Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Muovien täydellinen öljyriippuvuus on myytti

Muovien täydellinen öljyriippuvuus on myytti

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 7.10.2015

Muovien kysyntä ja tuotanto maailmassa kasvavat tasaisen jatkuvasti. Samalla muovien valmistuksen raaka-ainepohja on laajempi kuin koskaan.

Euroopassa ja Lähi-Idässä tyypillisin valtamuovien valmistusreitti on ollut hyödyntää järkevästi nestemäisten polttoaineiden tuotannon kaasumaisia sivuvirtoja, jotka muutoin olisi poltettu jalostamon soihduissa ilmaan. Pohjois-Amerikassa maakaasu on lähes aina ollut öljyä merkittävämpi syöttöaine muovien valmistuksessa ja Kiinassa kasvaa kivihiiltä käyttävä kaasutusreitti.

Muoveissa on petrokemian tuotteiden ohella melkein aina täyte,- lujite- ja lisäaineita, jotka eivät ole öljypohjaisia. Osa muoveista tuotetaan perinteisesti osin suolasta (PVC) tai biomassoista. Hyvin moni ainevirta soveltuu nykyisin muovien tuotantoon ja uusia tarjokkaita tulee koko ajan kaupallisesti saataville muun muassa metsäteollisuuden etsiessä kuumeisesti uusia markkinoita tuotteilleen.

Vaikka pitkälle kehitetyt muovit tarvitsevat ilmiömäisen vähän raaka-ainetta, olemme silti monille tahoille kasvavan kiinnostava ja tärkeä markkina, joka ostaa maailman laajuisesti luokkaa 300 miljoona tonnia vuodessa erilaisia syöttöaineita tehdäkseen niistä muoveja ja niistä taas edelleen kaikille tärkeitä muovituotteita.

Biotaloudessa nähdään suuria lupauksia Suomenkin tulevaisuudessa. Monet biomassat soveltuvat myös muovien tuotantoon esimerkkinä bioetanolipohjainen polyeteeni, josta Suomessakin valmistetaan muun muassa pakkauksia. Vielä bion osuus valtamuovien syöttöaineista on muutaman prosentin tasoa, mutta kasvua pitkällä aikajänteellä ennustetaan, siitä huolimatta, että paljon muitakin kiinnostavia hiilivetyjä aina yhdyskuntajätteen kaasutuksesta alkaen on koko ajan tarjolla.

Loppujen lopuksi tuotannon syöttöainevalinnan ratkaisee häiriötön saatavuus, hankinnan kustannukset, prosessoinnin hankaluus/helppous, liuta erilaisia välttämättömiä normeja sekä tietysti asiakkaan tahtotila, jonka mittari markkinataloudessa on hinta. Samat ohjauselementit pätevät hieman eri painotuksin myös siihen lupaavaan biolinjaan, jossa muoveihin sekoitetaan suoraan mikrosellua, biohiiltä tai muuta komponenttia öljyriippuvuutta edelleen vähentämään.

Takaisin
Avainsanat Hiilivety, Muoviala, Muoviteollisuus, Petrokemia, Öljy