Kuva: Uponor Suomi OyMuoviputket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

NPM uutiskirje 2/2013 Laadunvarmistaja

Selaamalla alaspäin näet kaikki uutiskirjeen aiheet.

Muoviputkien NPM-merkintä osa rakentamisen laatua


Päällikkö Sami Sillstén Helsingin seudun ympäristöpalveluiden vesihuollon tilaustyöyksiköstä vastaa asiakkaiden tilaamista töistä. Sillsténin mukaan NPM-merkki tunnetaan hyvin HSY:ssä. Sillstén muistuttaa, että Pohjoismaiden ilmasto on toisenlainen kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa, joten myös rakentamisessa käytettäville muoviputkille ja niiden osille on asetettava tiukemmat vaatimukset.

NPM-merkki tuotteessa takaa sen ominaisuudet ja käytettävyyden laajemmin, kuin näille tuotteille asetettu minimivaatimustaso edellyttää.

− NPM viestii muoviputkituotteen korkeasta ja tasaisesta laadusta. Se kertoo, että tuote täyttää sille asetetut tarkat kriteerit ja on luotettava, Sillstén avaa laatumerkin tärkeyttä.

Myös Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n putkimestari Kim Westerholm korostaa Nordic Poly Markin sopivuutta Suomen oloihin sekä ilmaston että maaperän osalta. Vesi- ja viemäriputkistojen tulee kestää 50−100 vuotta. Jos putkien materiaaliin tulisi kohtalokkaita vikoja, korjausprosessi koituisi kalliiksi. Työn osuus kun on yleensä materiaaleja suurempi.

− NPM-merkityt muoviputket soveltuvat hyvin meidän olosuhteisiimme ja niiden asentaminen on helppoa ja nopeaa. Kun työn tekee huolellisesti, voi olla varma hyvästä lopputuloksesta, hän toteaa.

Westerholm sanoo, että tarjouskilpailuissa korostuu hinnan lisäksi aina myös laatu. NPM-merkin saaneista putkituotteista tilaaja tietää aina, mitä ominaisuuksia niistä on testattu ja tarkastettu, koska tutkittavat ominaisuudet ovat kaikilla puolueettoman sertifioinnin läpikäyneillä tuotteilla samat.

− Näin tilaaja välttyy karikoilta putkituotteiden valinnassa, Westerholm summaa.

Erinomaisena HS-Veden putkimestari pitää myös NPM-tuotteiden jäljitettävyyttä. Jos jostakin tuotteesta löytyy vika, tuote-erä voidaan jäljittää ja selvittää, toistuuko sama puute muissa erän tuotteissa.

Rakennustuotteiden CE-merkintä ei koske vielä muoviputkituotteita


Pakollinen CE-merkintä koskee 1.7.2013 alkaen rakennustuotteita, joille on olemassa harmonisoitu tuotestandardi tai eurooppalainen tekninen arviointi. Muoviputkille ja niiden osille tällaisia EU:n rakennustuoteasetuksen mukaisia tuotestandardeja ei vielä ole, joten CE-merkintävaatimus ei toistaiseksi koske niitä.

Muoviputkituotteilla on kuitenkin oma laatumerkkinsä, Nordic Poly Mark eli NPM, joka kertoo tuotteen laadusta ja käyttöominaisuuksista jopa CE-merkintää paremmin. CE-merkintähän on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää ne vaatimukset joita merkintä edellyttää.. NPM-merkityltä tuotteelta sen sijaan vaaditaan, että tuote täyttää paitsi kaikki standardissa mainitut vaatimukset myös pohjoismaiset erityisvaatimukset ja että puolueeton taho on sen todennut. Testein ja tarkastuksin varmistetaan myös oikeiden raaka-aineiden käyttö ja tuotteiden tasalaatuisuus. Siten muoviputkituotteisiin aikanaan tuleva CE-merkintävaatimus ei vähennä NPM-merkin painoarvoa yhtenä rakentamisen laadun takaavana tekijänä.

Nordic Poly Mark -merkki osoittaa, että tuotetta testataan ja tarkastetaan jatkuvasti myös sen jälkeen, kun se on saanut riippumatoman tahon myöntämän INSTA-CERT –sertifikaatin ja oikeuden NPM –merkin käyttöön.

Tulossa Nordic Poly Mark -video


NPM-merkistä on valmistumassa esittelyvideo, joka löytyy aikanaan Muoviteollisuus ry:n ja sen jäsenyritysten sivuilta. Video tulee katsottavaksi myös YouTube-kanavalle. Lyhyessä tietoiskussa kerrotaan tiivistetysti, mikä NPM on, miksi sitä kannattaa vaatia muoviputkituotteilta ja missä tuoteryhmissä NPM-merkin olemassaolo on syytä varmistaa. Seuraa tiedotusta videon valmistumisesta.

NPM-tieto kiinnosti messuilla


NPM-merkkitietous tavoitti suuren yleisön Jyväskylän YT-messuilla 15.−16.5. Tapahtumassa kävi noin 5000 yhdyskuntatekniikasta kiinnostunutta vierailijaa. Nordic Poly Mark oli näyttävästi esillä muoviputkivalmistajien ja Muoviteollisuus ry:n ständeillä ja herätti paljon mielenkiintoa. NPM-merkistä kerrottiin paitsi suorilla kontakteilla kävijöihin, myös ammattilaisille ja kuluttajille suunnatuilla esitteillä.

Nordic Poly Mark -tietouden vahvistaminen alkoi pienemmälle yleisölle jo maaliskuussa 2013 Tampereelta Vesilaitosyhdistyksen koulutuspäiviltä. Vesihuoltolaitokset edellyttävät jo yleisesti NPM-merkkiä käyttämiltään muoviputkilta, sillä pohjoismaisiin oloihin suunniteltu tuote säilyttää käyttöominaisuutensa myös vaativissa talviolosuhteissa.

Esitteet ovat ladattavissa sivuilta www.nordicpolymark.com. Kuluttajaesitteitä voi myös tilata osoitteesta www.subjectaid.fi.

Syksyllä viedään viestiä Turussa ja Helsingissä


NPM-merkin tunnettuutta vesihuoltolaitosten keskuudessa vahvistetaan edelleen kesätauon jälkeen. VVY järjestää Turussa 2.−3.10. vesilaitosten käyttöpäällikköpäivät. Helsingissä 29.−30.10. koulutuksen aiheena on suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen.

Vesihuoltolaitosten hankinnoista päättävien on hyvä tuntea muoviputkituotteille asetetut vaatimukset pitkäaikaisessa käytössä. Riippumattoman INSTA-CERT -tahon tarkastamat ja testaamat NPM-merkityt putket kestävät roudan ja täyttävät muutenkin tiukat laatuvaatimukset, joita Suomessa rakentamiselta edellytetään.