Kuva: Muoviteollisuus ryMuovit mullistavat maailmaa

Muoviteollisuus

Muoviteollisuus valmistaa muoviraaka-aineita, muovituotteita sekä kierrättää ja hyötykäyttää muovia

Muoviteollisuuden ja muovituotteiden huominen

Oikein valituilla, hyvin valmistetuilla ja asiamukaisesti käytetyillä muovituotteilla pystytään toteuttamaan valtava määrä ihmiskunnan selviytymisen kannalta kriittisiä tehtäviä mukaan lukien vihreä siirtymä. Käytön jälkeen muovit pitää toimittaa kierrätykseen tai vähintäänkin asianmukaiseen jätehuoltoon.

Muoviteollisuus valmistaa asiakkaille ja kuluttajille heidän tarpeidensa mukaisia tuotteita. Yritysten tavoitteena on toimia kannattavasti ja siten, että varoja riittää yritysten kehittämiseen, osinkojen maksuun omistajille ja kilpailukykyisiin palkkoihin työntekijöille. Tuotteiden ja tuotannon tulee vastata myös ympäristön, terveyden ja tuoteturvallisuuden vaatimuksia. Näin ollen suomalaiset muoviyritykset toimivat kestävän kehityksen mukaisina hyvinä yrityskansalaisina.

Muovit ja muovituotteet kehittyvät edelleen vahvasti. Isoina haasteina on siirtyä käyttämään tuotannossa muita kuin fossiilisia resursseja ilman että aiheutetaan negatiivista jonnekin muualle ympäristöön, terveyteen tai turvallisuuteen. Vastaus irtautumiseen fossiilisuudesta ovat uusiutuvat raaka-aineet, tuotteiden uudelleenkäyttö ja kierrätys.

Muoveja, muovituotteita ja niiden valmistusta, käyttöä ja uudelleen käyttöä säädellään ylivoimaisesti tarkemmin kuin mitään muuta materiaalia tai ryhmää. Muovien oikea käyttö on hallittua ja turvallista. Niillä mahdollistetaan, suojataan ja säästetään resursseja tuleville sukupolville,

Muovien yksi ominainen ominaispiirre on se, että niitä on kaikkien saatavilla. Se auttaa kaikkia selviytymään muutoksesta ja nauttimaan tulevaisuudesta. Olemme kaikki sen tärkeän tehtävän edessä, miten saadaan jatkossakin oikea muovi oikeaan paikkaan.

#OikeaMuoviOikeaanPaikkaan

Avainsanat bio, Biomuovi, Biopohjainen, Innovaatiot, investoinnit, Toimintaympäristö, Tulevaisuus, Tuotekehitys, Turvallisuus, Tutkimus, Vastuullisuus

Muovit mullistuvat

Muovit mullistuvat ja mullistavat
Miksi Suomessa kannattaa valmistaa muovituotteita?
Miten Suomessa muovi kiertää?
Entä maatalouden muovit?
Miksi muoveja tarvitaan?
Mihin muoveja käytetään?
Ovatko muovit aina fossiilisia?
Mitä, jos vain hylätään muovit ja muoviteollisuus? Miten meidän käy?
Muovien ja muoviteollisuuden teknologinen kehitys 2020-luvulla?

Realistinen regulaatio faktapohjalta ja materiaalineutraaleja ratkaisuja tarvitaan jo tänään!
#OikeaMuoviOikeaanPaikkaan
Vastauksia?
Muovit mullistuvat
211KB, päivitetty 1.12.2023

Kotimainen muovituotevalmistus suuntaa CO2 -vapaaseen sähköenergiaan vuoteen 2030 mennessä.