Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Tillsammans i Jakobstad 23.10.2017 - Yhdessä Pietarsaaressa

Lena Jenytin (Lena.Jenytin a plastics.fi), 21.9.2017

"Finland 100 år" i Jakobstad: företagande, tillväxt, framgång och de ungas delaktighet. "Suomi 100" Pietarsaaressa: Yrittäjyys, kasvu, edistys ja nuorten osallisuus.

Jakobstads stad och justitieministeriet ordnar ett miniseminarium för att fira Finland 100 -jubileumsåret. I Jakobstad lyfter man fram bl.a. goda exempel, frågor och utvecklingsförslag för att förbättra företagens livskraft!

Seminariet är en del av projektet Finland 100 - diskussioner om den finska demokratins framtid. Syftet är att utveckla både det lokala och det riksomfattande beslutfattandet till en mer dialogbaserad riktining.

Programmet och inbjudan hittar du i länken:Inbjudan & programmet


Pietarsaaren kaupunkin järjestää yhdessä oikeusministeriön kanssa miniseminaarin Suomi 100 - juhlavuoden kunniaksi.
Tavoitteena on nostaa esiin hyviä esimerkkejä, kysymyksiä ja kehittämisehdotuksia yritysten elinvoimaisuuden parantamiseksi ja toimintaympäristön kehittämiseksi. Seminaari on osa Suomi 100 - Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -projektia. Kutsu ja ohjelma.

Takaisin