Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovistrategia on tärkeä linjaus

Muovistrategia on tärkeä linjaus

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 16.1.2018

Muoviteollisuus ry ja sen jäsenyritykset ovat tarkoin seuranneet Euroopan unionissa 16.1.2018 julkaistun niin sanotun Muovistrategian valmistelua.

Olemme strategian valmistelun aikana pyrkineet tarjoamaan täältä Suomesta ratkaisuja ja vastauksia valmisteluprosessin aikana esiin nostettuihin kysymyksiin. Strategia kuvaa hyvin muovien käytännössä korvaamattoman tärkeän merkityksen yhteiskunnan toimivuudelle. Samalla pohditaan roskaantumisen välttämisen edellyttämää käyttäytymismuutosta kaikilla tasoilla sekä teollista murrosta, jolla tuotteiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä voitaisiin entisestään edistää.

Suomi on EU:ssa jäsenmaa, joka on 20 vuodessa onnistunut kehittämään jätehuoltonsa pois vanhoista kaatopaikoista moderniin laitosmaiseen muovien kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön. Meillä on tarjota täältä niin EU-maille kuin muillekin talousalueille myös useita omia innovatiivisia teknisiä ratkaisuja roskaamisen estämiseksi. Olemme myös johtavia osaajia vesihuollossa ja jätekäsittelyssä.

Muovit ovat melko uusi, hyvin monipuolinen ja edelleen kehittyvä materiaaliryhmä, jota ilman nykyaikainen yhteiskunta ei mitenkään toimisi. On yhteinen hyvä, että käyttömateriaaleille laaditaan yhteisiä tutkimukseen perustuvia strategioita. Nämä auttavat näkemään muun muassa eurooppalaisen kierrättävän teollisuuden tärkeän roolin kiertotaloudessa. Suomalainen muoviteollisuus on aktiivisesti mukana myös strategian toimeenpanotyössä.

Takaisin
Avainsanat Kierrätysmerkit, Kierrätysmerkki, Kiertotalous, Roska, Ympäristö