Kuva: Exel Composites OyjExel Composites Oyjn ikkunanpesuteleskooppi.jpg

Ajankohtaista

Muoviteollisuuden uutisia sekä tiedotteita, tapahtumia ja uutiskirjeitä

Tulevaisuus tulostuu muoveista

Vesa Kärhä (vesa.karha a plastics.fi), 10.11.2014

Laadukkaiden ja toimivien muovituotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi vievät Suomeakin eteenpäin.

Muovituotteiden tulostaminen 3D-printtereillä on jo nyt melkoinen tuotannollinen vallankumous. Sen varjoon on jäänyt paljon muutakin uutta kehitysharppausta.

Markkinoille on tullut uusia, entistä paremmin toimivia muoveja ja muovituotteita. Muovien raaka-ainepohja irtautuu vähän kerrassaan öljystä ja ennen kaikkea muovien avulla kaikkien resurssien kulutus on vähäisempää.

Monet globaalit megatrendit tulevat lisäämään muovien käyttöä eri tuote- ja elämänalueilla.

Kulutuksen ja käytön toisessa päässä myös jätemuovien hyödyntäminen elää kiivaan kehityksen vaihetta. Muovijätteestä enää alle puolet jää maassamme kaatopaikoille ja parin vuoden päästä on mahdollista lopettaa kaatopaikkojen täyttö
todennäköisesti kokonaan.

Muovit vähentävät tehokkaasti kasvihuonepäästöjä

Ilmastomuutoksen torjunta ilman nykyaikaisia muoveja tuskin onnistuu. Tarvitaan käyttöön keveitä ja kestäviä, hyvin eristäviä ja laajasti saatavilla olevia käyttömateriaaleja. Monet megatrendit ja niiden vaikutuksesta muun muassa uudet energian tuotanto- sekä säästömuodot, vaativat käyttöön parhaat mahdolliset laitteet, putket, eristeet ja vastaavat muovituotteet.

Denkstatt -tutkimuslaitoksen mukaan EU:n alueella nykyinen nykymuovien käyttö vähentää kasvihuonepäästöjä 5-9 kertaa sen määrän, mitä muovien valmistus ja jätehuolto aiheuttavat. Tehokkuutta on mahdollista parantaa vielä entisestäänkin. Ilman muoveja olisimme jo paljon syvemmällä ilmastomuutoksen suossa.

Edes muovimenestys ei tule ihan automaattisesti

Euroopan muoviteollisuus julkaisi 4.11.2014 PolyTalk -tilaisuuden alustukseksi julkilausumansa siitä, miten suuri merkitys muoveilla on maanosamme taloudessa sekä hyvinvoinnissa. Manifestissa on myös viiden avainasian kiteytetty lista, jolla haluaisimme päättäjien myötävaikuttavan toimivan elinkeinomme säilymiseen täällä.

Lista on seuraava
  • Tuotantoon on oltava saatavilla raaka-aineita ja energiaa kilpailukykyisesti ja häiriöttömästi
  • Koulutus ja alaa tukeva muu osaaminen on pidettävä hyvällä tasolla
  • Investoinnit Eurooppaan on tehtävä houkutteleviksi
  • Lainsäädännön on oltava johdonmukaista, yrittämistä tukevaa ja toimivaa
  • Muovien jätehuollon tulee olla kaikkialla tehokasta

Maailma toimii ja Suomi nousee muovilla

Muoveja ja niistä tehtyjä tuotteita tarvitaan tulevaisuudessa yhä enemmän. Suomen muoviteollisuus ponnistelee pysyäkseen hyvässä kehitysimussa mukana. Maassamme toimii noin 600 muovialan yritystä, joissa työskentelee yhteensä 12 000 ihmistä. Myös monella muulla toimialalla tarvitaan muoveja. Laadukkaiden ja toimivien muovituotteiden suunnittelu, valmistus ja markkinointi vievät Suomeakin eteenpäin. Riittää kunhan perusedellytykset ovat kohdallaan ja muovit oikeassa käytössä.


Lisätietoja: toimitusjohtaja Vesa Kärhä, 040 559 7557
(Lehdistötiedote 10.11.2014)

Takaisin
Avainsanat 3D, Kestävä kehitys, Kierrätys, Muovi, Tiedotteet, Tulevaisuus, Työ, Työllisyys