Kuva: Pipelife Finland OyPutket

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muoviputkihitsaajat uutiskirje 1/2015 - pätevyyttä arvostetaan ja vaaditaan

Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunnan uutiskirje 1/2015 kertoo HS-Veden arvostuksesta päteviä muoviputkihitsaajia kohtaan sekä kuntien yleistyvistä vaatimuksista käyttää urakoinnissa päteviä muoviputkihitsaajia.

HS-Vesi säästää päteviä muoviputkihitsaajia käyttäen


Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy (eli HS-Vesi) on Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan omistama vuonna 2001 perustettu, asiakkaitaan ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvänlaatuisen veden hankinnasta ja jakelusta sekä jätevesien tehokkaasta poisjohtamisesta ja puhdistamisesta.

HS-Veden laatunsinööri Kim Westerholm ja työmaainsinööri Marko Männynsalo kertovat artikkelissamme, miten HS-Vesi säästää kunnossapito- ja korjauskustannuksissa käyttäessään päteviä muoviputkien hitsaajia.

Hitsauspätevyys vaaditaan jo tarjouspyynnössä
HS-Vesi toteuttaa asennusurakoita käyttäen kunnossapitotöissä ja pienissä investointitöissä omia asentajia sekä suurissa investointitöissä urakoitsijoita. Omilla asentajilla on muoviputkien hitsauspätevyys (pusku- ja sähköhitsaus). Osaamista pidetään yllä vuosittain tehtävillä hitsaustöillä. Muoviputkihitsaajan pätevyyskortti on helppo tapa osoittaa ja todeta asentajan lähtökohtainen osaamistaso ennen varsinaista työsuoritetta. Urakkakilpailutuksessa pätevyyskorttia edellytetään kaikilta hitsaustöitä suorittavilta asentajilta. Urakoitsijoilta vaaditaan myös aiempaa näyttöä eli referenssejä putkiasennustöistä jo investointihankintojen tarjouspyyntövaiheessa.

Asennustyötä valvotaan ja liitokset testataan
Asennustyötä valvotaan paikallisvalvojan toimesta ja tarvittaessa vaaditaan täyttömateriaaleista rakeisuuskäyrät. Kaivannoista otetaan myös satunnaisesti Loadman-kokeita, jotta tiiveys voidaan todeta. Kaikille asennetuille paineputkiosuuksille suoritetaan asianmukainen painekoe ja se hyväksytetään tilaajalla ennen kohteen vastaanottamista.

Työvirheitä on todettu tapahtuvan
Havaitut virheet ovat olleet pääasiassa huolimattomuusvirheitä kuten sähkömuhvin unohtunut hitsaus. Joskus on myös havaittu tahallista lipsumista esim. täyttötöissä. Materiaalivikoja on todella harvoin, mutta niitäkin on tullut vastaan. Aikaisemmin muoviputkien hitsaaminen sallittiin myös kouluttautumattomille. Vuotavia hitsausliitoksia on vuosien saatossa jouduttu korjaamaan jälkikäteen.

Korjaustoimet ennen työmaan vastaanottoa
Nykyään Kim ja Marko ovat pääosin tyytyväisiä asennuksien laatuun. Asennusvirheistä johtuvia vuotoja on vuositasolla melko vähän. Urakoitsijoiden osaamistaso kuitenkin vaihtelee ja mm. hitsausliitosten ja täyttötöiden laatuun pyritään jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Asennusvirheet onneksi havaitaan yleensä painekokeissa työmaiden ollessa vielä käynnissä ja voidaan näin ollen korjata ennen työmaan vastaanottoa. Näin ongelmat eivät siirry linjojen käyttöön ja kunnossapitoon.

Rahaa säästyy merkittäviä summia
Tyypillisen vuodon korjaus maksaa keskimäärin 5.000-10.000 euroa riippuen vuotopaikasta ja tarvittavista kaivutöistä. Selvää siis on, että urakoitsijoiden laadukkaat ja huolella tekemät asennus- ja hitsaustyöt säästävät tilaajan kunnossapito- ja korjaustöiden resursseja ja kustannuksia.

Kunnat vaativat yhä useammin päteviä muoviputkihitsaajia


Muoviteollisuus ry toteutti vuonna 2014 kuntakyselyn muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmästä. Tavoitteeksi asetettiin järjestelmää koskevan tiedotuksen kehittäminen. Tässä artikkelissa kerrotaan kyselyn tuloksista. Vastaajat toivoivat lisää tiedottamista muoviputkihitsaajien koulutus- ja sertifiointijärjestelmästä. Uusi uutiskirjeemme pyrkii osaltaan vastaamaan tähän toiveeseen.

Kyselyn tulos osoittaa tietoisuuden laadunvalvontajärjestelmästä levinneen laajalle Suomen kuntakentässä. Selvityksemme mukaan noin 54% vastaajista tunsi koulutus- ja sertifiointijärjestelmän entuudestaan. Joka neljännessä vastaajien kunnista vaaditaan koulutettuja ja sertifioituja muoviputkien hitsaajia jo tällä hetkellä. Tulevaisuudessa yli 80%:ssa vastaajien edustamista kunnista aiotaan vaatia sertifioitujen hitsaajien käyttämistä.

Vastaajat halusivat lisää tietoa pätevöintijärjestelmästä
Kyselyyn vastanneista 68% halusi saada lisää tietoa järjestelmästä. Muoviputkien hitsaamisen laadunvalvontajärjestelmä tarkoittaa käytännössä hitsaajien kouluttamista ja sertifioimista. Järjestelmän pätevöimät hitsaajat tunnistaa pätevyyskortista. Tietoa heistä saa Inspecta Sertifiointi Oy:n ylläpitämästä rekisteristä.

Pätevöintijärjestelmä koetaan tärkeäksi
Avoimissa palautteissa järjestelmän edelleen kehittäminen koettiin merkittäväksi ja tärkeäksi asiaksi. Koulutus- ja sertifiointijärjestelmän keskeisenä merkityksenä mainittiin muoviputkiliitosten koko elinkaaren toimivuuden turvaaminen. Joissakin kunnissa todettiin edellytettävän ammattitaidon osoittamista muilla menettelyillä. Pääsääntöisesti avoimet kommentit olivat pätevöitymiseen kannustavia.

Alan yhteinen neuvottelukunta vastaa pätevöintijärjestelmästä
Kyselyn toteutti ja uutiskirjeen julkaisi Muoviteollisuus ry:n ylläpitämä Muoviputkien hitsauksen laadunvalvontajärjestelmän neuvottelukunta. Neuvottelukuntatoimintaan osallistuvat rekisterin ylläpitäjän lisäksi myös LVI- ja infra-alan keskeisten järjestöjen sekä muoviputkien hitsausta kouluttavien organisaatioiden edustajat. Neuvottelukunnan tehtävä on ohjata ja valvoa muoviputkihitsaajia pätevöivää koulutus- ja sertifiointitoimintaa.

Lisätietoja:
Neuvottelukunnan sihteeri ja Muoviteollisuus ry:n putkijaoston asiamies Kari Kuivalainen (etunimi.sukunimi a plastics.fi).