Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Putkijaosto

Muoviputket mahdollistavat hygieenisen arjen ja turvallisen juomaveden

Opas hajajätevesien puhdistamiseen

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän laatima Hajajätevesiopas sisältää haja-asutuksen talousjätevesien (ns. hajajätevesien) puhdistamisen perustiedot. Opas pyrkii auttamaan suunnittelijoita, urakoitsijoita ja kiinteistöjen omistajia hajajätevesilainsäädännön toimeenpanon tehtävissä. Tälle sivulle on koottu opasta tukevaa aineistoa ja muuta lisätietoa. Lähdeviittauksia täydentävät linkit vievät hajajätevesien puhdistamista koskeviin säädöksiin ja muihin ohjausdokumentteihin. Sivulta löytyvät myös painetussa oppaassa esitellyt lomakkeet tiedostoina. Muuta hyödyllistä lisätietoa ovat linkit ympäristöhallinnon ja palvelutarjonnan tietosivuille.

Hajajätevesiopas löytyy sivulta Putkijaoston julkaisut.
Hajajätevesiopas

Hajajätevesioppaan säädöstiedot päivitettiin kevään 2017 lainsäädäntöuudistuksen jälkeen tehtyyn 6. painokseen. Samalla opasta uudistettiin muutenkin pyrkien antamaan lukijalle selkeä lainsäädännön tulkinta ja lisäksi käytännönläheistä opastusta hajajätevesien puhdistamiseen suunnittelijoiden, urakoitsijoiden ja kiinteistöjen omistajien tarpeita ajatellen. Tämä painettua opasta tukeva tietosivu on osa puhdistamotyöryhmän hajajätevesitiedottamisen kokonaisuutta.

Kampanjat

1. Ehdotuksia Suomen paras hajajätevesikunta 2020 -kuntakilpailun voittajaksi kerättiin ajalla 1.10.2020 - 31.3.2021 käyttäen kampanjasivua "www.paatoksetputkeen.fi". Voittajakunta julkistetaan toukokuussa 2021.
Suomen paras hajajätevesikunta 2020 pikkukuva

2. Hajajätevesilainsäädännön siirtymäajan päättymiseen 31.10.2019 liittyneestä Viimetipassa-kampanjasta on edelleen katseltavissa oheinen animaatiovideo.
Jätevesiasiat kunnossa viime tipassa

Viimetipassa-kampanjan animaatiovideo

Animaatiovideo kannustaa tarttumaan toimeen haja-asutusalueen talousjäteveden käsittelyjärjestelmän kunnostamisessa.Painettuja Hajajätevesioppaita opetusmateriaaliksi

Painettuja Hajajätevesioppaita on saatavissa koulutusorganisaatioille maksutonta opetusmateriaalia välittävän Subjectaid.fi -palvelun kautta www.subjectaid.fi.

Hajajätevesioppaassa mainittuja kirjallisuuslähteitä

Jätevesikuormituksen vähentäminen, Suomen ympäristökeskus, 2007
Kuivakäymälän hoito ja käymäläjätteen käsittely, Käymäläseura Huussi ry, 2006
Ympäristöministeriön esite: Haja-asutuksen jätevesiasiat kuntoon
Ympäristövaliokunnan mietintö ympäristönsuojelulain muuttamisesta YmVM 20/2016 vp – HE 128/2016 vp
Ympäristöopas 2017: Haja-asutuksen jätevedet – Lainsäädäntö ja käytännöt

Hajajätevesien puhdistamista koskevaa lainsäädäntöä

Ympäristönsuojelulaki 527/2014
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta 19/2017
Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999
Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999
Valtioneuvoston asetus talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla 157/2017
Valtioneuvoston asetus rakentamisen suunnittelutehtävien vaativuusluokkien määräytymisestä 214/2015

Ajantasainen lainsäädäntö löytyy sivustolta www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/

Hajajätevesien puhdistamiseen liittyviä ohjausdokumentteja

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Hajajätevesioppaassa esitellyt lomakkeet tiedostoina

Kaikki liitteet pdf tiedostona
Hajajätevesiopas 2021 kaikki liitteet
Liite 1. Tarkistuslistat maapuhdistamoille, pienpuhdistamoille ja umpisäiliöille
437KB, päivitetty 7.7.2021
Liite 1. Tarkistuslistat maapuhdistamoille, pienpuhdistamoille ja umpisäiliöille
Hajajätevesiopas 2021 Liite 1. Tarkistuslistat
136KB, päivitetty 7.7.2021
Liite 2. Jätevesijärjestelmän suunnitelman esimerkkisisältö
Hajajätevesiopas 2017 Liite 2. Jätevesijärjestelmän suunnitelman esimerkkisisältö
90KB, päivitetty 7.7.2017
Liite 3. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä
Hajajätevesiopas 2017 Liite 3. Selvitys kiinteistön jätevesijärjestelmästä - täytettävä lomake
467KB, päivitetty 7.7.2017
Liite 4. Ohjeet jätevesijärjestelmien määräaikaistarkastuksista
Hajajätevesiopas 2017 Liite 4. Ohjeet jätevesijärjestelmien määräaikaistarkastuksista
135KB, päivitetty 7.7.2017

Muita hajajätevesien puhdistamiseen liittyviä lomakkeita tiedostoina

Hajajätevesiyhteenliittymän sopimusmalli - täytettävä lomake
Hajajätevesiyhteenliittymän sopimusmalli - täytettävä lomake
677KB, päivitetty 6.7.2017

Muoviteollisuus ry:n putkijaoston puhdistamotyöryhmän esittelevä tietosivu

www.muoviteollisuus.fi/puhdistamotyoryhma/

Puhdistamotyöryhmän jäsenyritysten jätevesijärjestelmiä koskevat tietosivut

jita.fi/tuotteet/jatevesijarjestelmat/
www.uponor.fi/tuotejarjestelmat/jatevesijarjestelmat
uponor.rakentaja.fi/
www.wavin.com/fi-fi/catalogue/infra-ja-jatevedet/haja-asutusalueet
www.jatevedet.fi/

Lisää tietoa hajajätevesien puhdistamisesta

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämä tietopaketti on julkaistu vesi.fi -palvelussa teemasivuilla "Haja-asutuksen jätevedenkäsittely - Syken puhdistamosivusto" www.vesi.fi/teemasivu/haja-asutuksen-jatevedenkasittely/

Vesi.fi -palvelusta löytyvät Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylläpitämät luettelot hajajätevesien puhdistamiseen tarjolla olevista käsittelyjärjestelmistä ja niillä saavutettavista puhdistustuloksista.

www.vesi.fi/teemasivu/laitepuhdistamoja-kaikille-jatevesille/
www.vesi.fi/teemasivu/laitepuhdistamoja-harmaille-jatevesille/
vesi.fi/aineistopankki/maasuodattamo/
vesi.fi/aineistopankki/maahanimeytys/
vesi.fi/aineistopankki/imeytyskuoppa-ja-imeytyskaivo/

Lisää tietoa hajajätevesialan palvelutarjonnasta

Päteviä haja-asutuksen vesihuollon suunnittelijoita on löydettävissä FISEn pätevyysrekisteristä, jonka pätevyyslautakunnasta vastaa Suomen LVI-liitto SuLVI ry. Lisätietoa osoitteesta sulvi.fi/koulutus/patevyysrekisteri/.