Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

NPM uutiskirje 3/2013 Suunnittelijan suositus

Selaamalla alaspäin näet kaikki uutiskirjeen aiheet.Suunnittelija suosittelee pitkäikäisiä NPM-merkittyjä muoviputkituotteita


Ramboll Finland Oy:n avainasiakas- ja projektipäällikkö Kimmo Heiniaho kertoo, että yrityksen suunnittelijat antavat suosituksen käyttää rakennushankkeissa Nordic Poly Mark -merkittyjä muoviputkia ja niiden osia. Hän ei ole kuullut, että rakennuttajat olisivat kyseenalaistaneet ohjeistuksen.

− Jokainen rakennuttaja haluaa tehdä laadukasta jälkeä. Jos jokin tuote sopii käyttötarkoitukseensa todistetusti paremmin kuin jokin toinen, miksi sitä ei käytettäisi, Heiniaho sanoo.

NPM-tuotteiden tiiveyttä testataan tiukennetusti. Korkea laatu pienentää huolto- ja ylläpitokustannuksia sekä takaa tuotteen pitkän elinkaaren ja samalla kokonaistaloudellisuuden. Kaikki muovilaadut eivät kestä yhtä hyvin pakkasta. Talvella rakennettaessa putket joutuvat alttiiksi kylmälle ja voivat vaurioitua jo asennusvaiheessa. Vauriot eivät aina näy heti.

− Ongelmia voi syntyä myös, jos putket ovat lähellä maanpintaa ja jäätyvät. Ei ole kenenkään etu, että katuja joudutaan kaivamaan auki.
NPM-merkittyjä muoviputkituotteita on saatavilla useilta valmistajilta, joten suositukset ovat puolueettomia.

Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö Pöyry Finland Oy:n suunnittelupäällikkö Jarmo Salo pitää NPM-laatumerkkiä luotettavana tapana varmistaa muoviputkien ja niiden osien kestävyys. Jos valmistaja ilmoittaa tuotteen täyttävän tietyn standardin tai antaa sille muun oman vakuuden, tuotteen ostaja ei voi olla varma, sopiiko se hänen käyttökohteeseensa.

− Jos rakentamisessa käytetään NPM-merkittyjä muoviputkituotteita, tuote täyttää kaikki kriteerit, joita siltä meidän oloissamme voidaan vaatia. NPM-suosituksen antaminen selkiyttäisi suunnitelmien laadintaa, Jarmo Salo toteaa.

Salo muistuttaa, että EN-standardit on laadittu usein keskivertokriteerien mukaan, joten niissä huomioidaan lähinnä Keski- ja Etelä-Euroopan olot.

Muoviputkituotteilla ei ole CE-merkintäoikeutta


Heinäkuun alussa voimaan tullut CE-merkintäpakko tietyille rakennustuotteille ei koske muoviputkituotteita. Niillä ei toistaiseksi ole harmonisoitua tuotestandardia eikä eurooppalaista teknistä arviointia, ja siksi niissä ei vielä ole oikeutta käyttää CE-merkintää.

Muoviputkituotteilla on sen sijaan Nordic Poly Mark eli NPM-laatumerkki, joka kertoo tuotteen laadusta ja käyttöominaisuuksista puolueettomasti ja kattavasti. CE-merkinnän käyttötarkoitus on toinen: se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset.

Aikaisintaan vuonna 2014 voimaan tuleva CE-merkintävaatimus muoviputkituotteissa ei siis vähennä NPM-merkin painoarvoa yhtenä rakentamisen laadun takaavana tekijänä.

Lisätietoa:
www.plastics.fi/putkijaosto/ce-merkinta_ja_npm-merkki/

Tietoa NPM-merkistä alan tapahtumissa - kaipaatko luennoijaa?


NPM-merkki ja sen merkitys on ollut tänä vuonna mukana useissa ammattilaisille suunnattujen tilaisuuksien ohjelmissa, kuten vesilaitosten ammattilaisille suunnatuissa tapahtumissa, kuten VVY:n tilaisuuksissa ja YT-messuilla. Tänä syksynä Nordic Poly Mark -tietoisuuden levittäminen jatkuu muun muassa Vesilaitosten käyttöpäällikköpäivillä Turussa.

Jos kaipaatte omiin tilaisuuksiinne asiantuntijaa kertomaan NPM-merkistä sekä sen käyttökohteista ja laatuvaatimuksista, ottakaa ystävällisesti yhteyttä Muoviteollisuus ry:n asiamies Kari Kuivalaiseen.

Yhteystiedot:
Kari Kuivalainen
kari.kuivalainen a plastics.fi
p. 040 8439 425

Miksi NPM-merkkiä kannattaa edellyttää?


Nordic Poly Mark on luotu Pohjoismaiden erityisolosuhteita silmällä pitäen. Muoviputkituotteen valinnassa laadun tulisi olla ykköskriteeri. NPM-laatumerkitty tuote täyttää paitsi kaikki EN-standardissa mainitut vaatimukset ja CE-merkinnän edellyttämät tuotevaatimukset, myös pohjoismaiset erityisvaatimukset.

Puolueeton taho on todennut testein ja tarkastuksin muun muassa hyväksyttyjen raaka-aineiden käytön ja tuotteiden tasalaatuisuuden. Nordic Poly Mark -merkki osoittaa, että tuotteita testataan jatkuvasti myös sen jälkeen, kun se on saanut riippumattoman tahon myöntämän INSTA-CERT -sertifikaatin ja oikeuden NPM-merkin käyttöön.

NPM-merkin voi saada muun muassa maaviemäreille, painevesijohdoille ja -viemäreille, kaasuputkille sekä kuuma- ja kylmävesijärjestelmille.
Lisää INSTA-CERT -sertifioinnista: www.insta-cert.com

Nordic Poly Mark -video nyt katsottavissa


Nordic Poly Mark -merkistä ja sen käyttökohteista on koostettu video, jonka voi katsoa YouTubessa. Parin minuutin esitys havainnollistaa tiiviisti, mistä muoviputkituotteiden NPM-merkissä on kyse ja miksi se on takuu luotettavista, turvallisista ja pitkäikäisistä tuotteista.