Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Haku

Hakutulokset

Linkit aukeavat uuteen ikkunaan.

Muoviputkihitsaajat 1/2017 - rekisterissä kasvua(Sivu)
viputkihitsaajien pätevyysrekisteritilaston mukaan vuoden 2016 lopussa hitsaajia oli rekisteröity 647 ja yrityksiä 120. Vuoden 2014 lopussa hi...

Kaukolämpöjaosto(Sivu)
rakointiyritysten pätevyysrekisteri. Rekisteriin liittymiseksi pyydä lisätietoja: info@plastics.fi. Lisätietoa laadunvarmistusmenettelyst...

Muoviputkistohitsaajat(Sivu)
n pätevien ammattilaisten rekisterin taulukoihin ja . Tavoite Muoviputkistohitsaajien pätevöintijärjestelmän t...

Pätevöityneitä pienpuhdistamojen huoltajia(Uutinen)
ritysten tiedot on koottu rekisteriin, joka on juuri julkaistu SuLVI ry:n kotisivuilla osoitteessa http://www.sulvi.fi/patevyydet/todetut-pate...

Pienpuhdistamohuoltajat(Sivu)
ista. Pätevien huoltajien rekisteri auttaa haja-asutusalueiden kiinteistöjen omistajia heidän hankkiessaan huoltopalveluja jätevesien käsittel...

Kyselyn tulos: Kunnissa arvostetaan päteviä muoviputkihitsaajia(Uutinen)
vien muoviputkihitsaajien rekisterin löytämistä nostamalla rekisterin linkit paremmin esille pätevöintijärjestelmästä kertovalla tietosivulla...

Vesihuoltolaitoksen verkkotiedon hallinnan helpottaminen koneluettavan koodin avulla(Uutinen)
emisen LVI-INFO-tuotetietorekisteristä. Täsmälliset tuote- ja erätiedot helpottaisivat tuotehyväksyntöjen tarkistamista ja parantaisivat tuott...

Muoviputkihitsaajat 1/2015 - arvostava vaatimus(Sivu)
iointi Oy:n ylläpitämästä rekisteristä. Pätevöintijärjestelmä koetaan tärkeäksi Avoimissa palautteissa järjestelmän edelleen kehit...

Putkijaoston toiminta(Sivu)
pusku- ja sähköhitsaajien rekisteristä vastaava Inspecta Sertifiointi Oy. Järjestelmän muut toimielimet ovat sisäisestä laadunvalvonnasta vast...

Opas hajajätevesien puhdistamiseen(Sivu)
liitto SuLVI ry:n pätevyysrekisteristä. Todetut suunnittelijoiden FISE-pätevyydet ja pienpuhdistamohuoltajien SULVI-pätevyydet löytyvät osoitt...

Paineputkihitsauksen valvojat(Sivu)
yystodistuksesta, pätevyysrekisterimerkinnästä ja pätevyyskortista. Ohessa on hitsaajan pätevyyskortin etupuoli ja kääntöpuoli (markkinointiku...

Elintarvikemuovit(Sivu)
nämä tiedot valvontakohderekisteriinsä. Mikäli nämä kolme edellä kuvattua asiakokonaisuutta ovat tuotteen osalta kunnossa ja todennettavis...

Muovisten kuluttajapakkausten tehtävänjaosta sovittu(Uutinen)
y ja Pakkausalan Ympäristörekisteri PYR Oy allekirjoittivat 26.5. 2014 sopimuksen aivan uuden muovipakkausten vastaanottoverkoston käytännön t...

Muoviteollisuus ry:n 59-vuotinen taival kohti uutta(Uutinen)
ksemme merkittiin yhdistysrekisteriin 10.7.1961. Muovinen tie siitä tähän on ollut varsin vaiherikas. Nyt olemme koko kansakuntana kenties i...

Yhteystiedot ja henkilöstö(Sivu)
Muoviteollisuus ry:n toimisto sijaitsee nk. Teollisuuskeskuksessa Palacen talossa, osoitteessa Eteläranta 10:ssä Helsingissä. Rakennuksen sei...

Puhdistamotyöryhmä(Sivu)
Pienpuhdistamohuoltajien pätevöinti Puhdistamotyöryhmän organisoiman laitepuhdistamoiden huoltajien pätevöintijärjestelmän esittelee <...

Ennakkoilmoittautuminen(Sivu)
Voit ennakkoon ilmoittautua tilaisuuksiimme. Ennakkoilmoittautuminen ei sido sinua. Olemme sinuun yhteydessä, kun tilai...

NPM-merkki ja CE-merkintä(Sivu)
Muoviputkijärjestelmät kuuluvat rakennustuoteasetuksen piiriin. Niille ei kuitenkaan ole vielä julkaistu CE-merkinnän mahdollistavia harmoniso...