Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä

Komposiittien kiertotalousratkaisu KiMuRaan kaivataan lisää yrityksiä

Pirjo Pietikäinen (pirjo.pietikainen a plastics.fi), 17.4.2023

Komposiittijätteen reitti komposiittituotteita valmistavasta teollisuudesta hyötykäyttöön toteutuu jo Suomessa. Nyt noin 10 % alan yrityksistä toimittaa tuotantojätteensä hyötykäyttöön (KiMuRa), ja mukaan kaivataan runsaasti uusia yrityksiä. Teollisuuden jätteiden lisäksi KiMuRaan on tullut elinkaarensa lopussa olevia tuotteita, kuten veneitä ja tuulivoimaloiden lapoja. Muoviteollisuus ry:n KiMuRa -seminaarissa 4.4.2023 Hämeenlinnassa osallistujina oli laaja joukko komposiittien kiertotalousratkaisuista kiinnostuneita. Keskustelu oli vilkasta.

KiMuRa (Kierrätetty Murskattu Raaka-aine sementtiteollisuuden rinnakkaisprosessointiin) on kiertotalousratkaisu komposiittimateriaaleille. KiMuRassa komposiittijäte kerätään ja murskataan sementtiteollisuuden vaatimusten mukaiseen palakokoon. Sementtiteollisuus käyttää näin saatua raaka-ainetta sementtiklinkkerin valmistamiseen rinnakkaisproses-soinnissa. Lujitemuovinen kierrätysraaka-aine antaa myös toisioenergiaa tuotantoon.

KiMuRa on Euroopassa ainutlaatuinen kansallinen ratkaisu
KiMuRa-reitti kehitettiin vuosina 2021–2022 ympäristöministeriöltä saadulla tuella. Tässä vaiheessa keskityttiin komposiittituotteita valmistavan teollisuuden komposiittijätteen keräyslogistiikan luomiseen. Samalla saatiin hyviä kokemuksia tuulimyllyjen lapojen prosessoinnista. KiMuRa on tällä hetkellä Euroopassa ainutlaatuinen kansallinen ratkaisu. USA:ssa on otettu oppia KiMuRasta ja siellä on nyt käynnissä paikallisia projekteja komposiittijätteen hyötykäyttämisen lisäämiseksi sementtiteollisuuden raaka-aineena.

Seminaarissa kuultiin laajasti KiMuRa-pioneerien kokemuksia reitin toimivuudesta ja sen kehityssuunnitelmista. Tänä päivänä KiMuRa on testattu ja toimiva toimintatapa, joka tähtää laajamittaiseen komposiittimateriaalien kiertotalousratkaisuun. Kuultiin myös ympäristöministeriön puheenvuoro, miten KiMuRa asettuu ympäristöministeriön näkökulmasta kansalliseen kiertotalousratkaisuun.

KiMuRa on nyt valmis ja toimii. Lisäksi se kehittyy jatkuvasti sen mukaan, miten vaikkapa tekniikat komposiittijätteen hyödyntämiseksi kehittyvät.

Seminaarin esitykset päivitetään Muoviteollisuus ry:n verkkosivuille www.plastics.fi/komposiitti/kimura_-_projektihanke/ .

Lisätietoja: Muoviteollisuus ry, Komposiittijaosto
Pirjo Pietikäinen

Komposiittijaoston Instagram-tilille tästä www.instagram.com/komposiittijaosto/

Takaisin
Avainsanat Kiertotalous, Komposiitti, Komposiittijaosto, Lujitemuovi, Muoviteollisuus, Projekti