetyllä alalla. Se laatii SFS-standardeja yhteistyössä SFS:n kanssa....

Organisaatio ja komiteat(Sivu)
het toimivat kansallisten standardisointikomiteoiden sihteereinä. Muoviteollisuus ry toimialayhteisön vastuulla ovat laatikossa olevat stan...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
uoviputkialan kansallisen standardisointikomiteavastuun perusteella. Seurantaryhmätyön käytäntönä on antaa lausuntoja standardiehdotuksista se...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
en täyttäminen. Käytännön standardisointityö tehdään jaoston ylläpitämässä kansallisessa seurantaryhmässä (standardisointikomiteassa). Lisä...

Toiminta(Sivu)
n. Alan standardisointi Jaosto on tiivisti mukana alan eurooppalaisessa standardoinnissa. Seurataan alan standardien va...

Muoviteollisuuden putkijaosto isännöi eurooppalaista kokousta (Uutinen)
ärkeisiin asioihin, kuten standardisointiin, ympäristö-, terveys- ja turvallisuusasioihin ja viestintään. Esimerkkinä TEPPFAn toiminnasta voi...

Muovien tunnistamisen parantaminen(Tietopankki)
että käytännössä kaiken standardisointi globaalisti olisi... niin ainakin se olisi todella pitkä standardisointihanke. Itse näen, että väre...

Lausunnolla olevat standardit(Sivu)
Kansalliset standardit Puhtaasti kansallisia SFS-standardeja ei lausuntokierroksella. Eurooppalaiset standardit ...

Julkaistut standardit ja oppilaitosyhteistyö(Sivu)
SFS-verkkokauppa myy kaikkia Muoviteollisuus ry:n vastuualueen voimassa olevia standardeja ja SFS-käsikirjoja. SFS-verkkokaupan sivuilta löy...

Viemäreiden sisäpuolisen kunnostamisen standardeja nyt suomeksi(Uutinen)
Putkien sisäpuolista saneerausta verrataan yleisesti putkien uusimiseen etenkin taloudellisin argumentein. Uusi SFS-käsikirja 101 avaa näkökul...

EN-standardien laadinta nopeutuu(Uutinen)
Eurooppalaisten standardiehdotusten lausuntoaika lyhenee 5 kuukaudesta 3 kuukauteen SFS tiedottaa, että eurooppalainen standardisoimisjärjestö...

Jaostotoiminta(Sivu)
rätys- ja jätekysymykset, standardisointi ja harmonisointi sekä tiedottaminen ja muu viestiminen yhteisen asian puolesta. Jaostot seuraavat...

Ruiskuvalujaosto(Sivu)
ntaa, myös vaikuttamista: standardisointi, aineiden migraatio, uusiomuovin käyttö ja ylipäänsä muovin hyväksyttävyys eri tuotteissa. Ruisk...

NPM uutiskirje 4/2013 Harmonisoidut standardit(Sivu)
> Muoviteollisuus ry:n standardisointiasiantuntija Karl-Johan Ström kertoo, että harmonisoituja standardeja edellyttävä CE-merkintävaatimus...

NPM uutiskirje 1/2015: Joulurauhaa NPM-tuotteilla(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n standardisointiasiantuntija Kari Kuivalainen kertoo, että muoviputkien CE-merkintään tarvittavat harmonisoidut standardit...

Komposiittijaosto(Sivu)
teknologian kehitystä ja standardisointia sekä pyrkii vaikuttamaan niiden sisältöön. Jaosto edistää alan koulutusta ja tutkimusta, toteuttaa ...

Putkijaoston organisaatio(Sivu)
oviputkialan kansallisena standardisointikomiteana (seurantaryhmänä), jossa käytännön työ on hajautettu jaoston työryhmiin. Näin ollen alan st...

Organisaatio(Sivu)
s ry Opetushallitus PSK standardisointi Rakennusteollisuus RT ry Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry </...

Kokonaisempi tilannekatsaus kotimaisiin muovisiin vesijohtoputkiin (Uutinen)
mintaympäristöjä ovat mm. standardisointiorganisaatio CEN ja muoviputkialan järjestö TEPPFA. Keskeisiä käsiteltäviä asioita ovat jo vuosien aj...

CEN(Sanastosana)
CEN Lyhenne eurooppalaisen standardisointijärjestön nimestä, ranskaksi Comité Européen de Normalisation ja englanniksi The European Committee...

ISO(Sanastosana)
ISO Kansainvälinen standardisointijärjestö. International Organization for Standardization. www.iso.org...

Jäsenedut(Sivu)
Muoviteollisuus ry on kontakti lainsäätäjän, yhteistyötahojen, sidosryhmien, yritysten ja kansainvälisen tahojen keskellä. Liitto kokoaa oman ...

Palvelut(Sivu)
Tutustu tarkemmin Muoviteollisuus ry:n tarjoamiin palveluihin alaotsikoissa , , , , ja . Muov...

Palvelupalaute(Sivu)
...